Fundația Est-Europeană anunță concursul de granturi pentru susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a egalității de gen în politi –

Fundaţia Est-Europeană (FEE) realizează în parteneriat cu UN Women, PNUD Moldova şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare programul „Femeile în politică”, implementat cu susținerea Guvernului Suediei. Programul are ca scop susținerea participării sporite a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor printr-un mediu adecvat pentru participarea lor semnificativă și prin sporirea capacităților femeilor pînă la, în timpul și după alegerile parlamentare și cele locale.

În cadrul acestui program o atenție sporită este acordată organizaţiilor neguvernamentale, acestea având un rol esenţial în abilitarea femeilor şi promovarea adoptării măsurilor temporare speciale în domeniul egalităţii de gen. Pe parcursul anului 2014 Fundaţia a facilitat activităţi de instruire, coordonare şi advocacy în acest domeniu, implicând atât organizaţiile naţionale cât şi cele locale.  Acest program de granturi reprezintă continuarea şi amplificarea acestor eforturi.

Fundaţia Est-Europeană (FEE) este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală înregistrată la Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova în anul 2009. În implementarea programelor sale FEE este ghidată de principiile de egalitate şi nediscriminare.

Programul are scopul de a susține organizaţiile neguvernamentale în eforturile de promovare a egalităţii de gen în politică.

Mai jost puteți accesa Termenii de Referință.

Programul de granturi include 2 obiective  distincte:

Obiectivul  1: Amplificarea eforturilor coordonate ale platformei civice pentru egalitatea de gen, prin susţinerea secretariatului acesteia.

Obiectivul  2: Promovarea adoptării măsurilor speciale temporare pentru obţinerea de facto a egalităţii de gen în politică.

Bugetul

Bugetul proiectului trebuie să fie stabilit în dolari SUA. Bugetul va conţine informaţii clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile şi o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să fie realistic şi să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.

  • Suma totală disponibilă pentru  Obiectivul 1 este de 25000 dolari SUA.
  • Suma totală disponibilă pentru Obiectivul 2 este de 30000 dolari SUA. Suma maximă a granturilor în cadrul Obiectivului  nr. 2 nu va depăşi 10000 dolari SUA.

Durata proiectului nu va depăşi 12 luni.

Înaintarea propunerilor

Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

  1. Formularul de aplicare standard al Fundației Est-Europene (acesta poate fi descărcat pe site-ul Fundației la adresa http://eef.md/index.php?pag=page&id=921&l=ro). În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
  2. Bugetul total solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene (acesta poate fi descărcat pe site-ul Fundației la adresa http://eef.md/index.php?pag=page&id=921&l=ro);
  3. Descrierea narativă a bugetului cu indicarea sumelor necesare pentru fiecare tip de costuri;
  4. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizaţiei;
  5. Alte materiale pe care le consideraţi relevante (dovezi ale activităţii organizaţiei – buletine, ziare, pliante, articole, etc.)

Adresa, informaţia de contact şi depunerea propunerilor:

Întrebările privind acest concurs se acceptă la info@eef.md (cu moldovaeef@gmail.com in copie), cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi pentru promovarea egalităţii de gen” până la data de 10 februarie 2015.

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi pentru promovarea egalităţii de gen: Obiectivul nr. [X]” , pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md (cu moldovaeef@gmail.com in copie) sau prin poștă la adresa: Fundația Est-Europeană, strada „31 August 1989”, nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă. În cazul în care trimiteți propunerile prin poștă, vă rugăm să indicați subiectul scrisorii pe plic.

Sursa: http://www.eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=699&l=ro#sthash.SYiuWCUZ.dpuf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *