Concurs de selectare a unui expert/unei experte sau grup de experți pentru elaborarea unei analize cu privire la gestionarea resurselor financiare acumulate din redirecționarea a 2%

Consiliul ONG în parteneriat cu Centrul CONTACT și cu susținerea financiară din partea Suediei, anunță concurs pentru angajarea expertului/experți sau grup de experți referitor la analiza gestionării resurselor financiare acumulate din redirecționarea celor 2%.

SCOPUL Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova este crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea durabilă a organizaţiilor prin implicarea acestora în procesul de discutare/lansare/ monitorizare a proiectelor de lege şi a politicilor publice ce influenţează activitatea ONG.

OBIECTIVELE Consiliului ONG:

 • Monitorizarea adoptării şi implementării proiectelor de lege cu impact în domeniu ONG;
 • Facilitarea colaborării dintre sectorul neguvernamental şi autorităţile publice;
 • Sporirea gradului de transparenţă şi vizibilitate a sectorului neguvernamental..

Donatorii, reprezentanții guvernamentali, organizațiile societății civile (OSC-urile) și publicul larg tot mai des adresează întrebări referitoare la redirecționarea celor 2%, utilizarea acestor resurse de către beneficiari, responsabilitatea față de donatori și susținătorii OSC-urilor, calitatea și eficacitatea programelor acestora, gestiunea financiară și buna guvernare a sectorului asociativ.

Obiectivele concursului:

Elaborarea unei analize, concluzii și recomandări referitoare la gestionarea resurselor financiare acumulate din redirecționarea a 2%.

Sarcini și responsabilități

 • Analiza situației existente privind gestionarea resurselor din desemnarea procentuala de către OSC-uri și asigurarea transparenței gestionării lor;
 • Prezentarea documentului elaborat în cadrul ședinței cu membrii Consiliului ONG și alte persoane interesate.

Notă: Documentul  va fi predat nu mai târziu de 15 zile după semnarea contractului. Achitarea se va efectua după prezentare.

Calificări și abilități

 • Studii superioare în domeniile de drept, politici publice, sociologie sau alte domenii relevante;
 • Cunoașterea aprofundată a cadrului legal și normativ ce reglementează domeniul societății civile;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor, regulamentelor;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit.

Procedura de selectare

Dosarele vor fi evaluate în baza calificării și experienței expertului/experți în furnizarea serviciilor de expertiză.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiență în furnizarea serviciilor de expertiză;
 • Scrisoarea de intenție;
 • Oferta financiară, cu estimarea numărului de zile pentru realizarea sarcinii.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: consiliulong.md@gmail.com cu indicarea în linia de subiect ”Concurs de selectare expert în analiza 2%”.

Termen limită de expediere a dosarului: 20 septembrie 2021.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare vă invităm să vă adresați către Liliana Porumb la tel: 068386664 sau e-mail: lporumb@contact.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *