Fundația Soros-Moldova anunță concurs de granturi de cercetare pentru elaborarea studiior de politici

Fundația Soros-Moldova anunță un concurs de granturi individuale de cercetare pentru elaborarea unor analize de politici publice. Acest concurs este lansat în cadrul proiectului operațional „Policy Fellowship Initiative”, implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova în cadrul inițiativei regionale ”Action research, effective writing, visualization and advocacy”, implementată cu suportul Programului Eurasia al Open Society Foundations.

Scopul proiectului este să susțină consolidarea capacităților comunității de cercetători de a influența procesele de elaborare a politicilor publice, dar și de a încuraja cooperarea proactivă dintre cercetători, organizațiile societății civile și decidenți, pentru a spori calitatea cercetărilor și a documentelor de politici bazate pe date. Proiectul are drept obiective de a motiva tinerii cercetătorii să se implice în efectuarea studiilor de politici; de a ajuta cercetătorii să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile practice privind elaborarea cercetărilor, colectare și analiză a datelor, aplicarea metodelor cantitative și calitative în procesul de cercetare, analiza datelor statistice, precum și realizarea documentelor de politici; de a încuraja cercetătorii să se implice în promovarea propunerilor de politici.

În cadrul acestui grant de cercetare, participanții selectați vor beneficia de un curs intensiv dedicat colectării și analizei datelor, efectuarea studiilor comparative, elaborare de politici, advocacy, care va avea loc în luna iunie 2017, la Universitatea Central Europeană, Budapesta.

Cercetătorii selectați vor primi o bursă unică de 2500 USD. Bursa va fi oferită pentru o perioadă de 5 luni (aprilie-septembrie 2017), timp în care cercetătorii selectați vor elabora un studiu de politici, vor participa la instruirile organizate în cadrul proiectului și vor prezenta public rezultatele cercetării.

Criterii de eligibilitate:
Concursul este deschis pentru persoane individuale, cu vârsta de până la 40 ani, cercetători independenți, reprezentanți ai organizațiilor societății civile sau ai instituțiilor universitare, care dețin cel puțin o diplomă de studii de masterat, dispun de experiență în domeniul de analiză și elaborare de politici și advocacy, precum și abilități demonstrate de cercetare, scriere și de aplicare a metodologiilor științifice. Pentru participarea la instruirile organizate în cadrul proiectului se cere o cunoaștere avansată a limbii engleze.

În cadrul acestei competiții vor fi susținuți cercetătorii proactivi, capabili să analizeze problemele existente și să propună soluții novatoare, să fie dispuși să comunice rezultatele activității lor unui auditoriu mai larg. Mai presus de toate, este important ca după elaborarea studiilor de politici, cercetătorii să fie dispuși să desfășoare eforturi de advocacy pentru promovarea recomandărilor în vederea influențării politicilor existente, aplicând diverse metode, precum dezvoltarea grupurilor de advocacy, coaliții sau parteneriate, campanii media, consultări cu autoritățile relevante etc.

Participanții la concurs pot prezenta propuneri de cercetări de politici în diferite domenii de actualitate pentru Republica Moldova, atât la nivel național cât și la nivel local (cu excepția domeniului de educație și medicină). Va fi acordată prioritate dosarelor care abordează probleme de politici anti-corupție în următoarele domenii: energetic, protecție socială / protecția muncii, urbanism (city planning), securitate.

Cerințe față de studiile de politici ce vor fi elaborate ca parte grantului:
Volumul unui studiu: 10 000 cuvinte (fără includerea anexelor) + policy brief (circa 3000 cuvinte)
Termenul de elaborare a studiilor: 15 aprilie – 15 septembrie 2017.
Dreptul de autor asupra studiilor elaborate aparține în egală măsură autorului şi Fundației Soros-Moldova. Autorul oferă Fundației Soros-Moldova dreptul de a edita şi difuza studiul fără niciun fel de restricții.

Procedurile de participare la concurs
Pentru a participa la concurs, persoanele interesate sunt invitate să prezinte dosarul de participare, ce va conține următoarele documente:

  • CV-ul (max 2 pagini)
  • Lista publicațiilor (să includă și linkuri de accesare online) (max 1 pagină)
  • Conceptul cercetării (titlu, descrierea problemei ce urmează a fi cercetată, importanța subiectului) (max 3 pagini)
  • Numele și datele de contact a două persoane de referință

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 16 martie 2017, ora 16.00. Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse.

Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic, în adresa Directorului Departamentului Buna Guvernare, Petru Culeac – pculeac@soros.md și la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea „Concurs Policy Fellowship Initiative”.

Sursa: www.soros.md

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *