Evaluarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului

În data de 28 septembrie, la Ministerul Justiției, a avut loc şedinţa publică privind evaluarea Planulul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru perioada 2004-2008 și 2011-20014.

În cadrul şedinţei au fost discutate aspecte, precum: creșterea nivelului de comunicare dintre APC – uri şi APL-uri în procesul de realizare a acțiunilor, impactul implementării PNADO din perspectiva autorităţilor responsabile de punerea în aplicare a acestuia, necesitatea de îmbunătăţire a procesului de raportare, la acea etapă.

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice, membri ai organizațiilor internaționale, societatea civilă, precum şi, consultanţii naţionali selectaţi pentru evaluarea acestor documente de politici.
În discursul său, ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a remarcat aportul partenerilor de dezvoltare în domeniul drepturilor omului, începând cu etapa de elaborare și monitorizare până la etapa de evaluare a politicilor publice, bunele practici europene și experiențele care pot fi preluate.

Vicepreședintele Comisiei parlamentare ,,Comisia drepturilor omului și relații interetnice”, Ion Casian, a menționat că elaborarea planurilor în domeniul drepturilor omului ar fi lipsită de orice sens dacă nu ar urma implementarea pas cu pas a acestora și nu ar evaluate realizările obținute de Republica Moldova, accentuând avantajele și dezavantajele pentru ambele PNADO și necesitatea de continuitate în asigurarea progresului pe acest segment.

Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Jose Luis Herrero, a menționat multitudinea de instrumente existente care abordează drepturile omului, necesitatea prioritizării acțiunilor, cu ținte bine definite și resurse financiare alocate adecvat și obiectiv.
În aceeași ordine de idei, Dafina Gercheva, Coordonator Rezident ONU și Reprezentant Rezident PNUD în Moldova, a ținut să reitereze prioritizarea acțiunilor pe segmentul drepturilor omului, iar obiectivele și acțiunile țării să prevadă, inclusiv, și indicatori de performanță relevanți.

Atât Jose Luis Herrero cât și Dafina Gercheva au accentuat că organizațiile internaționale pe care le reprezintă sunt dispuse în continuare să acorde suport autorităților în procesul de elaborare a unui nou PNADO. Prezența activă a diferitor părți interesate la ședința publică este in continuă creștere, prin prisma interesului sporit al acestora față de domeniul drepturilor omului.

PNADO 2004-2008 a fost realizat în proporție de 60%, iar PNADO 2011-2014 a fost realizat în proporție de 80%. Respectiv, este necesară continuarea implementării acestor acțiuni, sau regăsirii acestora în noul proiect al PNADO, care urmează a fi elaborate în temeiul concluziilor evaluării independente și recomandărilor adresate Republicii Moldova prin mecanismul UPR din ciclul 2.

Sursa: Ministerul Justiției

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *