CNP şi Consiliul ONG iau act de proiectul hotărîrii cu privire la sistarea transmisiunilor live a şedinţelor Guvernului

Consiliul Naţional pentru Participare (CNP)[1] şi Consiliul ONG-urilor din Moldova (Consiliul ONG)[2] accentuiază importanţa fortificării transparenţei procesului decizional

CNP şi Consiliul ONG iau act de proiectul hotărîrii cu privire la sistarea transmisiunilor în direct a şedinţelor Guvernului. În scopul asigurării transparenței procesului de luare a deciziilor și încurajării societății civile/publicului de a se implica activ în acest proces, RECOMANDĂM fortificarea aplicării normelor Legii privind transparenţa în procesul decizional[3] şi anume[4]:

1)      Asigurarea publicării pe site-ul autorității publice-autor, după finalizarea procedurilor de consultare în procesul de elaborare a deciziei, a variantei finale a proiectului elaborat, sinteza recomandărilor parvenite și procesele-verbale ale întrunirilor de consultare public, după caz;

2) publicarea cu cel puțin 3 zile lucrătoare, înainte de desfășurarea ședințelor de Guvern, pe pagina electronicăwww.gov.md, a textelor materialelor aferente proiectelor propuse spre examinare (proiectel actelor legislative și normative, documentelor de politici, notele informative, RIA, tabelele de divergenţă, etc în cadrul ședinței Cabinetului de Miniştri,

3) examinarea în cadrul şedinţei Cabinetului de Miniştri doar a proiectelor de acte normative şi proiectelor de politici, inclusiv a avizelor Guvernului la iniţiativele deputaţilor, care au fost:

3a. supuse în prealabil procedurii de transparență decizională,

3b. au fost plasate în prealabil pe pagina electronică a Guvernului (potrivit pct. 2).

4) publicarea pe pagina electronică a Guvernului a redacţiilor  finale a textelor proiectelor de lege şi a extraselor deciziilor adoptate în cadrul şedinţelor Cabinetului de Miniştri,
5) recomandăm publicarea pe pagina www.gov.md a calendarului iminent de examinare a proiectelor de lege, proiectelor de acte normative, proiectelor de politici,
Organizaţiile semnatare vor susține în continuare procesul de implementare a reformelor, prin oferirea recomandărilor pe marginea proiectelor de acte legislative și normative, documentelor de planificare strategică elaborate sau celor adoptate.
Totodată, organizaţiile semnatare vor face uz de dreptul de a contesta proiectele de legi care nu s-au încadrat rigorilor legii cu privire la transparenţa decizională.


[1] www.CNP.md, pentru contacte:  Sergiu Ostaf, preşedintele CNP, http://www.cnp.md/ro/contact

[2] www.consiliuong.md, pentru contacte: Antonita Fonari, secretar general al Consiliului ONG, 

[3] HG 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

[4] Recomandările elaborate în baza Opiniilor CNP adresate Cabinetului de Miniştri: http://www.cnp.md/ro/sedinte-de-guvern, Raportului anual de monitorizare a transperenţei decizionale in 2011-12: http://www.cnp.md/ro/produse/monitorizarea-politicilor/general/item/1505-evaluarea-transparenței-în-procesul-decizional

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *