Proces verbal  al ședinței CN ONG cu Agenția de Servicii Publice

Proces verbal  al ședinței CN ONG cu Agenția de Servicii Publice

Locaţie: Sediul  Agenția Servicii Publice                                            Durata: 11:00 – 12:00 

str. Pușkin 47, mun. Chișinău

 

Persoane prezente la ședința:

 

  1. Mihail DRĂGAN, Șef Direcție înregistrare unităților de drept, ASP
  2. Alexandrina CULCIȚCHI, Șef secție înregistrare organizațiilor necomerciale, ASP
  3. Ilie CHIRTOACĂ, Consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
  4. Sergiu NEICOVCEN, Director Centrul Contact
  5. Carolina BUZDUGAN, Secretar General, AO „Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF);
  6. Oxana MIRON, Specialist lobby și advocacy, AO ”Concordia. Proiecte Sociale”

 

 

Pe data de 29.05.2019 ca urmare a unei solicitări a Consiliului a fost organizată o ședință cu reprezentanții Agenției de Servicii Publice.

 

În cadrul ședinței a fost abordate mai multe subiecte:

 

Subiect nr. 1: Înregistrarea uniunilor de persoane juridice după intrarea în vigoare a modificărilor Codului civil din 1 martie 2019.

 

Contextul subiectului abordat de către reprezentanții Consiliului ONG:

Consiliul ONG a fost sesizat recent de către unii reprezentanți ai organizațiilor necomerciale privind imposibilitatea înregistrării formale a unei organizații necomerciale create de către persoane juridice în scopuri non-profit (în trecut uniuni de persoane juridice). Această limitare ar fi survenit odată cu intrarea în vigoare a Legii privind modernizarea Codului civil din 1 martie 2019. Consiliul ONG solicită respectuos discutarea acestui subiect în vederea identificării unei soluții provizorii sau definitive care să permită înregistrarea unei asociații obștești care are în calitate de fondatori inclusiv persoane juridice, sau explicarea situației curente, pentru informarea corespunzătoare a constituenților Consiliului ONG

 

Reprezentanții ASP au menționat faptul că odată cu intrarea în vigoare a modernizării Codului civil din 01.03.2019 ei sunt în imposibilitatea de a înregistra uniunile persoanelor juridice.

 

Doamna Culcițchi a menționat faptul că posibilitatea de înregistrare a uniunilor persoanelor juridice au fost excluse din Cod Civil ca motiv fiind reglementarea acestora în formă de asociații obștești în cadrul Legii cu privire la organizațiile necomerciale. Dat fiind faptul că Modernizarea Codului Civil a fost aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova înainte de aprobarea Legii cu privire la organizațiile necomerciale, s-a primit colapsul cu uniunile persoanelor juridice.

Drept soluție provizorie, reprezentanții ASP au propus înregistrarea uniunilor persoanelor juridice în calitate de patronate sau fundații, cu condiția ca primele să aibă statutul de angajator. În această parte, modul de creare și administrare a unor asemenea forme juridice este similar cu cel al uniunilor de persoane juridice.

 

Subiect nr. 2: Modul de tarifare pentru serviciile prestate de către ASP reprezentanților sectorului necomercial.

Context: Consiliul ONG a fost sesizat recent de către constituenții săi cu solicitarea de a clarifica modul și cuantumul de percepere al taxelor în cazul înregistrării/modificării actelor constitutive ale organizațiilor necomerciale sau altor operațiuni și servicii prestate de către ASP. Organizații membre ale Consiliul ONG au constatat în mai multe cazuri perceperea taxelor pentru serviciile prestate de către ASP (de ex. familiarizarea la sediul organului înregistrării de stat cu documente din dosarul de evidență al organizației necomerciale), după alte tarife decât cele prevăzute în Legea nr. 837 cu privire la asociațiile obștești – MDL 90). În vederea informării/explicării modului și cuantumului de percepere a taxelor, ținând cont de profilul non-profit al organizațiilor necomerciale, Consiliul ONG solicită discutarea acestui subiect.

Reprezentanții ASP au menționat faptul că instituția care o reprezintă este la autofinanțare, iar tarifele sunt stabilite de Legea nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Aceasta prevede la anexa tarifele percepute pentru prestarea serviciilor de către ASP, care nu sunt prevăzute de Legea nr. 837 cu privire la asociațiile obștești. În acest context, soluționarea întrebărilor ce țin de tarife la servicii poate fi efectuată doar la nivel de Guvern. Totuși, potrivit unei modificări recente în Legea nr. 220: la art. 4 (11) „Pentru înregistrarea organizației necomerciale, a modificărilor în statutul acesteia și în Registrul de stat se percepe o taxă în mărimea și modul prevăzute de Guvern”. Astfel, urmează a fi perfectată o HG prin care vor fi stabilite taxele pentru organizațiile necomerciale și la elaborarea acesteia Consiliul ONG poate interveni prin acțiuni de advocacy în vederea stabilirii unor taxe corespunzătoare sectorului neguvernamental.

Subiect nr. 3: Obligația completării formularului cu privire la beneficiarul efectiv al unui ONG

Context: Consiliul ONG a fost sesizat recent de către constituenții săi despre obligația completării unui nou formular cu privire la identificarea beneficiarilor efectivi, care vin să implementeze prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În vederea informării/explicării modului de completare a formularului, Consiliul ONG solicită respectuos discutarea acestui subiect. Menționăm că probleme apar în cazul noțiunii de beneficiar efectiv al organizațiilor necomerciale

Reprezentanții ASP au menționat că noțiunea de beneficiar efectiv al organizațiilor necomerciale cu adevărat duce în eroare reprezentanții organizațiilor necomerciale. În același timp, potrivit Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, noțiunea de beneficiar are un sens diferit de cel utilizat de legile sectorului neguvernamental (de ex. definiția dată de Legea cu privire la fundații). Legea 308 vine să implementeze o directivă europeană, iar modificarea terminologiei de ”beneficiar efectiv” nu este de competența ASP. În cazul în care nu poate fi identificat beneficiarul efectiv al unei organizații, există opțiunea de a menționa administratorul. Depunerea formularului cu privire la beneficiarul efectiv trebuie depusă o singură dată, sau în cazul modificării numelui persoanei care figurează în calitate de beneficiar/administrator.

Subiect nr. 4. Modificarea codului fiscal al organizațiilor necomerciale

Doamna Culcițchi a menționat faptul că în urma întâlnirii cu Serviciul Fiscal de stat, au fost depistate un număr mare de organizații nonguvernamentale care nu au modificat codul fiscal vechi cu unul nou (format din 13 cifre). În contextul celor menționate, a intervenit cu rugămintea de disemina informația privind obligativitatea de a modifica codul fiscal vechi a organizațiilor necomerciale. Modificarea codul fiscal se va efectua gratis.

Subiect nr. 5.  Activitatea centrelor multifuncționale din teritoriu ale ASP în domeniul înregistrării organizațiilor necomerciale

Context: Reprezentanții Consiliului ONG au fost sesizați recent despre unele dificultăți pe care le întâlnesc la adresarea către centrele multifuncționale raionale în vederea înregistrării unei organizații necomerciale.

Reprezentanții ASP au dat asigurări că înregistrarea organizațiilor necomerciale la nivel local se desfășoară fără dificultăți. În cazul înregistrării unor alte forme juridice decât asociațiile obștești, documentele solicitantului se transmit către Centrul multifuncțional din Chișinău, fără a fi necesară deplasarea solicitantului la Chișinău. În cazul unor deficiențe la dosar, reprezentanții ASP comunică la direct cu solicitantul, inclusiv prin e-mail, pentru a asigura înaintarea unui dosar complet. În prezent nu există dificultăți.

Subiect nr. 6: Propunere privind formalizarea relațiilor de colaborare între ASP și Consiliul ONG

Context: Reprezentanții Consiliul ONG propun spre discuție oportunitatea semnării unui acord de colaborare între Consiliul ONG și ASP. Viitorul acord presupune asumarea angajamentelor în vederea facilitării dialogului între ASP și organizațiile societății civile, inclusiv prin: informarea cu privire la orice modificări care survin în procedura de înregistrare al organizațiilor Non-profit, emiterea unor avize/opinii în contextul propunerilor de modificare a legislației primare și conexe. Consultarea reciprocă în chestiuni ce țin de particularitățile sectorului non-profit, precum și discutarea periodică a problemelor de practic cu care se confruntă atât specialiștii ASP cât și reprezentanții sectorului non—profit, în activitatea de înregistrare și evidență a organizațiilor necomerciale.

Colegii au salutat încheierea un Acord de colaborare, doar că Acordul va încheiat cu Administrația Agenției de Servicii Publice, dar totodată au punctat faptul că sunt de acord cu organizarea unor ședințe de informare reciprocă, precum și soluționarea unor situații care necesită intervenția ambelor părți.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *