Tații copiilor nou-născuți pot beneficia de un concediu paternal de 14 zile calendaristice

Potrivit Legii nr. 71 din 14.04.2016, publicată în Monitorul Oficial la data de  27 mai 2016, a fost modificat și completat Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.

Prin urmare, a fost introdus un nou articol, „1241 Concediul paternal”, conform căruia, concediul paternal se va acorda în condiţiile prevăzute de prezentul articol pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut.

Tatăl copilului nou-născut va beneficia de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice, care se va acorda în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se va anexa o copie a certificatului de naştere al copilului.

Pe perioada concediului paternal, salariatul va beneficia de o indemnizaţie paternală care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care va fi achitată din fondul de asigurări sociale.

Angajatorii vor fi obligați să încurajeze salariaţii în vederea beneficierii de concediu paternal. Cazurile în care angajatorii vor crea situații cu efect de dezavantajare a angajaţilor care iau concediu paternal vor fi considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor şi se vor sancționa conform legii.

Totodată, articolul 124, alineatul (4) va avea un nou cuprins conform căruia, concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului se va acorda, în baza unei cereri în formă scrisă, tatălui copilului ori unuia din bunici sau unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorelui, în cazul în care persoanele indicate la alin. (1) (femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiile aflate la întreţinerea salariaţilor), nu utilizează concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, cu achitarea indemnizaţiei din bugetul asigurărilor sociale de stat. Anterior, concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit opţional.

Articolul 329 „Repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat salariatului”, la alineatul (1) a suferit modificări de redacție, respectiv angajatorul va fi obligat să repare integral prejudiciul material şi cel moral cauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor de muncă, în cazul discriminării salariatului la locul de muncă sau ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci, dacă prezentul cod sau alte acte normative nu prevăd altfel. Anterior lipsea sintagma „, în cazul discriminării salariatului la locul de muncă”.

Articolul 386 „Drepturile organelor sindicale la efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii” va avea un alineat nou, (41), conform căruia, la depistarea în unităţi a cazurilor de discriminare după criteriul de sex şi a condiţiilor ce le favorizează, organele sindicale vor înainta conducătorilor acestor unităţi, autorităţilor publice competente recomandări concrete de eliminare a acestora.

În acest context, la articolul 113, alineat (1) din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind  Inspectoratul de Stat al Muncii, a fost adăugat un punct nou k), conform căruia, la efectuarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă va verifica respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi eliminarea cazurilor de discriminare după orice criteriu şi de hărţuire sexuală la locul de muncă.

Prezenta lege intră în vigoare din 27 mai, data publicării.

Sursa: contabilsef.md

Sursa foto: realitatea.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *