Şedinţa nr.6 a Consiliului ONG

Agenda şedinţei nr. 6 a Consiliului ONG

din 8 octombrie 2009
Oraşul Chişinău,                                                                                        Data: 8 octombrie 2009
Centrul CONTACT                                                                                      Timp: 16.00 – 18.00
Str. Bucureşti 83

 

 

 

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Antoniţa Fonari, Director Executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG
2.    Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
3.    Ion Manole, Preşedinte Asociaţia „Promo-LEX”
4.    Mircea Eşanu, Secretar Alianţa Anticorupţie, Preşedintele Consiliului ONG
5.    Sergiu Ostaf, Director Executiv Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
6.    Sergiu Neicovcen, Director Executiv Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT
7.    Vera Ţurcanu, Consultant politici de tineret şi nediscriminare în cadrul CNTM
8.    Vitalii Cîrhana, Director Institutul de dezvoltare „Millenium”

NU AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Evghenii Goloşceapov, Director Executiv Amnesty International Moldova
2.    Ilia Trombiţchi, Director Executiv Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS
3.    Petru Macovei, Director Executiv Asociaţia Presei Independente
4.    Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte Asociaţia „Caroma Nord”

ORDINEA DE ZI:
1.    Întîlnirea cu societatea civilă, organizată de premierul Vlad Filat:
 Sergiu Neicovcen;
2.    Întilnirile preconizate cu miniştrii din noul guvern. 
Antoniţa Fonari;
3.    Planul de guvernare al noului Guvern. 
Sergiu Ostaf;
4.    Advocacy pentru utilitate publică, 2 % şi voluntariat. 
Ilia Trombiţchi, Antoniţa Fonari;
5.    Forumul ONG de la Bucureşti din 29 – 31 octombrie 2009;
6.    Organizarea Forumului ONG în luna noiembrie 2009. 
Sergiu Ostaf;
7.    Excluderea domeniului Turismului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
8.    Întîlnirea de la Constanţa: 
Vera Ţurcanu;
9.    Întîlnirea cu Ambasadorul SUA: 
Ion Manole, Antoniţa Fonari;
10.  Întîlniri de Advocacy cu parlamentarii (Godea, Jantuan, Lupu, Palihovici) şi noii guvernanţi (Buliga, Bujor) în vederea îndeplinirii „Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011”
11.  Întîlniri cu membrii Consiliului Municipal în vederea definitivării „Acordului de colaborare între ONG şi APL”;
12.  CV-urile membrilor Consiliului ONG.

 

S-a decis unanim:

1.    Întîlnirea cu societatea civilă, organizată de premierul Vlad Filat

a.    Invitaţiile la şedinţele cu societatea civilă (de la Ministere) care vin pe adresele electronice la unii membrii din Consiliul ONG să fie făcute forward la toţi membrii din Consiliu;
b.    Este o regulă care trebuie să fie respectată de toţi.

2.    Întîlniri preconizate cu miniştrii din noul Guvern;

a.    Să se revadă lista grupurilor de lucru a membrilor Consiliului ONG cu reprezentanţii ministerelor;
b.    Să se definitiveze amendamentele la legea cu privire la asociaţiile obşteşti, pentru a exclude reînregistrarea organizaţiilor neguvernamentale;
c.    După fiecare şedinţă (cu Ministerele sau alte instituţii) la care participă membrii Consiliului ONG, persoana care a fost prezentă la şedinţă să facă un miniraport a ceea ce s-a discutat şi să fie trimis la toţi reprezentanţii Consiliului ONG;
d.    Să se relanseze cît mai curînd dialogul cu Ministerul Justiţiei cu privire la utilitatea publică şi 2%;
e.    Organizarea unei şedinţe cu D. Lazar cu privire la legea cu 2%.

4.    Organizarea Forumului ONG în luna noiembrie 2009.

a.    Organizarea unei întîlniri de recapitulare a ceea ce s-a petrecut la Forumul ONG ediţia a V-a, 2008 şi cum este îndeplinită Rezoluţia de către membrii Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova.
b.    Pentru organizarea acestui eveniment sunt necesare resurse financiare importante, de care Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova nu dispune.
c.    Căutarea de finanţatori pentru organizarea şi desfăşurarea Forumului ONG în anul 2009.

8.    Întîlnirea de la Constanţa.

a.    România trebuie să-şi identifice priorităţile pentru R. Moldova, Georgia şi Serbia;
b.    Ministerul Afacerilor Externe din România trebuie să elaboreze o strategie pentru susţinerea financiară a R. Moldova;
c.    Detaliat despre asistenţa pe care o va acorda România R.Moldova se va discuta la Forumul de la Bucureşti din 29 – 30 octombrie 2009..

9.    Întîlniri cu membrii Consiliului Municipal în vederea definitivării „Acordului de colaborare între ONG şi APL”;

a.    Colaboarea cu primăria municipiului Chişinău ar fi o platformă în baza utilităţii publice;
b.    Este necesar ca Consiliul ONG să lucreze cu primăria pentru a fi semnat acordul de colaborare ONG – APL;
c.    Elaborarea unui demers pentru Consiliu şi primărie, pentru responsabilitatea lor publică;
d.    De cerut audieri publice de la Primărie;
e.    Ar fi binevenită o şedinţă de consultare cu Domnul Guţuţui şi Domnul Spinei;
f.    Este important să se lucreze încă destul de mult  asupra  domeniului de reînregistrare a ONG;
g.    Promovarea amendamentelor legii cu privire la asociaţiile obşteşti, care anulează condiţia de reînregistrare a ONG;
h.    Pentru primirea statutului de utilitate publică de către organizaţiile neguvernamentale care activează în R. Moldova, este foarte important ca condiţiile înaintate de Ministerul Justiţiei să nu fie foarte drastice.

12.    CV-urile membrilor Consiliului ONG.
S-a decis: Membrii Consiliului ONG care încă nu au trimis CV-ul şi poza pe adresa Secretariatului: secretariat@tineriliberi.md, să o facă în decursul următoarelor zile, pentru a fi plasate pe pagina Consiliului ONG: www.consiliuong.md

Preşedintele şedinţei                                                                                                  Mircea Eşanu

Secretarul şedinţei                                                                                                       Viorica Macari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *