144 locuri vacante pentru trainingul privind obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat în Republica Moldova

În 10, 11 și 28 septembrie, precum și 6, 12 și 13 octombrie 2015 TDV ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat cu sprijinul trainerilor de la Academia Nicolae Dumitrescu a instruit 105 organizaţii / instituții să pregătească dosarul de aplicare pentru a obţine statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat de la Comisia de Certificare a Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) de pe lângăMinisterul Tineretului şi Sportului.

Pentru luna noiembrie au rămas doar 144 de locuri vacante, urmând să mai fie instruite 175 de organizații / instituții (31 locuri sunt deja ocupate).

Informații logistice:

 • Date de desfășurare: 2, 3, 4, 5, 9, 16, 17 și 18 noiembrie 2015 (aceiași instruire se repetă de 8 ori).
 • Participanți: La fiecare instruire pot aplica 20 organizații / instituții de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Înregistrarea se face la numerele de telefon 022 567 551 şi 079 450 027 sau pe tdv_secretariat@yahoo.com
 • Participarea este gratuită: Participanții vor beneficia din partea organizatorilor TDV de prânz la restaurantul La Plăcinte și de pauze de ceai / cafea. Transportul participanților din teritoriu va fi rambursat la prezentarea biletului (lor) de transport și a copiei după buletinul de identitate.
 • Cerințe: organizația / instituția trebuie să transmită în format electronic, o DELEGARE care trebuie să conțină: antetul instituţiei; data; titlul scris cu litere de tipar DELEGARE (unele organizaţii / instituţii au eliberat chiar un ordin / decizie / hotărâre); un text cu formularea aproximativă: „Prin prezenta se împuterniceşte [nume prenume, poziţie] să reprezinte [nume instituţie/organizaţie] la cursul de instruire [pot fi specificate date mai concrete: cine organizează, denumire proiect etc.] care vizează pregătirea dosarului pentru obtinerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. [Nume, prenume persoana împuternicită] este responsabilă de pregătirea dosarului, iar acesta va fi depus la CCIGAV în termen de maxim 1 lună de la finalizarea instruirii.”; semnătura conducătorului şi ştampila.
 • Locație de desfășurare: Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148, tel. 022 210 576), situat la et. 3 al Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu” (intrarea prin curtea din spate a clădirii situată în dreptul Statuii lui Ștefan cel Mare de lângă Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pe partea opusă a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt).
 • Agendă și program: instruirea va avea loc între 9:30 – 17:00. Pentru mai multe detalii vedeți anexată Agenda instruire certificare voluntariat.

Cele 105 organizații / instituții instruite până acum sunt:

 1. AEGEE
 2. AFI
 3. AIESEC Chișinău
 4. Alianţa Studenţilor din Moldova
 5. Asociaţia culturală Noua Acropolă Chişinău, filiala Chișinău of O.I.N.A. Romania (O.I.N.A. RO)
 6. AO Asociația de Dezvoltare a Tinerilor Ruseșteni
 7. Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Generatia Pro”
 8. Asociația de Educatie Civică „Viitorul Începe Azi”
 9. Asociația Internațională pentru Educație din Republica Moldova (AIERM)
 10. AO Alternative Sociale
 11. AO ”Always Together”
 12. AO Anima
 13. AO „ARTENA”
 14. AO Asociația Muzical-Corală din Moldova
 15. AO Asociaţia pentru Iniţiativă şi Implicare Civică „VERITAS”
 16. AO Asociația Umanitară „FILANTROPIA CREȘTINĂ”
 17. AO „Caritate-Echimăuţi”
 18. AO „Caroma Nord”
 19. AO Centru de Inovații și Cunoastere în Business (CICB)
 20. AO Centrul International „La Strada”
 21. AO Centrul Regional de Dezvoltare Socio Economică (CRDSE)
 22. AO Centrul ”Speranța”
 23. AO C.I.S.T.E. Certitudine
 24. AO Clubul de Femei „Comunitate”
 25. AO „Cuget”
 26. AO ”Dalida”
 27. AO „Demos”
 28. AO Dorința
 29. AO EcoContact
 30. AO „ECOU”
 31. AO Femeia și Copilul Protecție și Sprijin
 32. AO Femina-Sport
 33. AO Generația Mea
 34. AO Grupul de Iniţiativă a Tinerilor pentru Viitor
 35. AO ”Începutul vieţii”
 36. AO Înţelegem Autismul
 37. AO „Мamele pentru Viaţă”
 38. AO Mişcarea Creştinilor Muncitori al Serviciului International de Asistenţă Socială (A.O. MCL-SIAS Moldova)
 39. AO ”Paradis”
 40. AO Pas cu Pas regiunea SUD
 41. AO Părinţi şi Pedagogi Sîrcoveanu
 42. AO „Perspectiva”
 43. AO Principii Sănătoase
 44. AO Promotorii Noului
 45. AO Prudens
 46. AO Renaşterea
 47. AO Societatea de Planificare a Familiei din Moldova (SPFM)
 48. AO Socio-Ecologica ,,CLEMENTIA”
 49. AO Speranță și Sănătate
 50. O. ”Studenţii Administraţiei Publice” (AOSAP)
 51. AO Șanse egale pentru toți
 52. AO TDV Bălți
 53. AO Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor
 54. AO „Viața Nouă”
 55. Asociația pentru Dezvoltare Creativă (ADC)
 56. APP Tahnăuţi
 57. Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM MD)
 58. Asociația Femeilor pentru Protectia Mediului și Dezvoltarea Durabila (AFPMDD)
 59. Asociaţia Proprietarilor Pensiunilor Turistice Rurale „Cheia satului”
 60. Asociaţia Regională a mamelor cu mulţi copii şi a femeilor-întreprinzătoare din Găgăuzia „Vesta”
 61. Asociația ”Solidaritate Europeană pentru Apa în Moldova” (SEAM)
 62. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
 63. Centrul de Business Bulgar în R. Moldova
 64. Centrului comunitar multifuncțional,,Arca lui Noe” (DASPF Orhei)
 65. Centrului de Informare şi Documentare NATO din Moldova
 66. Centrul de Plasament al Copilului ,,Regina Pacis”
 67. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV “Memoria”)
 68. Centrul de Resurse pentru Tineri ”UniT” Criuleni
 69. Centrul de Resurse ,,Dialog-Pro”
 70. Centrul Internaţional de Training şi Dezvoltare Profesională (CTPD)
 71. Centrul Internaţional „Inovatica-Optim”
 72. Centrul pentru educatie antreprenoriala si asistenta in afacere (CEDA)
 73. Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico”
 74. Coaliția Nediscriminare
 75. CSC Moldova
 76. CSPT Ana Drochia
 77. CSPT ATIS Bălți
 78. CSPT Nisporeni
 79. CSPT ”Pro Salva”, Strășeni
 80. Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei Orhei
 81. Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni
 82. DVV International Moldova
 83. Federaţia Natională de Karat-Do
 84. FB „Caritas Moldova”
 85. Fundaţia de Binefacere Casa Providenţei
 86. Fundatia de caritate pentru copii Clipa Siderală
 87. Fundatia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” (Hospice Angelus)
 88. Fundaţia Regina Pacis
 89. Gimnaziul Nicolae Costin
 90. Grădiniţa-creşă „Garofiţa” nr.1
 91. Institutul de Politici și Reforme Europene
 92. Institutul de Rezolvare a Conflictelor (AO InReCo)
 93. Junior Achievements Moldova
 94. Keystone Moldova
 95. Liceul Teoretic Ștefănești
 96. Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare”, s. Mihailovca, r-ul Cimişlia
 97. Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, s. Carabetovsca, r-ul Basarabeasca
 98. MediaPoint
 99. Misiunea fără frontiere
 100. Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabia a RM
 101. Oficiul Central de probaţiune (Strategia de Reformare a Sectorului Justitiei – ERSJ)
 102. ONG „CIVIS”
 103. ORA International Moldova
 104. Primăria Cimișlia
 105. Serviciul de Asistență psihopedagogică Cimișlia (SAP)

Reamintim că:

 • Munca de voluntariat efectuată în cadrul unei entități juridice care nu deține statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat este ilegală, percepută ca muncă la negru și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale.
 • Conform legislaţiei în vigoare din Republica Moldova persoanele juridice publice şi private fără scop lucrativ (necomerciale) pot implica proprii voluntari doar dacă deţin statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat.
 • Utilizarea instrumentelor de voluntariat (contractul, carnetul de voluntar, certificatul nominal, scrisoarea de recomandare, registrele) de către o altă entitate decât instituția gazdă, precum și neutilizarea lor de către instituția gazdă certificată, este ilegală, abuzivă și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale.
 • Tinerii care fac voluntariat în alte entități decât instituția gazdă a activității de voluntariat certificată nu vor beneficia de măsurile legale de stimulare ale voluntariatului (experiență și vechime în muncă, credite educaționale, facilități la cazare și bursă etc.).

Această activitate este realizată în cadrul programului de Granturi 2015 lansat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Instruirea este realizată şi prin programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabila in Moldova, implementat de FHI 360. Trainingul este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin TDV și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Sursa: TDV

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *