APEL al Consiliului Naţional al organizaţiilor neguvernamentale din Moldova către grupurile de iniţiativă şi organizaţiile neguvernamentale

APEL al Consiliului Naţional al organizaţiilor neguvernamentale din Moldova către grupurile de iniţiativă şi organizaţiile neguvernamentale

Consiliul Naţional al organizaţiilor neguvernamentale din Moldova (Consiliul ONG) îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu creşterea numărului cazurilor de refuz a înregistrării organizaţiilor neguvernamentale sau de refuz a înregistrărilor modificărilor în documentele statutare de către Ministerului Justiţiei. Consiliul ONG este sesizat cu privire la multiple cazuri de refuz a înregistrării sau de creare a dificultăţilor nejustificate în procesul de înregistrare a organizaţiilor neguvernamentale de către Ministrul Justiţiei.

Anterior, Consiliul ONG, şi-a expus poziţia cu privire la necesitatea îmbunătăţirii considerabile a procedurii de înregistrare a organizaţiilor neguvernamentale. Procedura de înregistrare face parte din una din obligaţiunile R. Moldova în cadrul Planului de acţiuni UE – RM, care rămîne în continuare nerealizată de către autorităţile din R. Moldova. Consiliul ONG consideră că procedura de înregistrare a organizaţiilor neguvernamentale necesită reformare, practica actuala atestă multe carenţe de aplicare a legislaţiei actuale. Consiliul ONG este disponibil să ofere soluţii concrete şi practice autorităţilor responsabile.

Consiliul ONG invită persoanele vizate să informeze despre cazurile şi faptele descrise prin expedierea informaţiei date la următoarele adrese:
advocacy@credo.md, secretariat@tineriliberi.md, info@contact.md, etc.

În mesajele Dumneavoastră, Vă rugăm să indicaţi cel puţin:
– când aţi depus cererea de înregistrare sau de modificare a statutului?
– care este răspunsul oficial sau neoficial al Ministerului Justiţiei (motivele de refuz şi data răspunsului)?
– contactele pentru informaţii suplimentare.

În baza informaţiei recepţionate şi pe baza informaţiilor deţinute, Consiliul ONG va iniţia acţiuni de clarificare privitor la activitatea Ministerului Justiţiei, va cere organului vizat conformarea la standardele şi practicile internaţionale pozitive, va întreprinde măsuri de îmbunătăţire a modalităţii de înregistrare a organizaţiilor, va informa organismele internaţionale şi internaţionale despre situaţia şi practica existentă.

Consiliul ONG declară că, în vederea exercitării mandatului său aprobat la Forumul ONG din R. Moldova, se va implica activ în monitorizarea acţiunilor Ministerului Justiţiei. Consiliul ONG reaminteşte instituţiilor executive centrale necesitatea respectării angajamentelor internaţionale şi principiilor de cooperare cu societatea civilă prevăzute de Strategia de dezvoltare a societăţii civile 2009 – 2011.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *