CONCURS DE GRANTURI!

FUNDAŢIA EST-EUROPEANĂ ANUNȚĂ

 

CONCURSUL DE GRANTURI

Promovarea drepturilor consumatorilor în domeniul siguranței alimentare

 

Prezentare generală

Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia în parteneriat cu Fundaţia Est – Europeană (FEE) cu suportul Uniunii Europene realizează în perioada 2013 – 2015Proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este co-finanţat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

Acţiunea are scopul de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice pentru cetăţenii din Georgia și Moldova prin susţinerea convergenţei transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS). În cadrul iniţiativei se vor depune eforturi pentru a spori înţelegerea de către părţile interesate a necesităţii aderării la standardele sanitare și fito-sanitare și pentru a contribui la îmbunătăţirea legislaţiei privind securitatea alimentară în ambele ţări. Pentru a atinge obiectivele planificate, Fundaţia Est – Europeană și partenerii săi vor aborda Actorii Societăţii Civile, autorităţi publice, consumatori și operatori alimentari, pentru a spori capacităţile acestora în domeniul sanitar și fito-sanitar și pentru a stimula o mai bună cooperare între grupurile ţintă. Acestea vor rezulta în consumatori activi și informaţi, operatori de produse alimentare mai competitive, și cadru legal naţional privind securitatea alimentară aproximat la standardele UE și echilibrarea intereselor diverse.

Activități de informare a cetățenilor, administrarea unei rețele de 3 Centre de Asistență a Consumatorilor (CASC), activităţi de cercetare, de consolidare a capacităţilor, vizite de studiu, evenimente de networking, de îmbunătățire a cadrului legal şi de sprijin pentru iniţiativele de protecție a consumatorilor sunt componente ale acestui proiect.

Scopul

Scopul programului de granturi este de a susține acțiuni de educare și informare a cetățenilor privind drepturile acestora în calitate de consumatori de produse alimentare, dar și acțiuni de informare a operatorilor alimentari despre obligațiunile acestora.

În rezultatul acestui concurs va spori implicarea actorilor din societatea civilă în procesul de informare a consumatorilor din RM privind siguranța alimentară.

Sarcini de bază:

În proiectele propuse organizațiile neguvernamentale vor:

–      organiza și desfășura campanii de informare privind drepturile consumatorilor în domeniul siguranței alimentare și mecanismele de protecție a acestor drepturi, inclusiv serviciile oferite de Centrele de Asistență a Consumatorilor (www.alegesanatos.md);

–      monitoriza producătorii și comercianții de produse alimentare și vor informa CAS-urile și instituțiile de stat abilitate despre neregulile depistate;

–      vor contribui la distribuirea informației către antreprenori relevanţi, agenţiile de stat din domeniu şi reprezentanţi ai media privind asigurarea siguranței alimentare.

Fundația Est-Europeană va susține minim 3 ONG, iar bugetul maxim al proiectului este de 4000 EUR.

Aplicanţii eligibili

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt ONG-urile înregistrate oficial şi care oferă servicii publicului general din regiunea în care activează. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţă anterioară de lucru. Este încurajată participarea ONG-urilor de nivel regional și local.

Criteriile de selecţie a propunerilor

În cadrul procesului de selecţie vor fi utilizate următoarele criterii:

–          Relevanţa proiectului: Activităţile propuse sunt relevante în cadrul obiectivului concursului?

–          Calificare: În ce măsură persoanele şi organizaţiile participante au experienţa şi calificările necesare pentru a implementa cu succes proiectul şi de a gestiona fondurile de finanţare?

–          Implementarea: Strategia pentru atingerea obiectivelor iniţiativei este bine dezvoltată şi realistă?

–          Durabilitatea: În ce măsură efortul atât financiar, cât şi operaţional este durabil la nivel local? Va rezulta iniţiativa în schimbări durabile şi pozitive care vor continua în timp ?

–          Beneficiarii şi grupurile ţintă: Cât de bine este argumentată selecţia beneficiarilor ?

–          Constituirea unui parteneriat: Care este rolul administraţiei locale, întreprinderilor, mass-media şi a altor ONG-uri în acest proiect ?

–          Rezultate: Ce schimbări semnificative vor fi produse de această iniţiativă în rândul beneficiarilor săi? A fost elaborat un plan realist de evaluare şi raportare cu privire la aceste efecte ?

Durata şi utilizarea fondurilor de finanţare

Solicitanții de grant sunt încurajaţi să furnizeze contribuţii proprii sau din alte surse financiare sau nemonetare la acţiunile propuse. Durata maximă a proiectului este de 6 luni.

Resursele financiare primite în cadrul acestor granturi trebuie să fie utilizate doar conform activităţilor şi bugetelor proiectelor aprobate şi nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor instituţionale / administrative ale organizaţiei ce nu ţin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizaţia beneficiară şi personalul acesteia, plata datoriilor şi / sau achiziţionarea pieselor mari de echipament.

Procesul decizional şi orarul concursului

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 29 decembrie 2014. În această perioadă, personalul FEE va efectua consultări la cerere cu privire la procesul de aplicare. După încheierea concursului, propunerile vor fi examinate de un consiliu independent format din experţi.  Aplicanţii preselectaţi vor fi vizitaţi de către personalul FEE pentru a asigura toate procedurile de atribuire a granturilor.

Procesul de aplicare

Organizaţiile participante vor depune o propunere completă ce va include următoarele aspecte:

 1. Informaţii despre organizaţie, inclusiv toate informaţiile relevante de contact.
 2. Informaţii despre echipa proiectului, inclusiv CV-urile şi responsabilităţile de proiect ale fiecărui membru al echipei.
 3. Descrierea proiectului (aplicantul ar trebui să ţină cont de formatul şi ghidul formularului de aplicare oferit de FEE), ce include:
 1. Problema / problemele abordate în cadrul proiectului şi scopul / acţiunea aferentă din cadrul Planului de acţiuni.
 2. Beneficiarii proiectului (cine sunt aceştia şi numărul acestora)
 3. Scopul şi obiectivele proiectului
 4. Activităţi şi calendarul proiectului
 5. Rezultatele proiectului
 6. Indicatorii de evaluare
 7. Riscurile posibile şi strategia de management a riscului
 8. Rezultatele pe termen lung

4. Bugetul proiectului. Solicitantul de grant trebuie să ţină cont de formatul şi ghidul bugetar oferit de FEE.

5. Alte documente şi informaţii considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la aplicare (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broşuri, etc.)

Propunerile pot fi scrise în limba română, rusă sau engleză.

Fundaţia își rezervă dreptul de a nu acorda granturi în cazul în care calitatea propunerilor nu va îndeplini criteriile de mai sus şi cerinţele de selecţie ale FEE sau în cazul în care donatorii FEE nu vor asigura fondurile necesare pentru a acoperi bugetele granturilor.

Adresa, informaţii de contact şi prezentarea propunerilor:

Aplicaţiile sigilate, care poartă titlul „Granturi mici siguranță alimentară” trebuie să fie depuse la adresa de mai jos până la 4 ianuarie 2015:

Fundaţia Est-Europeană

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3

MD-2004 Chişinău, Republica Moldova

sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md, cu următorul text în titlul mesajului: „Granturi mici siguranță alimentară”.

Pentru mai multe informaţii, va rugăm să contactaţi:

Carolina Blajin, tel. +373 22 235343 (ext. 118), email: carolina.blajin@eef.md

Nota bene!

–         Partidele politice, organizaţiile religioase, persoanele fizice şi entităţile comerciale nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs;

–         Rezultatele concursului sunt definitive;

–         Propunerile depuse nu vor fi returnate.

Sursa: http://www.civic.md/grants/26657-concurs-de-granturi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MonitorulCivicFinantari+%28CIVIC.MD+Anunturi+Granturi%29

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *