Apel către Parlamentul Republicii Moldova pentru stoparea distrugerii patrimoniului arhitectural-istoric din or. Chișinău

Întrucît pe parcursul ultimelor 2 ani, care au fost marcați de o situație politică ambiguă și instabilă, politicienii din R. Moldova au fost mai mult implicați în împărțirea funcțiilor, iar probleme capitale ale țării au rămas pe planul doi, solicităm Parlamentului să realizeze de facto acțiuni foarte exacte în interesul societății. Cerem măsuri concrete pe fiecare domeniu de dezvoltare al țării, iar una din probleme care necesită acțiuni stringente este salvgardarea patrimoniului arhitectural din centrul istoric al or. Chișinăului, capitala R. Moldova.

Începînd cu luna mai 2011, mai multe rețele de organizații ale societății civile, mișcări civice și grupuri de cetățeni au ieșit în apărarea centrului istoric al or. Chișinău, care este actualmente pe cale de dispariție. Principalele subiecte, aduse în atenția factorilor de decizie, au fost problema distrugerii monumentelor de arhitectură ocrotite de stat, problema construcțiilor ilegale, împînzirea centrului istoric cu gherete, publicitatea excesivă, inclusiv pe fațadele monumentelor de arhitectură, nerespectarea normelor de restaurare a edificiilor cu statut de monument, parcările neregulamentare. Vă rugăm să vedeți istoricul problemei în Anexă.

Reieșind din faptul că nu s-a ținut cont de cerințele înaintate de societatea civilă, ci din contra, situația s-a înrăutățit (demolările continuă cu ritm accelerat), cerem Parlamentului Republicii Moldova să contribuie la ameliorarea situației dramatice în care se află centrul istoric al Chișinăului. Astfel, solicităm în termen de 2 săptămîni întreprinderea următoarelor acțiuni:
1. Organizarea audierilor în Parlament. Exercitarea controlului parlamentar asupra instituțiilor care ignoră legile și solicitările venite din partea societății civile și autorităților publice locale și centrale de a oferi explicații și a interveni în cazurile de sfidare a legilor, insistăm organizarea audierilor următorilor oficiali:

Procurorul General, pe subiectul inacțiunii Procuraturii în cazurile de distrugerii monumentelor de arhitectură, asupra cărora au fost sesizate organele de procuratură pe parcursul anilor 2010-2011, dar niciun doar nu a fost intentat.

Șeful Inspecției de Stat în Construcții, pentru a prezenta raportul de activitate al Instituției și să ofere explicații pentru toate cazurile cînd nu a intervenit la sesizările cu privire la distrugerea monumentelor de arhitectură ocrotite de stat. Inclusiv, să ofere explicații pentru zecile de fire care atîrnă deasupra străzilor și astfel urîțesc aspectul orașului și pun în pericol viața cetățenilor.

Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, pe marginea acțiunilor întreprinse pentru a controla activitatea instituțiilor aflate în subordine, și implicate în distrugerea patrimoniului arhitectural (Serviciul de stat pentru verificarea și experizarea proiectelor și construcțiilor din cadrul Ministerului sus numit, Inspecția de Stat în Construcții, Oficiul Cadastral).

Ministrul Culturii, în calitate de autoritate publică centrală responsabilă pentru promovarea politicilor în domeniul patrimoniului cultural.

2. Crearea Comisiei parlamentare de anchetă. Solicităm crearea unei Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare a monumentelor de arhitectură, promisă public de către Președintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, începînd cu iunie 2011 .

3. Elaborarea unui plan de activități pentru protejarea patrimoniului arhitectural. Cerem inițierea de urgență a elaborării unui plan de activități strict încadrat în timp, pentru asigurarea respectării legislației și controlul instituțiilor responsabile de protecția patrimoniului arhitectural.

În prezent este nevoie stringentă de un management profesionist şi atitudine responsabilă pentru a pune capăt distrugerii valorilor culturale, pierderii potențialului turistic al capitalei țării, pe care dorim să o integrăm în Uniunea Europeană. În cazul în care Parlamentul Republicii Moldova va manifesta maximă responsabilitate în abordarea acestei probleme extrem de importante pentru locuitorii Chișinăului, dar și a întregii țări, vom recurge la acțiuni de protest din ce în ce mai ample.

Semnatari: Data: 27 ianuarie 2012

Consiliul Național al ONG-urilor din R. Moldova
Grupul de Inițiativă Civică ”Poștașii Chișinăului”
Consiliul Național pentru Participare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *