Anunţ de selectare a membrilor Consiliului Naţional pentru Participare

Guvernul Republicii Moldova își continuă angajamentul de a edifica și consolida un dialog viabil cu societatea civilă în procesul de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice.

În acest sens, Guvernul lansează concursul public de selectare a membrilor Consiliului Național pentru Participare (CNP).

Instituit în anul 2010 (Hotărârea Guvernului nr.11/2010), Consiliul Național pentru Participare are scopul de a consulta și implica societatea civilă, mediul de afaceri și mediul academic în procesul de luare a deciziilor.

Organizațiile membre ale Consiliului Național pentru Participare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

–   instituție non-profit, non-guvernamentală, non-politică care activează pe teritoriul Republicii Moldova;

–   responsabilitate civică manifestată prin participare activă la viața publică;

–   înaltă pregătire profesională și expertiză;

–   capacitate de a asigura o legătură continuă și eficientă între CNP și instituția/organizația sau rețeaua/alianța din partea căreia au fost desemnați.

Participanții la concurs vor depune următoarele documente:

a)     scrisoare de motivație semnată de către conducătorul organizației;

b)    curriculum vitae al persoanei delegate să reprezinte organizația în Consiliu;

c)     informații privind activitatea organizației;

d)    copie a certificatului de înregistrare (în cazul organizațiilor înregistrate la Ministerul Justiției sau la alte autorități publice, conform competenței).

Dosarele de participare vor fi prezentate până la 5 iunie 2015, ora 17.00, pe adresa: str. Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău, Republica Moldova, MD-2033, Cancelaria de Stat sau la adresa electronică: ion.gumene@gov.md.

Sursa: particip md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *