Apel către Parlamentul Republicii Moldova pentru adoptarea Legii privind Prevenirea și Combaterea Discriminării

ACEASTĂ INIȚIATIVA A SOCIETĂȚII CIVILE A FOST SEMNAT ŞI DE MEMBRII CONSILIULUI ONG PENTRU ADOPTAREA LEGII PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂII

Societatea civilă solicită Parlamentului Republicii Moldova adoptarea cât mai curând a proiectului Legii privind prevenirea și combaterea discriminării, cu operarea unor amendamente indispensabile spiritului legii și protecției efective a drepturilor omului.

Adoptarea Legii privind prevenirea și combaterea discriminării este necesară în primul rând fiecărui locuitor al Republicii Moldova, deoarece aceasta va permite crearea unui mecanism național de protecție împotriva discriminării și prevenirea acestui fenomen negativ și rușinos pentru orice societate. Fenomenul discriminării și marginalizării anumitor grupuri de persoane ia amploare în Republica Moldova, 30% din respondenții unui studiu național declarând că discriminarea a crescut în ultimii 5 ani în Moldova.

Cele mai discriminate grupuri sociale în Moldova sunt persoanele cu dizabilități mentale și fizice, persoanele sărace, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanele homosexuale, persoanele de etnie romă, persoanele în vârstă și femeile. Proiectul de lege oferă grupurilor vulnerabile din societate mecanisme de protecție împotriva discriminării.

Adoptarea Legii privind prevenirea și combaterea discriminării este necesară pentru a confirma seriozitatea aderării la valorile unui stat democratic de către Republica Moldova, în care protecția drepturilor omului este o valoare centrală și nu doar o afirmație retorică. Or, normele care impun garanții eficiente împotriva discriminării sunt indispensabile unei societăți democratice. Republica Moldova a semnat și ratificat o serie de tratate internaționale, care prevăd principiul egalității și nediscriminării, pe care Republica Moldova trebuie să le asigure la nivel național cu prioritate.

Adoptarea Legii privind prevenirea și combaterea discriminării este necesară pentru a asigura integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, prioritate a societății moldovenești și prioritate declarată de Guvernul Republicii Moldova.

Noi salutăm aprobarea proiectului Legii privind prevenirea și combaterea discriminării de către Guvernul Republicii Moldova. Proiectul conține o serie de aspecte importante, menite să asigure protecția reală împotriva discriminării și este conform multor prevederi internaționale și europene. În special sunt apreciate prevederile cu privire la criteriile protejate de lege, includerea faptelor de discriminare indirectă, hărțuire și victimizare în textul legii, prevederea unui organ specializat în domeniul nediscriminării și posibilitatea de utilizare a sistemului judiciar pentru examinarea plângerilor legate de discriminare.

În același timp, legea conține carențe serioase care trebuie înlăturate pentru a asigura un mecanism național real de prevenire și combatere a discriminării și nu doar a mima crearea unui atare mecanism. În special, chemăm Parlamentul să modifice prevederile legii cu privire la mecanismul instituțional propus, în vederea acordării Consiliului specializat nou înființat de atribuții de investigare a cauzelor de discriminare și posibilități efective de sancționare a faptelor de discriminare, stabilirea expresă a remediilor pentru victimele discriminării acordate de Consiliul specializat și instanțele de judecată, introducerea principiului de inversare a sarcinii probațiunii în cauzele cu privire la discriminare, examinate de organul specializat și instanțele de judecată, și clarificarea noțiunii de discriminare directă, instigare la discriminare, în concordanță cu standardele europene în domeniu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *