Apel Public către Parlamentul, Președintele și Guvernul

Către:

Parlamentul Republicii Moldova
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105, MD-2073
Preşedintele Republicii Moldova
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr.154, MD-2073
Guvernul Republicii Moldova
mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, MD-2033
Partidul Liberal Democrat din Moldova
mun. Chişinău, str. Bucureşti 88, MD-2012
Partidul Democrat din Moldova
mun. Chişinău, str. Tighina 32 MD-2001
Partidul Liberal
mun. Chişinău, str. N. Iorga 15, MD-2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
mun. Chişinău, str. N. Iorga 11, MD-2012
Deputaţii neafiliaţi: Carpov Eugen, Juravschi Nicolae, Leancă Iurie, Lupu Lidia, Ştirbate Petru

APEL PUBLIC

18.11.2015

În condiţiile actuale de criză fără precedent, cauzată de succedarea a 6 guverne din 2009, de criză continuă în sistemul financiar-bancar, în special, a fraudelor bancare, lipsă de independenţă şi eficienţă a instituţiilor de drept, repercusiuni grave în domeniul economic, oscilaţii valutare, creşterea dramatică a preţurilor la mărfuri şi servicii, iar mai recent prin anunţarea unor noi valuri de scumpiri cauzate de majorarea tarifelor la energia electrică şi gaze, care în final conduc la disperarea populaţiei şi pierderii de către ea şi partenerii de dezvoltare a încrederii şi suportului, inclusiv cel financiar al Republicii Moldova. Anexăm cerinţele înaintate în decursul anului 2015 şi

SOLICITĂM:

 1. Transparentizarea maximă a procesului de negocieri în formarea unei noi coaliţii, consultarea opiniei societăţii civile la numirea Prim-Ministrului şi membrilor Guvernului,

 2. Înaintarea la funcţiile principale în stat, precum cea de Prim-Ministru a cel puţin trei candidaturi, în conformitate cu principiile practicilor democratice şi respectării drepturilor omului;

 3. Învestirea în funcţia de Prim-Ministru a unei persoane cu integritate profesională, cu încredere substanţială în societate, cu competenţe demonstrate în realizarea integrării europene şi a reformelor, mandatul de Prim-Ministru fiind redevabil celor mai înalte standarde de integritate, meritocraţie şi profesionalism, adeziunii practicilor democratice şi respectării drepturilor omului;

 4. Inadmisibilitatea accederii în funcţiile de demnitate publică a persoanelor compromise pentru neprofesionalism, lipsă de performanţă, cu invocate fapte de corupţie şi conexe, lipsite de integritate, sau persoane puse sub monitorizări şi investigaţii pentru fraudă din partea autorităţilor naţionale şi internaţionale;

 5. Integritatea şi competenţa miniştrilor să fie confirmate prin verificarea prealabilă a SIS-ului. Inadmisibilitatea numirii unor miniştri neprofesionişti pentru relaţii de rudenie directă, prin afinitate, a relaţiilor sociale sau religioase, foşti sau actuali parteneri de afaceri, etc;

 6. Inadmisibilitatea introducerii în acordul viitoarei Alianţe sau Coaliţii al falsului principiu al colegialităţii membrilor, dar substituirea sa cu principiul legalităţii şi supremaţiei legii;

 7. Depolitizarea, independenţa şi eficienţa instituţiilor de drept şi agenţiilor la termen scurt –

 8. Inadmisibilitatea înfăptuirii unei justiţii selective şi aplicarea principiilor legalităţii şi imparţialităţii;

 9. Inadmisibilitatea partajării instituţiilor statului şi agenţiilor reglementatoare după criterii partiinice şi sfere de interes;

 10. Neadmiterea comasării Centrului Naţional Anticorupţie şi Comisiei Naţionale de Integritate, ultima cu funcţie pronunţată de control ce necesită a fi independentă, în conformitate cu majoritatea practicilor din lume;

 11. Implementarea reformelor demarate, în special în domeniul justiţiei şi anticorupţiei, precum reformarea Procuraturii şi CNI, asigurarea continuităţii şi asumarea responsabilităţii pentru finalitatea acestora în concordanţă cu acordurile semnate şi standartele internaţionale în domeniu;

 12. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la aquis-ul comunitar în materie de spălare de bani, transparenţă, monitorizare şi raportare financiară, în baza unor indicatori clar definiţi, măsurabili şi verificabili;

 13. Desfăşurarea unui concurs transparent, corect şi echitabil întru selectarea candidaţilor la funcţia de guvernator BNM conform unor criterii obiective de evaluare;

 14. Libertatea expresiei a denunţătorilor, în special în cazurile fraudelor bancare şi spălării banilor care afectează securitatea statului: neadmiterea hărţuirii lor pe reţele de socializare, în presă, în instanţe de judecată şi acceptarea dreptului la libera expresie, conform art. 10 al CEDO1, care prevede că libertatea expresiei este superioară a obligaţiei de rezervă, discreţiei ţi loialităţii în caz de bună credinţă, interes public, proporţionalitate în privinţa unor abateri, lipsă de integritate, ilegalităţi, care ar trebui să fie denunţate în primul rînd superiorului ierarhic superior al instituţiei în care activează, altor instituţii şi publicului în condiţii excepţionale, cînd alte canale alternative de denunţare realmente nu există;

 15. Considerăm cel puţin inadvertentă şi pripită adoptarea unor decizii extrem de importante, precum trecerea CNA din subordinea Guvernului în cea a Parlamentului printr-o procedură urgentă, fără a fi supusă dezbaterii înainte de adoptarea în lectură finală;

 16. Identificarea de către partenerii externi şi autorităţile autohtone a unui mecanism clar şi transparent de raportare financiară lunară şi implementarea urgentă de către toate instituţiile publice a banilor publici, indiferent de sursa din care aceştia au provenit: bugetul de stat, credite externe, asistenţă tehnica, granturi şi proiecte.

Cu consideraţie,

Membrii semnatari ai Alianţei Anticorupţie:

Asociaţia Presei Independente;
Centrul Tehnologiilor Informaţionale şi Analitice;
Centrul ”ProMarshall”;
Uniunea Juriştilor din Moldova;
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului;
Общественная Палата АТО Гагаузия «Гагауз Ери»;
Clinica Juridică Universitară Bălţi;
ADR ”Habitat”;
Alianţa Studenţilor din Moldova;
Forţa Tinerilor din Moldova;
Transparency International Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *