Un pas important în direcția prezervării ecologice a bazinului râului Nistru

La data de 26 iunie, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promulgat ratificarea Acordului cu Republica Moldova, privind cooperarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru.
Anterior, la data de 7 iunie, Rada Supremă de la Kiev a ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, privind cooperarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru, semnat în 2012 de către Republica Moldova și Ucraina, în cadrul lucrărilor Convenției privind Protecția și Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere și a Lacurilor Internaționale, care s-a desfășurat la Roma (Italia).
Obiectivul prezentului Acord l-a constituit crearea cadrului de drept şi organizaţional al colaborării, pentru a realiza utilizarea raţională şi argumentată din punct de vedere ecologic şi protecţia resurselor de apă, a altor resurse naturale aferente şi a ecosistemelor bazinului râului Nistru în interesele populaţiei şi dezvoltării durabile a statelor.
Din acest moment, părțile, în special, vor colabora la realizarea următoarelor sarcini:

a)    dezvoltarea utilizării durabile a apei, bazate pe principiul protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă, a altor resurse naturale şi a ecosistemelor bazinului râului Nistru;

b)    diminuarea semnificativă a nivelului de poluare a apelor bazinului râului Nistru şi, respectiv, a Mării Negre;

c)    prevenirea degradării şi restabilirea ecosistemelor, precum şi conservarea biodiversităţii în bazinul râului Nistru;

d)    prevenirea şi diminuarea consecinţelor impactului nociv al apelor provocat de factori naturali şi antropogeni.

La baza elaborării textului Acordului a servit experienţa internaţională de cooperare transfrontalieră, îndeosebi acordurile europene privind bazinele hidrografice, care constituie un exemplu pozitiv pe plan internaţional în ceea ce priveşte  cooperarea şi gestionarea apelor bazinelor, conform cerinţelor internaţionale.
Ministerul Mediului salută promulgarea acestui Acord și mizează pe un dialog constructiv și o colaborare eficientă cu autoritățile din Ucraina pe marginea protejării comune a râului Nistru.
Republica Moldova a ratificat prezentul Acord în anul 2013.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *