Şedinţa nr. 8 a Consiliului ONG

                                                      Agenda şedinţei nr. 8 al Consiliului ONG

din 25 noiembrie 2009

 

Oraşul Chişinău,                                                                                                                                             Data: 25 noiembrie 2009
Centrul CONTACT                                                                                                                                            Timp: 16.30 – 18.00
Str. Bucureşti, 83

 

 

 

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Antoniţa Fonari, Director executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG
2.    Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
3.    Ion Manole, Preşedinte Asociaţia „Promo-LEX”
4.    Mircea Eşanu, Secretar Alianţa Anticorupţie; Preşedintele Consiliului ONG
5.    Sergiu Ostaf, Director executiv Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
6.    Sergiu Neicovcen, Director executiv Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT
7.    Arcadie Barbaroşie, Director executiv Institutul de Politici Publice; non-membru Consiliul ONG

AU CONFIRMAT ABSENŢA:
1.    Ilia Trombiţchi, Director executiv Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS
2.    Petru Macovei, Director executiv Asociaţia Presei Independente
3.    Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte Asociaţia „Caroma Nord”
4.    Vera Ţurcanu, Consultant politici de tineret şi nediscriminare în cadrul CNTM, Vice-preşedintele Consiliului ONG
5.    Vitalii Cîrhana, Director Institutul de dezvoltare „Millenium”

ORDINEA DE ZI:
1.    Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011 şi Consiliul Naţional pentru Participare. Sergiu Ostaf;
2.    Legile cu privire la utilitatea publică, 2% şi voluntariat. Antoniţa Fonari;
3.    Poziţia publică a organizaţiilor neguvernamentale privind activitatea Comisiei parlamentare pentru elucidarea evenimentelor de după 5 aprilie 2009 (Comisia pentru evenimentele din aprilie). Sergiu Ostaf;
4.    Alegerea noului preşedinte şi vice-preşedinte a Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova. Mircea Eşanu.

 

Anexe:
1.    Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2009 – 2011;
2.    Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2009 – 2011, cu comentariile lui Sergiu Ostaf;
3.    Hotarîrea de Guvern cu privire la instituirea Consiliului Naţional pentru Participare cu comentariile de la Sergiu Ostaf.
4.    Poziţia publică a organizaţiilor neguvernamentale privind activitatea Comisiei parlamentare pentru elucidarea evenimentelor de după 5 aprilie 2009 (Comisia pentru evenimentele din aprilie).

 

  Decizii:
I .Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011 şi Consiliul Naţional pentru Participare.

 

S-a decis:
1.    De păstrat ambele variante a planului de acţiune  pentru a se putea observa  evoluţia;
2.    Să nu fie prea multă centrare pe instituţiile publice;
3.    Ca parteneri vor fi implicaţi ONG-urile;
4.    Ministerele trebuie să ştie cu care organizaţii lucrează, persoane concrete, pentru ca pe parcurs să fie mai uşor de lucrat;
5.    Pagina web trebuie să fie platforma la care să aibă acces toată lumea  (lumea să aibă acces să vadă documentele, să poată să-şi spună părerea).
6.    Consiliul ONG are un mandat pentru care este responsabil.
7.    Guvernarea actuală ar trebui să menţină aceste acţiuni din planul de acţiuni;
8.     Să se facă redactări a planului de acţiune după care să fie trimise Ingăi Burlacu şi să se stabilească o   întâlnire cu ei;
9.    Să se facă o şedinţă miercuri, 2 decembrie a Consiliului ONG cu Guvernul;
10.     Din Consiliul de Participare să se decidă cine vrea să facă parte din grupurile de lucru cu Ministerele;
11.     Ministerul să-şi pună pe site membrii grupului de lucru;

 II. Legile cu privire la utilitatea publică, 2% şi voluntariat.

 

S-a decis:
1.    Pînă la vacanţa de iarnă proiectul de lege cu privire la voluntariat să intre în Parlament şi să se discute în primă lectură;
2.    Să decidem ce hotărîri luăm pînă la sîrşitul lui februarie cu legea privind utilitatea publică şi 2%;
3.    Legea cu privire la utilitatea publică nu are un impact asupra bugetului şi ea necesită anumite proceduri;
4.     Utilitatea publică nu are un impact foarte mare asupra organizaţiilor, pentru că nu toate organizaţiile vor să aibă statut de utilitate publică;
5.     La nivel local, la organizaţiile cu un buget limitat  legea cu privire la utilitatea publică are un impact pozitiv;
6.     Legea cu privire la utilitatea publică şi 2 % să mai fie trimisă odată Consiliului ONG;
7.    Legea cu privire la utilitatea publică şi 2% să fie trimisă la Centrul Comercial din Budapesta pentru ai face expertiza şi analiza cost-beneficiu, rezultatele vor fi asteptate timp de o lună;

III. Poziţia publică a organizaţiilor neguvernamentale privind activitatea Comisiei parlamentare pentru elucidarea evenimentelor de după 5 aprilie 2009 (Comisia pentru evenimentele din aprilie).

 

S-a decis:
1.    Este nevoie de un alt instrument, de o altă comisie din care să facă parte şi societatea civilă;
2.    Instrumentul existent nu este elocvent pentru a elucida evenimentele de după 5 aprilie;
3.     De făcut o masă rotundă cu deputaţii, pentru a revizui scopurile clare a comisiei parlamentare, metodologia;
4.     Fiecare membru al Consiliului ONG,  va semna individual această declaraţie, pro sau contra.
5.    Se va face o listă a semnatarilor acestui document, dar ca persoane fizice.
6.     Prezenta comisie nu corespunde cerinţelor legislative;
7.    Membrii comisiei parlamentare nu acţionează ca şi comisie ci ca fracţiune;

 

Preşedintele şedinţei                                                                                                                            Mircea Eşanu

Secretarul şedinţei                                                                                                                                  Focşa Dorina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *