Strategia dezvoltării societăţii civile în anii 2008 – 2011

Societatea civilă din Republica Moldova se află în proces de tranziţie spre o prezenţă instituţională durabilă în dezvoltarea naţională şi locală. Organizaţiile societăţii civile (OSC) se afirmă tot mai vizibil  ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu structurile publice şi cu mediul de afaceri atît la nivel naţional, cît şi pe plan local. Situaţia este influenţată, pe de o parte, de  profesionalismul, deschiderea şi implicarea activă a OSC din diverse domenii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul, iar pe de altă parte, de necesitatea implementării standardelor europene care presupun o implicare activă a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor.

 În Republica Moldova sînt înregistrate peste 8000 de organizaţii neguvernamentale, cu diferite domenii de activitate, număr impunător, care, la prima vedere, poate fi tratat drept indicator vizibil al gradului de participare a cetăţenilor. Din acest număr însă doar o mică parte din organizaţii sînt active,  marea lor majoritate activînd în localităţi urbane şi concentrîndu-şi eforturile în special asupra problemelor de importanţă naţională,  mai puţin asupra celor  locale. OSC nu sînt finanţate de către stat, depinzînd astfel de resurse financiare alternative, în special din partea donatorilor internaţionali.

 

Domeniile de implicare a OSC trebuie să ţină în mod prioritar de elaborarea cadrului legislativ, a politicilor de monitorizare şi procurare a serviciilor sociale, precum şi de consolidarea capacităţilor de advocacy şi lobby, care sînt indispensabile evoluţiei şi consolidării societăţii civile, afirmării ei în calitate de partener al administraţiei publice într-un stat democratic de drept. Este necesară, totodată, consolidarea eforturilor pentru dezvoltarea unei culturi a comunicării, participării şi interacţiunii eficiente între sectorul asociativ şi administraţia publică atît de nivel naţional, cît şi de nivel local.

 

Strategia pentru dezvoltarea societatii civile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *