Concurs de recrutare Coordonatori Locali

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) anunţă lansarea concursului de selectare a 25 de organizaţii / instituţii din diferite ONG-uri şi / sau autorităţi publice centrale şi locale din R. Moldova pentru a participa la o instruire de 5 zile la Chişinău care se va desfăşura în perioada 21 – 25 aprilie 2015 urmată de o vizită de studiu de 5 zile în Łódź (Polonia), care se va desfăşura în luna august 2015 (data exactă urmând să fie anunţată ulterior). Vedeţi foto de la instruirea din Polonia de anul trecut aici.

Scopul activităţilor de instruire este de a facilita transferul de experienţă / expertiză în domeniul managementului voluntarilor (cu accent pe pregătirea, organizarea şi coordonarea de activităţi de voluntariat) şi implicarea practică a organizaţiei / instituţiei în programe de voluntariat internaţional.

Pentru a aplica la concurs este necesară completarea Formularului de aplicare şi expedierea lui împreună cu CV-ul personal pe tdv_secretariat@yahoo.com. Menţionăm că, costurile de transport, cazare şi alimentare pentru instruire şi vizită de studiu sunt integral acoperite de către organizatori, iar transportul în Polonia se va asigura cu un microbuz.

Participanţii selectaţi vor semna un acord de colaborare cu TDV prin care se vor angaja ca după instruirea de la Chişinău să se implice ca parteneri, după caz în funcţie de locaţia organizaţiei, în Caravana de voluntariat 2015 , ediţia I, organizată în perioada 27 aprilie – 7 mai 2015 (27 aprilie – or. Cimişlia, 28 aprilie – or. Ştefan Vodă, 29 aprilie – or. Anenii Noi, 30 aprilie – s. Coşniţa, 1 mai – or. Călăraşi, 2 mai – pauză, 3 mai – mun. Bălţi, 4 mai – or. Edineţ, 5 mai – or. Ungheni, 6 mai – or. Leova, 7 mai – or. Cahul) şi în Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2015 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediţia a IX-a, organizată în perioada 11 – 17 mai 2015.

Pentru concurs sunt disponibile 25 de poziţii, prioritate vor avea organizaţiile / instituţiile din raioanele / municipiile următoare:

1 poziţie în mun. Bălţi – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Municipal SNV;

5* poziţii în mun. Chişinău – Coordonator Municipal SNV 2015, plus 4 organizaţii care se implică cu cel puţin o activitate de Voluntariat în SNV 2015;

1 poziţie în raionul Anenii Noi – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Cahul – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Raional SNV

1 poziţie în raionul Călăraşi – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Căuşeni – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Cimişlia – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Criuleni – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Dubăsari (s. Coşniţa) – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Edineţ – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Hînceşti – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Ialoveni – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Leova – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Raional SNV

1 poziţie în raionul Orhei – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Rezina – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Sîngerei – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Soroca – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Străşeni – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Şoldăneşti – Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Ştefan Vodă – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Raional SNV 2015;

1 poziţie în raionul Ungheni – Coordonator Local Caravană şi Coordonator Raional SNV 2015.

 * Invităm organizaţiile / instituţiile doritoare şi din celelalte raioane nemenţionate să aplice, deoarece în cazul în care vor fi găsite posibilităţi de cazare pentru încă 4 persoane la cursul de instruire din Chişinău, vom selecta 4 organizaţii din teritoriu ca şi Coordonatori Raionali SNV 2015 în locul celor 4 organizaţii din Chişinău

Responsabilităţile generale ale Coordonatorului Local Caravană şi / sau Coordonatorului Raional / Municipal SNV 2015 sunt următoarele:

 1. identifică, invită şi mobilizează partenerii din raion care se pot implica în desfăşurarea caravanei şi / sau SNV, cum ar fi autorităţile publice raionale şi locale (Primăriile), ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile (asociaţii religioase, biserici etc.), mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), firmele de business locale, instituţiile de învăţământ, diverse persoane publice, inclusiv din showbiz;
 2. postează pe site-ul organizaţiei sau pe pagina de Facebook informaţii generale despre caravană şi / sau SNV;
 3. participă la toate şedinţele de pregătire a evenimentelor organizate de Coaliţia Voluntariat;
 4. organizează şedinţe de lucru în raion la care participă părţile interesate (după posibilităţi, în funcţie de resursele financiare existente).

Responsabilităţile specifice ale Coordonatorului Raional / Municipal SNV 2015 sunt:

 1. asigură organizarea în raion a cel puţin 10 activităţi de voluntariat;
 2. colectează activităţile SNV din raion cu Formularul de participare SNV 2015(conform modelului existent) şi le include în Calendarul de activităţi raionale SNV (conform modelului existent);
 3. trimite Calendarul de activităţi raionale SNV către Coordonatorul Comunicare SNV înainte de lansarea oficială a SNV;
 4. postează pe site-ul organizaţiei sau pe pagina de Facebook Calendarul de activităţi raionale SNV pentru ca mass media naţională si locală să obţină detalii despre subiectele de presă organizate în fiecare zi;
 5. elaborează lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass media raională şi locală a SNV 2015 şi o trimite Coordonatorului Comunicare SNV în prima săptămână după finalizarea SNV;
 6. solicită prin intermediul Formularului de participare SNV 2015 date cantitative de la organizatorii de activităţi de voluntariat pe care le include în Tabelul de colectare date privind SNV (conform modelului existent) şi îl transmite Coordonatorului Comunicare SNV în prima săptămână după finalizarea SNV.

Va informăm că toate activităţile planificate la nivel naţional vor fi incluse în Calendarul de activităţi SNV 2015 care va fi prezentat mass mediei naţionale începând cu data de 10 mai 2015. După încheierea evenimentului TDV va elabora Raportul SNV 2015 care va cuprinde descrierea narativă şi financiară a evenimentului. Acest raport şi fotografiile de la activităţi vor fi postate pe site-urile organizaţiilor participante.

Responsabilităţile specifice ale Coordonatorului Local Caravană sunt:

 1. implică ca parteneri cel puţin 5 organizaţii / instituţii publice sau private;
 2. coordonează la nivel local, cu sprijinul Coaliţiei Voluntariat, elaborarea unuiProgram de activităţi a caravanei, cu durata de cel puţin 6 ore, care se va desfăşura în ziua şi locaţia stabilită;
 3. asigură condiţii pentru desfăşurarea în centrul localităţii a unui Târg de voluntariat (poate include şi alte subiecte de interes local), fiind asigurate în acest sens 10 corturi de la Coaliţia Voluntariat;
 4. coordonează distribuirea flyerelor de voluntariat şi integrare europeană în cel puţin 5 comunităţi învecinate locaţiei de desfăşurare a caravanei.

Profilul candidatului:

 • reprezentant al unei autorităţi publice raionale sau ONG implicat activ în organizarea şi desfăşurarea de activităţi de voluntariat;
 • experienţă în lucrul cu voluntarii, autorităţi publice raionale şi locale, ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile (asociaţii religioase, biserici etc.), mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), firmele de business locale, instituțiile de învățământ, diverse persoane publice inclusiv din showbiz;
 • abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel);
 • calităţi manageriale evidente(pentru planificare, organizare, delegare şi coordonare);
 • deosebite abilităţi de comunicare, prezentare şi negociere;
 • dinamism şi adaptabilitate.

Menţionăm că SNV este cel mai mare eveniment naţional anual de promovare a voluntariatului care mobilizează organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Pe parcursul a 8 zile se realizează – cu implicarea activă a cetăţenilor, mass-mediei, business-ului, persoanelor publice, autorităţilor locale şi centrale etc. – campanii de sensibilizare, dezbateri pe domeniul voluntariat, acţiuni de binefacere, acţiuni de salubrizare, şezători, acţiuni de sănătate etc. VedeţiRaportul SNV 2014.

Caravana de voluntariat este un eveniment de promovare în teritoriu, prin intermediul unor activităţi publice diverse, inclusiv culturale şi artistice, desfăşurate cu diverse grupe de beneficiari, a voluntariatului văzut ca parte integrantă a mişcării de voluntariat european. Pe parcursul a 11 zile (o zi pauză) o echipă de 3 persoane se va deplasa pe un traseu care leagă 9 oraşe şi s. Coşniţa (raionul Dubăsari), în fiecare zi fiind desfăşurate în fiecare locaţie cu ajutorul partenerilor locali diverse activităţi conform unui program prestabilit.

Concursul este realizat în cadrul proiectului TDV „Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru dezvoltarea sectorului societăţii civile din Republica Moldova implicat în activităţi de voluntariat” susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360, precum şi în cadrul proiectului „Voluntariatul pentru dezvoltarea societăţii civile in Moldova” implementat de TDV în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia cu suportul financiar al programului „Solidarity Fund 2015” ca iniţiativă a International Solidarity Fund 2015.

Termenul limită de aplicare este 18 martie 2014. Nu sunt eligibile formularele incomplete şi recepţionate după termenul limită.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Nicolae PROCOPIE, Director Executiv interimar

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat

Tel.: 022 567 551; 079 191 587

Sursa: TDV Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *