Concurs „Proiecte Culturale 2015”

Ministerul Culturii anunţă concurs pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti pentru anul 2015.

Cuantumul total al alocaţiilor bugetare prevăzute pentru concurs constituie 2.000.000,0 lei.

Elaborarea proiectelor. Proiectele culturale se elaborează în corespundere cu prevederile „Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 30.09.2014

Regulamentul poate fi accesat pe pagina Web a Ministerului Culturii la adresa:http://mc.gov.md/ro/advanced-page-type/activitate-concursuri .

Data limită de prezentare a dosarelor la concurs a proiectelor este 8 decembrie 2014.

Dosarele pentru participare la concurs se depun pe adresa: Ministerul Culturii, MD-2033 Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, etajul III, cab. 326, tel. 022 23-35-50.

Data limită de desfășurare a concursului este 25 decembrie 2014.

Informații suplimentare: la tel. 022 232289.

Condiții și criterii de participare la concurs:

Extrase din „Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 30.09.2014.

…………………….

„11. Documentele de solicitare a finanţării se înaintează, în pachet închis, Ministerului Culturii, unde este înregistrat, cu eliberarea documentului confirmativ.

12. Documentele solicitanţilor pentru fiecare proiect separat  vor conţine următoarele:

1)       solicitarea de participare la concurs (anexa nr. 1);

2)       proiectul cultural (anexa nr.2);

3)       bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (anexa nr. 3);

4)       datele privind persoana juridică (anexa nr. 4);

5)       CV-ul directorului de proiect;

6)       copia statutului organizaţiei;

7)       copia deciziei de înregistrare a organizației;

8)       dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi (scrisori de intenţie, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar);

9)       copiile situațiilor financiare anuale pe 3 ani consecutivi, prezentate Serviciului informaţional al rapoartelor financiare, subordonat Biroului Naţional de Statistică ;

10)  certificatul despre lipsa datoriilor faţă de buget;

11)  certificatul organului de conducere al asociaţiei privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite.

……………………..

26. …Cuantumul finanțării unui proiect cultural se stabilește pînă la 50 % din costul lui general, dar nu mai mult de 100 mii lei pentru un proiect.

27. Proiectele sînt selectate pe bază de punctaj, conform anexei nr. 6, în urma analizei următoarelor criterii:

1)       capacitatea asociației de a realiza proiectul;

2)       fundamentarea obiectivelor;

3)       motivarea bugetului;

4)       capacitatea asociației de a atrage resurse financiare și parteneri;

5)       importanţa culturală a proiectului;

6)       importanţa socială a proiectului;

7)       actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele și acțiunile strategiei de dezvoltare a culturii naționale;

8)       impactul proiectului;

9)       durabilitatea proiectului;

10)  calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor.

28. În cadrul proiectelor nu pot fi finanţate:

1)       ajutorul umanitar sau activităţile de caritate;

2)       activităţile politice şi de partid;

3)       cercetările strict academice, inclusiv conferinţele şi/sau călătoriile individuale în străinătate;

4)       activităţile comerciale;

5)       proiectele ce presupun dezvoltarea instituţională primară a organizaţiilor.

29. Nu sînt selectate proiectele asociaţiilor obşteşti care:

1) au prezentat documentaţie incompletă și nu au reacționat la solicitarea Ministerului Culturii de a suplini aceste lipse în termen de 5 zile;

2) au conturile bancare blocate;

3) nu au respectat un contract de finanţare în ultimii doi ani sau au prezentat în aceeași perioadă declaraţii inexacte la o participare anterioară.”

Sursa: http://mc.gov.md/ro/content/concurs-proiecte-culturale-2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *