Fundația Est-Europeană anunţă concurs pentru selectarea unui expert în elaborarea analizei impactului de reglementare a modificărilor legislative în domeniul antreprenoriatului social

Până la finele anului 2016 Fundația Est-Europeană (FEE) implementează programul de suport pentru antreprenoriatul social din Moldova. Această inițiativă este susținută de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe a Danemarcei. Programul tinde să-și atingă obiectivele prin oferirea de asistență tehnică, granturi și suport pentru dezvoltarea capacităților societății civile.

În contextul lipsei reglementărilor legale a domeniului Antreprenoriatului Social (AS), legiferarea acestui domeniu va facilita dezvoltarea segmentului și crearea oportunităților pentru societatea civilă și grupurile vulnerabile, va permite reducerea sărăciei și va spori diminuarea problemelor sociale existente.

Obiectiv

În această ordine de idei, pentru a elabora propunerile legislative  care să corespundă necesităților situației actuale,  va fi selectat un expert ce deține experiență în elaborarea analizei preliminare a impactului de reglementare (AIR), are expertiză în domeniul economic, cunoaște legislația națională în domeniile relevante reglementării.

Este important de menționat că proiectul de modificări legislative necesare a fost deja elaborat de un grup de lucru format din organizații ale societății civile cu suportul experților relevanți. Astfel contractantul va elabora Analiza Impactului de Reglementare pe baza acestor propuneri și în coordonare cu expertul în domeniul legislației care a elaborat modificările propuse.

Responsabilitățile contractantului:

– Efectuarea analizei economico-financiare a impactului de reglementare în  domeniului AS, potrivit proiectului de modificări legislative elaborat;

-Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi/sau de altă natură;

-Argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării proiectului de act normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului;

-Coordonarea activităților contractantului cu expertul în domeniul legislației care a elaborat proiectul de modificări legislative;

-Participarea la ședințele de consultări organizate cu reprezentanții ONG-urilor ce dezvoltă activități de antreprenoriat social, reprezentanții Ministerelor de resort și alți actori relevanți;

-Acumularea și sistematizarea tuturor recomandărilor parvenite din partea actorilor interesați pentru elaborarea AIR-ului;

-Analiza practicilor şi  experienței internaționale (dacă este necesară pentru elaborarea AIR);

-Elaborarea Analizei economico-financiare a impactului de reglementare a proiectului de modificări legislative privind AS, relevant contextului din RM, care va include o analiză economică şi efectele sale;

-Consultarea propunerilor elaborate cu actorii interesați.

Produse și servicii

Contractantul va furniza următoarele produse și servicii:

– Document de Analiză economică și financiară a impactului de reglementare a proiectului de modificări legislative privind AS, relevant contextului din RM, care va fi în corespundere cu HG Nr. 1230 din  24.10.2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienței actului de reglementare. Mai multe detalii referitor la conținutul documentului pot fi găsite în Termenii de referință și caietul de sarcini.

Pentru alte detalii şi care este procedura de aplicare accesaţi:  www.eef.md 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *