Centru de Resurse „Tineri și Liberi” sărbătorește astăzi 12 ani de la înființare.

Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi” a fost iniţial, începând cu 1999, un proiect pilot al unei Asociaţii

de succes din R. Moldova – “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV). În vara 2001 echipa care a realizat

proiectul “Tineri şi Liberi” a decis să dezvolte scopul proiectului şi să crească până la un Centru de

Resurse, ideea fiind susţinută, atât de TDV, cât şi de persoane publice din comunitate. Centrul de Resurse

“Tineri şi Liberi” a fost înregistrat la 1 octombrie 2001.

Scopul strategic pentru perioada 2003 – 2008 a fost dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor ONG din

domeniul social, în special fortificarea reţelelor existente.

Scopul strategic pentru 2008 – 2011 ani este centrat pe implicarea grupurilor cheie ale societăţii în

activităţi de advocacy pentru politici publice sociale eficiente, inclusiv, în cazul când este necesar, prin

consolidarea capacităţilor organizaţionale şi profesionale ale ONG capabile să intervină în domeniu.

Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi” a fost din 2002 – prezent, agenţia de implementare pentru: (1)

Secretariatul Reţelei SIDA; (2) Secretariatul Reţelei Social, până în luna august 2007.

În contextul acestor activităţi am implementat proiectele:

– “Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor sectorului asociativ din domeniul social – I şi II”. În cadrul

acestui proiect am facilitat comunicarea, în cadrul Consiliului Coordonator al Reţelei Social, între

7 Uniuni de ONG din domeniu, printre cele mai importante activităţi fiind – facilitarea elaborării

Planului Strategic al Reţelei Social pentru 2005 – 2007, asistenţă pentru Consiliul Coordonator al

Reţelei în procesul de monitorizare a implementării planului, facilitarea elaborării Planului Strategic al

Reţelei Social pentru 2008 – 2010.

– Proiectele “Consolidarea capacităţilor Reţelei ONG din Domeniul Social” şi „Susţinerea

componentului administrativ al activităţii Reţelei Social”;

– Proiectul „Implicarea tinerilor în acţiuni de advocacy pentru promovarea politicilor de control asupra

tutunului în Moldova”;

– Proiectul „ONG din Moldova împotriva drogurilor”;

– Transfer de experienţă în domeniul prevenirii HIV/SIDA, ITS şi Narcomaniei (în cadrul Programului

Stagii al Reţelei SIDA);

– Forumul I Naţional al ONG din R. Moldova ce activează în domeniul HIV/SIDA şi Tuberculoză;

– Atelierele I şi II de Monitorizare a Rezoluţiei Forumului I Naţional SIDA/TB;

– Crearea şi consolidarea Reţelei Moldova Y-Peer;

– Proiectul „Open minds – Open hands”;

– Suport logistic pentru Programul DFID “Evaluarea serviciilor sociale bazate pe comunitate”. În cadrul

acestui program am asigurat suport logistic pentru lucrul în teren şi diseminarea rezultatelor, iar partea

de evaluare a fost realizată de organizaţia din Londra;

– Proiectul „Şanse noi pentru tinerii deţinuţi” – acţiuni de advocacy în vederea creării / dezvoltării unui

cadru legal şi normativ pentru integrarea socială a foştilor deţinuţi;

– Proiectul „Parteneriat pentru un management reuşit al resurselor umane şi financiare în ONG”.

Descrierea strategiei organizaţiei pentru următorii ani:

Strategia organizaţiei pentru următorii 3 ani este centrată pe activităţi de advocacy pentru politici publice

sociale eficiente, inclusiv prin consolidarea capacităţilor organizaţionale şi profesionale ale ONG şi

persoanelor / grupurilor-cheie din societate capabile să intervină în domeniu. În dependenţă de domeniu,

acestea sunt: tinerii (politici de control asupra tutunului), ONG şi beneficiarii lor (politici de sănătate şi

sociale), doar ONG (politici de dezvoltare & consolidare a societăţii civile) etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *