Agenda ședinței nr. 1, mandat VII

Proces verbal nr. 01/mandat VII

a Consiliului Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova

 

 

Locaţie:                                                                                                                 Data: 24 iunie 2013

Sediul Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”                                         Durata: 16.00 – 17.30

Str. Armeneasca 13

 

 

Participanţi din partea organizaţiilor membre ale CN ONG:

 1. Antonița Fonari, Directoare Executivă, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
 2. Alexei Buzu, Director Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
 3. Ghenadie Țurcanu, Coordonator Programe, Centrul PAS
 4. Iuliana Cantaragiu, Experta Proiecte, Centrul Național de Mediu
 5. Liuba Ceban, Președinta Asociației „Altruism”
 6. Tatiana Cernomoriţ,  Coordonatoare, Centrul „Speranţa”
 7. Veronica Harea, Coordonatoare, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” ; Secretar al ședinței

Persoane care au confirmat că delegatul din partea organizaţiei membre a CN ONG va lipsi:

 1. Catinca Mardarovici, Directoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
 2. Radu Vrabie, Expert al Asociației pentru Politică Externă

 

Persoane care nu au confirmat că delegatul va lipsi:

 1. Aleona Ceobanu, Coordonatoare, Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață – Bălți”
 2. Larisa Celan, Vicepreşedintă, „Societatea orbilor din Moldova”
 3. Sergiu Neicovcen, Director Executiv, Centrul „Contact”

Persoane care au asistat:

 1. Vadim Traci, Coodonator, Asociața Obștească „Motivație”

Ordinea de zi, rezumat de discuții, deciziile (dacă sunt):

 

Introducere – Preşedinta şedinţei a fost aleasă Antonița Fonari, Secretar – Veronica Harea.

 

 1. 1.      Prezentarea ONG  şi a persoanelor delegate în Consiliul ONG.

S-a discutat: Fiecare participant la ședință a prezentat organizația pe care o reprezintă, felul în care poate contribui la îndeplinirea Rezoluției și s-a expus cu privire la așteptările pe care le are din partea Consiliului ONG.

 1. 2.      Discutarea şi redactarea finală a Rezoluţiei Forumului ONG, ediţia VII.

S-a discutat: Asalt de idei cu privire la ce ar trebuie să facă Consiliul ONG în următorii 2 ani:

 • Să monitorizeze implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012 – 2015;
 • Să desfășoare activități de monitorizare / comunicare cu Delegația UE în R. Moldova;
 • Să se implice mai mult în comunicarea dintre autoritățile R. Moldova și Uniunea Europeană, pentru asigurarea transparenții deciziilor luate de cele două entități;
 • Să creeze premise pentru dezvoltarea sectorului civil în ansamblu;
 • Să informeze despre realitățile din societate și să reacționeze atunci când este strict necesar;
 • Să promoveze principiului egalității de gen și al non-discriminării;
 • Să îmbunătățească comunicarea cu organizațiile internaționale;
 • Să impulsioneze colaborarea dintre societatea civilă și Parlamentul R. Moldova;
 • Să monitorizeze domeniile ce vizează societatea civilă, care nu sunt acoperite de CNP;
 • Să aibă tendința ca pe intern să existe un raport succint al implementării Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile, la fiecare 3 luni;
 • Să contribuie anual la editarea unui document despre Starea Națională a ONG-urilor;
 • Să contribuie la organizarea evenimentelor de premiere a ONG-urilor care promovează o activitate transparentă.

S-a decis:

a)      În afară de Rezoluția Forumului ONG, care este publică, să fie elaborat un plan mai detaliat al Rezoluție – pentru uz intern – cu indicarea tuturor progreselor / restanțelor.

b)      Termenul limită pentru expedierea comentariilor membrilor Consiliului ONG cu privire la Rezoluția Forumului ONG, ediţia VII, este vineri, 28 iunie.

c)      Consiliul ONG să organizeze în fiecare lună cel puțin o activitate mediatizată, pentru a putea menține imaginea pe care o are la moment.

 

 1. 3.      Informaţii despre cum funcţionează Consiliul ONG, Regulament Intern, Secretariatul.

 

S-a discutat:

a)      Iuliana Cantaragiu a făcut o prezentare despre rolul Președintelui, Vice-Președintelui și Secretariatului Consiliului ONG. S-a menționat faptul că elementul cheie al CN ONG este Secretariatul, care implementează deciziile Forumului ONG, ale Consiliului ONG și este responsabil de raportarea către parteneri, donatori etc. Rolul Președintelui este să monitorizeze și să dea tonul activităților, timp în care Vice-Președintele suplinește Președintele și se pregătește să îi preia responsabilitățile. Mandatul Președintelui și Vice-Președintelui este de aproximativ 3 luni (termenul poate fi extins în cazul perioadelor de sărbători, vacanțe, concedii.

b)      Antonița Fonari, a prezentat Regulamentul Intern al Consiliului ONG și broșura cu privire la activitatea Consiliului ONG.

c)      Antonița Fonari a anunțat că Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” este pregătit pentru a transmite Secretariatul Consiliului ONG unei alte organizații membre a CN ONG în cazul când există doritori.

S-a decis:

 • Secretariatul Consiliului ONG va expedia membrilor Regulamentul Intern al Consiliului ONG pentru a fi revăzut. Termenul limită pentru expedierea comentariilor cu privire la regulament este până la sfârșitul lui iunie.
 • Membrii Consiliul ONG vor studia broșurile cu privire la activitatea consiliului și vor reveni cu un mail dacă consideră că aceasta necesită modificată în contextul informație de prezentare a ideii de Consiliu ONG.
 • Organizațiile membre se vor expune prin intermediul unui mail până vineri, 28 iunie, dacă doresc să preia rolul de Secretariat al Consiliului ONG. În cazul când nimeni nu va dori , automat instituția care sa ocupat de deținerea secretariatului va rămâne în continuare deținătoarea secretariatului. Organizația dată va gestiona proiectul care vor asigura cheltuielile administrative ale Consiliului ONG și desfășurarea Galei Societății Civile.
 • Membrii Consiliului ONG sunt încurajați să elaboreze proiecte în contextul mandatului Consiliu și discutate/aprobate de membrii CN ONG.
 • Secretariatul va verifica dacă Consiliul ONG este eligibil pentru tenderul deschis de Fundația Est-Europeană sau poate aplica cu un proiect și în afara concursului Fundației pentru proiecte de rețele ONG.

 

 

 1. 4.      Alegerea Preşedintelui/Vicepreşedintelui CN ONG

 

S-a decis: Prin vot unanim s-a decis ca Președinte al Consiliului ONG să fie Domnul Alexei Buzu, iar Vice-Președintă – Doamna Liuba Ceban.

 1. 5.      Diverse.

S-a discutat: Vadim Traci a informat că Asociația „Motivație” din Moldova a încercat să organizeze la data de 25 iunie o masă rotundă cu participarea reprezentanților mai multor ministere cu privire la crearea/modificarea legislației în domeniul antreprenoriatului social. Din diferite motive nici o persoană din partea ministerelor nu a confirmat prezența la această activitate, de aceea Asociația „Motivație” a solicitat ajutorul Consiliului ONG. Ghenadie Țurcanu, Alexei Buzu și Iuliana Cantaragiu au venit cu recomandări concrete cum poate fi pus subiectul pe agenda publică.

S-a decis: Asociația „Motivație” va elabora conceptul evenimentului care va fi organizat și il va expedia Doamnei Antonița Fonari. Acest document va fi ulterior transmis Domnului Valeriu Prohnițchi, ex/membru al Consiliuli ONG și consilier în exercițiu al Prim- ministrului, care va putea disemina mai ușor informația. Domnul Sergiu Neicovcen va putea oferi mai multe informații cu privire la antreprenoriatul social și ideile de deyvoltare a domeniului în R. Moldova.

Preşedinta ședinței                                                                                                 Antonița Fonari

Secretarul şedinţei                                                                                                  Veronica Harea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *