APEL PUBLIC al Grupului Civil cu privire la Promovarea Legii privind prevenirea și combaterea discriminării

Oricine poate deveni o victimă a discriminării, dar mecanism de protecție în Republica Moldova contra discriminării nu avem. Adoptarea în timpul cel mai apropiat al Legii privind prevenirea și combaterea discriminării este deosebit de important pentru fiecare locuitor la Republicii Moldova.

Apreciem eforturile Ministerului Justiției de modificare a proiectului de lege în vederea aducerii acestuia în conformitate cu standardele europene, dar și adaptarea cerințelor diferitor grupuri din societatea moldovenească. Notăm îmbunătățirile substanțiale ale proiectului de lege publicat pe site-ul Ministerului Justiției la 4 mai 2012, comparativ cu proiectul prezentat Guvernului în 2010 și ulterior retras din Parlament. În același timp, notăm cu îngrijorare modificările survenite în proiectul de lege, publicat pe site-ul Ministerului Justiției la 10 mai 2012 și trimis spre avizare la 12 mai, cu solicitarea comentariilor până la 14 mai 2012. Nu suntem de acord cu toate modificările de ultimă oră.

Solicităm Guvernului aprobarea proiectului de lege, cu următoarele modificări, și prezentarea acestuia Parlamentului pentru examinare și votare:

1. Denumirea legii – nu este acceptabilă denumirea actuală a legii și anume „egalitatea de șanse”, deoarece prevenirea și combaterea discriminării presupune nu doar asigurarea de șanse egale. Dacă modificarea denumirii precedente, și anume „prevenirea și combaterea discriminării”, este crucială pentru clasa politică, propunem redenumirea proiectului de lege în „Legea cu privire la asigurarea egalității”. Denumirea respectivă reflectă mai adecvat scopul și conținutul legii.
2. Art. 1 alin. (1) – includerea criteriilor „stare a sănătăţii, orientare sexuală, avere și origine socială”, care au fost excluse fără o justificare juridică. Criteriile „avere și origine socială” sunt prevăzute expres în art. 14 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) și criteriile „stare a sănătăţii și orientare sexuală” au fost interpretate în jurisprudența Curții Europene ca fiind incluse în art. 14. CEDO și jurisprudența CtEDO se aplică direct în sistemul de drept al Republicii Moldova și sunt obligatorii pentru aplicare, orice excludere fiind contrară CEDO. În cazul în care nu se acceptă includerea în mod expres a criteriilor menționate, solicităm insistent excluderea cuvântului „similar” de la finele alin. (1).
3. Art. 1 alin. (2) – în cazul în care criteriul „orientare sexuală” nu este prevăzut în mod expres de lege, excluderea lit. a) și b), care nu mai au nici o argumentare politică pentru a fi menținute.
4. Art. 11 – prevederea în mod expres în alin. (10) că toți membrii Consiliului activează ca membri permanenți și excluderea alin. (11). În caz contrar, legea riscă a nu fi implementată prin neaplicarea adecvată a acesteia.

Solicităm partidelor politice și Parlamentului:
1. Organizarea unei discuții publice asupra proiectului de lege cu privire la egalitatea de șanse / prevenirea și combaterea discriminării la care să participe liderii tuturor fracțiunilor parlamentare și a partidelor politice respective;
2. Adoptarea proiectului de lege, cu modificările enunțate mai sus.

Semnatari (organizația și persoana de contact):
Centrul de Resurse al Organizațiilor neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, CReDO, Sergiu Ostaf, mob. 078551055
Consiliul National al ONG din R. Moldova, Antonița Fonari, mob: 079450028
Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Nadejda Hriptievschi, mob. 069817237
Coaliția Nediscriminare
Amnesty International-Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *