Informaţii privind implementarea Acordul de Colaborare dintre Consiliului ONG cu Primăria municipiului Chişinău

Ideea unui cadru de colaborare cu autorităţile locale a fost discutată încă în 2008 la Forumul ONG, ediţia V. Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova (Consiliul ONG) fiind mandat să contribuie la facilitarea şi dezvoltarea  colaborării eficiente şi durabile dintre societatea civilă şi autorităţile publice, a elaborat şi semnat un Acord de Colaborare cu Primăria municipiului Chişinău.
Foto: o maşină parcată pe trecerea de pietoni. Sursa: http://senin.ladyclub.md

Consiliul ONG nu îşi propune să reglementeze  sau să monitorizeze direct activităţile Primăriei, ci doreşte să asigure un cadru de dialog dintre reprezentanţii ONG şi autorităţile locale pentru consolidarea spiritului participativ a cetăţenilor.

Acordul de colaborare dintre Consiliul ONG şi primăria Municipiului Chişinău dă posibilitatea tuturor ONG interesate să asiste la şedinţele operative ale Direcţiillor şi şedineţele intreprinderilor care se subordonează Pimărie, la şedinţele de lucru cu vice-primarii de ramură, şedinţele comisiilor de profil.  Acordul poate servi drept cadru de referinţă pentru ONG din R. Moldova care doresc să colaboreze cu autorităţile locale.

După încheierea Acordului de Colaborare un număr mare de ONG in special organizatii din Consiliul Naţional pentru Participare,  Consiliul National al Tineretului din R. Moldova si retele din Domeniu Social au fost informate prin e-mail de secretariatul Consiliului ONG despre posibilitatea participării la şedinţele operative din cadrul Primărie, pentru a se expune părerea vis-a-vis de subiectele din ordinea de zi, dar şi pentru evidenţia şi accentua necesitatea soluţionării probleme care există la ora actuală în Chişinău.
La şedinţa operativă din 28 februarie 2011 au participat: Petru Macovei, Vice-preşedintele Consiliul ONG; Veronica Capatici, Preşedintele Alianţei ONG a Persoanelor cu Dezabilităţi; Veaceslav Bulat,  Membru CNP; Sandu Coica Membru CNP; Dorina Focşa, Secretar Consiliul ONG.
La şedinţa din 14 martie au fost prezenţi la şedinţa operativă a Primărie, au participat Vera Ţurcanu-Spatari, Membru Consiliul ONG; Eduard Mihalaş, Membru de birou CNTM; Veronica Capătici, Veaceslav Bulat, Dorina Focşa.

La şedinţa operativă din 21 martie, Antoniţa Fonari, Secretarul General al Consiliului ONG, a propus pentru discuţie o problemă a oraşului Chişinău cunoscută de autorităţi, salubritatea din Piaţa Centrală, vânzătorii ambulanţi şi numărul mare al tarabelor improvizate de pe marginea drumului, dificultatea cetăţenilor de a merge prin zonă din cauza amenajărilor improvizate cu produse alimentare, o susă de accidente rutiere.

Foto: piaţa neautorizată care limitează accesul dintre strada Dimitrie Cantemir şi Piaţa Tiraspoliană. Sursa: http://senin.ladyclub.md/

Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” (secretariatul Consiliului ONG) încearcă în permanenţă să pună pe ordinea de zi subiecte importante,  care afectează capitala şi să sensibilizeze autorităţile pentru a lua măsuri eficiente:
– Problema construcţiilor neautorizate sau cu încălcarea normelor în construcţii din or. Chişinău,
– Problema asigurării securităţii traficului rutier (amenajarea trecerilor pentru pietoni, pieţele neautorizate cu potenţial pericol pentru siguranţa pietonilor),
– Distrugerea monumentelor de arhitectură din centrului istoric al oraşul Chişinău,
– Situaţia salarizării personalului auxiliar din domeniu învăţământului preşcolar.

Reiterăm că semnarea Acordului de Colaborare nu va soluţia toate problemele existente în oraşul Chişinău, soluţionarea va fi posibilă prin implicarea directă a tuturor cetăţenilor în activităţi concrete şi cu impact sporit.
Declaraţiile membrilor  Consiliului ONG:
Preşedintele în exerciţiu al Consiliului Naţional al ONG-urilor, Daniela Terzi-Barbăroşie, a declarat că acest acord este un document care vine să eficientizeze activitatea reprezentanţilor din Primărie, dar mai ales să pună la curent societatea civilă cu activitatea subdiviziunilor de zi de zi. „Pretenţia noastră nu este să vă bulversăm cumva activitatea sau să o facem mai problematică decât este. Aşteptarea noastră este să aveţi deschidere pentru cei din societatea civilă, astfel încât să creăm un spaţiu pentru un dialog eficient, să avem platforma pentru noi idei şi noi proiecte pe care le putem implementa la nivel de municipiu”, a spus preşedintele în exerciţiu al Consiliului ONG-urilor.
Secretarul General al Consiliului ONG-urilor, Antoniţa Fonari, a menţionat că prin acest acord se doreşte Consiliului ONG să aibă o deschidere şi o colaborare mai mare cu administraţia publică locală. „Noi ştim că în Primărie se fac lucruri mari, dar ne-am gândit că ar fi mult mai eficient dacă această instituţie ar da dovadă de mai multă deschidere către comunitate, dacă ar avea şedinţele mai deschise, în special pentru ONG-uri. Aceasta ne-ar da siguranţa că serviciile sociale prestate de organizaţiile neguvernamentale ar putea să fie acoperite de către Primărie şi subdiviziunile sale în momentul când nu vor mai exista bani de la finanţatori externi. Sperăm să avem deschidere de ambele părţi şi o colaborare mult mai bună decât până acum”, a spus Antoniţa Fonari. (Sursa: Info-Prim Neo)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *