Concurs pentru funcţia de membru al Comisiei de certificare

Conform art. 31, alin. 2 al Legii cu privire la asociațiile obștești nr. 837 din 17.05.1996, trei membri ai Comisiei de certificare se numesc de către Parlament în urma unui proces de selecție deschis și transparent.

La funcţia de membru al Comisiei de certificare poate candida persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerinţe:  

a) cunoaște limba de stat

b) are domiciliu în Republica Moldova;

c) se bucură de o reputație ireproșabilă;

d) nu este funcționar public;

e) este susținută printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești de utilitate publică.

Candidaţii urmează să depună un dosar de participare la concurs care include următoarele documente:

a) copia buletinului de identitate şi a fişei de însoţire;

b) curriculum vitae;

c) copia carnetului de muncă;

d) cazierul judiciar;

e) certificatul medical de sănătate;

f) declaraţia pe propria răspundere că nu este membru al vreunui partid politic;

g) scrisoarea de recomandare din partea a cel puțin două asociații obștești de utilitate publică.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

În temeiul Hotărîrii Comisiei juridice, numiri și imunități, CJ6 nr. 31din 12 martie 2015, candidaţii la funcţia de membru al Comisiei de certificare vor depune dosarele în perioada 16-30.03.2015, între orele 09:00-17:00 pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 162 (sediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare), bir. 1011.

Ultimul termen pentru depunerea dosarului este data de 01.04.2015, ora 17.00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este Vitalie MIHALACHE, tel: 0 22 26-84-95.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *