CAPC recomandă urgentarea adoptării modificărilor legislative în domeniul egalităţii de gen

Modificările operate în Legea cu privire la Guvern şi Legea presei, prin prisma drepturilor omului, vin să ajusteze cadrul legal în vederea implementării politicilor naţionale în domeniul egalităţii de gen şi respectării angajamentelor internaţionale asumate de către Republica Moldova. Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) apreciază votarea proiectului respectiv în prima lectură de către Parlament şi recomandă adoptarea acestuia în lectură finală până la alegeri.

Într-o conferinţă de presă la IPN, expertul CAPC Ion Beschieru a declarat că proiectul de lege este în concordanţă cu normele constituţionale şi ajustează cadrul legal la prevederile Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei. Proiectul respectă standardele internaţionale şi recomandările Consiliului de Miniştri al UE.

Proiectul instituie o cotă de cel puţin 40% de femei la formarea Cabinetului de miniştri. Aceeaşi cotă este indicată şi la formarea Biroului permanent al Parlamentului. Acelaşi proiect obligă partidele politice să asigure egalitatea de şanse în activitatea lor şi în componenţa de conducere a partidelor. Partidele vor trebui să se asigure că în formarea listelor electorale din 5 persoane consecutive cel mult 3 persoane să fie de acelaşi gen. Este o formulă care poate să asigure egalitatea de şanse, notează expertul CAPC.

În privinţa impactului proiectul prin prisma drepturilor omului CAPC concluzionează că acesta are impact asupra implementării dreptului de a avea parte de un tratament egal din partea autorităţilor publice şi de a nu fi discriminat. Proiectul în cauză introduce măsuri afirmative care au un impact pozitiv asupra respectării drepturilor omului.

În concluzie, Ion Beschieru a subliniat că principala constatare este că proiectul este tărăgănat, iar experţii aşteaptă ca acesta să fie adoptat de Parlament în lectură finală înainte de alegerile parlamentare din această toamnă pentru ca prevederile acestuia să-şi facă efectul în următoarea perioadă.

Expertiza CAPC este parte a proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance from Kingdom of the Netherlands.

Sursa: http://www.ipn.md/ro/societate/64442

Pentru a viziona conferința de presă accesați: http://www.ustream.tv/recorded/52577386

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *