Tații pot ridica indemnizațiile pentru concediul paternal!A intrat în vigoare Regulamentul de calculare a indemnizației

Tații pot ridica indemnizațiile pentru concediul paternal. Astăzi, în Monitorul Oficial a fost publicat Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale. Această indemnizaţie se stabileşte pentru copiii nou-născuţi începând cu data de 27 mai 2016.

Astfel, dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova. Indemnizaţia paternală se acordă pentru o perioadă de 14 zile calendaristice. În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc.) se acordă o singură indemnizaţie paternală.

Condiţiile de stabilire a indemnizaţiei paternale:

  • tatăl copilului nou-născut a solicitat concediu paternal în primele 56 de zile de la data naşterii copilului şi se află în concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază;
  • tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal;
  • tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului.

De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte mai multe acte în baza cărora se va calcula indemnizația paternală.

  • actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;
  • certificatul de naştere al copilului, înregistrat la oficiul stării civile, în original şi în copie;
  • extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat la locul de muncă de bază.

Actele se prezintă personal de către tatăl copilului sau de soţia acestuia, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază. Personalul instituţiilor serviciului diplomatic care activează în misiunile diplomatice peste hotarele ţării şi organizaţiilor sau instituţiilor internaţionale în calitate de reprezentanţi ai Republicii Moldova pot depune actele la casa teritorială, pe bază de procură.

Indemnizația paternală va constitui 100% din venitul lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază, în ultimele 3 luni premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care au fost calculate și achitate contribuții de asigurări sociale. Salariații asigurați au dreptul la indemnizație paternală dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puțin 3 ani. Cei care confirmă un stagiu de până la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizație paternală numai după confirmarea stagiului de cotizare de cel puțin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașterii copilului.

Indemnizaţia paternală se va acorda şi tatălui copiilor nou-născuţi care a beneficiat de concediu paternal până la intrarea în vigoare a acestui Regulament. De asemenea, trebuie să cunoașteți că indemnizaţia paternală stabilită şi neplătită solicitantului decedat se plăteşte soţiei sau, după caz, persoanei care îngrijeşte copilul.

În cazul în care au fost prezentate acte sau date false ori s-a tăinuit obţinerea venitului asigurat în perioada concediului paternal la locul de muncă de bază şi, ca rezultat, s-au efectuat cheltuieli nejustificate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana care a beneficiat neîntemeiat de indemnizaţie paternală restituie benevol sumele primite necuvenit sau acestea se restituie în baza hotărârii instanţei judecătoreşti.

Sursa: www.egalitatedegen.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *