Astăzi este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Omului

La 10 decembrie în toată lumea este marcată Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. În această zi, în 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat „Declaraţia universală a drepturilor omului”.

Această dată reprezintă un moment al victoriei raţiunii asupra ignorării, dispreţuirii şi încălcării drepturilor omului, cu care se confrunta umanitatea şi care au impus întreprinderea unor măsuri pentru protejarea demnităţii şi valorii umane.

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este o zi a solidarităţii umane, deoarece, prin adoptarea Declaraţiei, au fost depăşite frontierele naţionale, diferenţele etnice şi politice, statele semnatare propunându-şi să conlucreze în scopul susţinerii umanităţi în toată diversitatea sa, indiferent de religie, rasă, convingeri etc. Principiile enunţate în cuprinsul Declaraţiei reprezintă un ideal comun al societăţilor democratice, care, asigurând recunoaşterea şi aplicarea lor, promovează respectul pentru drepturile şi libertăţile fiinţei umane.

In acest an, accentul va fi pus pe dreptul tuturor indivizilor (femei, barbati, minoritati, persoane cu handicap, aborigeni, saraci sau marginalizati), astfel ca vocile lor sa se faca auzite in viata publica si de care sa se tina cont in deciziile politice

Unele din drepturile şi libertăţile consfinţite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului au fost întruchipate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care a fost adoptat în 1950 de către Consiliul Europei şi este o reflectare unică a valorilor civilizaţiei şi democraţiei. CEDO oferă o listă de drepturi garantate, cum ar fi dreptul la viaţă, interzicerea torturii, sclaviei şi a muncii forţate, dreptul la libertate şi securitate, dreptul la un proces echitabil, respectarea vieţii private şi de familie, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire şi de asociere, dreptul la căsătorie, dreptul la o cale de atac eficientă şi interzicerea discriminării.

Într-o jumătate de secol, drepturile consacrate în Convenţie au evoluat treptat, datorită modului în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului le-a interpretat – jurisprudenţa – şi diverselor protocoale care au stabilit noi drepturi legate de condiţiile care nu au putut fi prevăzute atunci când a fost adoptată.

Importanţa Convenţiei constă nu numai în extinderea domeniului de aplicare al drepturilor pe care le protejează, dar, de asemenea, în sistemul de control instituit pentru a examina pretinsele încălcări şi de a asigura respectarea de către state a obligaţiilor care le revin în temeiul Convenţiei, şi anume recunoaşterea acestor drepturi şi libertăţi tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia lor, şi nu numai pentru cetăţenii lor.

Sursa: http://www.actualitati.md/md/societate/astazi-este-marcata-ziua-internationala-drepturilor-omului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *