Domeniul “Femeile, Pacea și Securitatea” va fi inclus în noul Program Național privind egalitatea de gen pentru 2016-2020

Viceministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbrăveanu alături de reprezentanți ai instituțiilor din sectorul de securitate și apărare, organizațiilor internaționale și ai societății civile a participat astăzi, 30 martie curent, la sesiunea de dialog ”Femeile, Pacea și Securitatea”.

La eveniment s-a discutat despre procesul de autoevaluare inter-instituțională pe dimensiunea de gen în sectorul de securitate, experiența Suediei în acest domeniu, dar și viziunea de ansamblu privind domeniul femeile, pacea și securitatea pe parcursul a cincisprezece ani de la adoptarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU (RCS 1325).

Republica Moldova planifică să includă obiective și măsuri ce țin de domeniul femeile, pacea și securitatea în noul Program Național privind egalitatea de gen pentru anii 2016-2020. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) cu suportul UN Women a inițiat procesul de elaborare a unei noi strategii pe domeniul asigurării egalității de gen, inclusiv în sfera de securitate și apărare.

 

„Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în calitate de lider în domeniul politicilor de asigurare a egalității de gen optează pentru reprezentarea mai largă a femeilor în toate domeniile de activitate publică, și la nivel decizional. Totodată, ministerul își va consolida, în continuare, eforturile pe filiera protecției sociale a femeilor, îndeosebi concilierea vieții de familie cu activitatea de muncă și combaterea violenței în bază de gen”, a declarat viceministra, Viorica Dumbrăveanu.

Suedia reprezintă un stat exemplu în promovarea și susținerea drepturilor femeilor. Începând cu 2006, Guvernul Suediei se conduce după un Plan Național de Acțiuni privind implementarea prevederilor RCS 1325. Prezentă la sesiunea de dialog, Excelența Sa, Ambasadoarea Suediei în Moldova, Signe Burgstaller a subliniat: ”În situații de conflict sau război femeile și fetele nu sunt doar victime, ele pof fi agenți ai păcii și securității. Participarea lor în prevenirea conflictelor, managmentul crizelor și rezolvarea conflictelor va avea o contribuție pozitivă în asigurarea securității și păcii globale”.

În același context, Reprezentanta de țară UN Women în Moldova, Ulziisuren Jamsran a adăugat: ”Când vorbim despre promovarea femeilor în agenda securității și apărării naționale treubuie să începem cu recunoașterea și respectarea drepturilor lor, promovarea implicării și contribuției lor în asigurarea păcii în familie, comunitate și țară în general”.

 

Menționăm că Rezolutia 1325 a fost aprobată de către Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite la 31 octombrie 2001. Această rezoluție este primul document care adresează în mod direct impactul războiului asupra femeilor și contribuția lor la rezolvarea conflictelor și realizarea unei păci stabile. În prezent, cel puțin 27 de țări din regiunea Europei și Asiei Centrale au elaborat și implementat Planuri Naționale de Acțiuni proprii.

Sursa: www.mmpsf.gov.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *