Implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2013 – 2015

11 Februarie 2015Centrul CONTACT a organizat o şedinţă de lansare a raportului privind implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2013 – 2015.
La întrunire au luat parte 23 de participanţi, lideri ai ONG-urilor, reprezentaţi ai APL- urilor, experţi local.
În debutul şedinţei, expertul independent Valerian Tâbârţă a prezentat o analiză din perspectiva cadrului normativ-legal, instituţional şi strategic a situaţiei din sfera dezvoltării regionale. Studiu a fost elaborat perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2015 şi a fost realizat prin aplicarea metodelor de cercetare calitative, fiind practicată o abordare inter-disciplinară. Instrumentele de bază au constituit: interviurile; analiza documentelor; observaţia. Pentru realizarea studiului au fost intervievaţi: reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltare Regionala şi Construcţie , reprezentanţi ai ADR-lor, reprezentanţi ai ONG-uri, reprezentanţii APL-ului, experţi independenţi. Selectarea participanţilor la interviuri s-a efectuat în baza relevanţei faţă de tematica cercetării.În procesul de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2013-2015, expertul Valerian Tâbîrţă a menţionat că ONG-urile fac parte din procesul de consultare a strategiei, dar nu sunt incluse în calitate de beneficiari sau ca instituţii care sunt implicate direct in implementarea acesteia. Cu alte cuvinte ONG-urile sunt în afara procesului de dezvoltare regională.Principalele concluzii ale studiului au relevat că Strategia Naţională de Dezvoltare Regională este mai mult un document operaţional decât strategic, deşi nu putem să observăm schimbări pozitive. Nu ne oferă o viziune clară care este scopul final a implementării acestei strategii, proiectele de dezvoltare regională implementate, în unele cazuri, au mai degrabă caracter de programe de asistenţă social mai mult de cît reabilitare economică, astfel nu sînt clar stabiliţi criteriile sau indicatorii privind rata de recuperare economică sau determinarea impactului economic al proiectului asupra dezvoltării în regiune, lipseşte cu desăvârşire statistica regională. Este necesară o implicare mai mare a societăţii civile în procesul de implementare a SNDR, ca beneficiari direcţi şi ca mijloc de mărire de capacităţi pentru APL-uri şi nu există un mecanism clar de colaborare interministerială în elaborare de politici, este necesar de elaborat un mecanism clar de elaborare de politici şi conlucrare intersectorial şi interministerial.

Aleona Veselovscaia, coordonatorul Coaliţiei din partea Centrului CONTACT a declarat că autorităţile trebuie să atragă o atenţie sporită ONG-urilor în acest domeniu al dezvoltării regionale şi să facă eforturi în vederea consolidării capacităţile ONG-urilor, pentru ca gradul de implicare şi eficientizarea a acestui proces să decurgă susţinut.

Coaliţie pentru Dezvoltare Regională este o alianţă de asociaţii, constituită prin liberul consimţământ al reprezentanţilor organizaţiilor membre. Proiectul este implementat prin intermediul grantului acordat prin Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est în cadrul Proiectul SECTOR. Acest proiect este finanţat de către Guvernul Suediei, Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est. Guvernul Suediei nu îşi asumă nici o responsabilitate, explicită sau implicită, pentru daune care pot surveni activităţile beneficiarilor săi. Opiniile exprimate în această publicaţie nu reprezintă în mod necesar politicile sau opiniile donatorilor.

Persoana de contact Aleona Veselovscaia, coordonator de programe Centrul CONTACT
tel 022, 233947, elena.veselovskaia@gmail.com

Sursa: comunicate.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *