Şedinţa nr.4 a Consiliului ONG

Agenda şedinţei nr. 4 a Consiliului ONG

din 15 mai 2009
Oraşul Chişinău,                                                                                                 Data: 14 mai 2009
Str. Alexandru Haşdeu, 95 „A”                                                                         Timp: 17.00 – 18.00
(CReDO)

 

 

 

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Antoniţa Fonari, Director Executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG
2.    Evghenii Goloşceapov, Director Executiv Amnesty International Moldova
3.    Ilia Trombiţchi, Director Executiv Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS; Preşedinte Consiliul ONG
4.    Ion Manole, Preşedinte Asociaţia „Promo-LEX”
5.    Sergiu Ostaf, Director Executiv Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
6.    Sergiu Neicovcen, Director Executiv Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT
7.    Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte Asociaţia „Caroma Nord”
8.    Vera Ţurcanu, Preşedinte Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova
9.    Viorica Macari, Coordonator Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar Consiliul ONG

NU AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
2.    Mircea Eşanu, Secretar Alianţa Anticorupţie, Preşedintele Consiliului ONG
3.    Petru Macovei, Director Executiv Asociaţia Presei Independente

ORDINEA DE ZI:
1.    Planificarea şedinţei Consiliului ONG cu Ministerul Justiţiei, privind Planul de lucru pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011.
2.    Discuţii asupra documentului” Apel Consiliul ONG probleme de înregistrare”.

ANEXE:
1.    Apel Consiliul ONG înregistrare
2.    Apel Consiliul ONG probleme de înregistrare

S-a decis unanim
1.    Planificarea şedinţei Consiliului ONG cu Ministerul Justiţiei, privind Planul de lucru pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011.
S-a decis:
a.    Elaborarea unei scrisori pentru planificarea unei şedinţe cu „echipa veche a Ministerului de Justiţie”, pentru a fi puse în discuţie:
–    planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011;
–    problemele legate de înregistrarea şi reînregistrarea organizaţiilor neguvernamentale;
–    documentale necesare de a fi schimbate în urma reînregistrării ONG;
–    numărul de ONG care au solicitat înregistrarea;
–    numărul cazurilor de refuz şi a celor înregistrate;
–    simplificarea procedurilor şi reducerea cheltuielilor de reînregistrare.

b.    La şedinţa cu Ministerul Justiţiei membrii Consiliului ONG vor prezenta cazuri concrete de refuz a înregistrării ONG – lor.
c.    Scrisoarea va fi adresată Doamnei Mocanu, Vice-ministru a Ministerului Justiţiei.

 

2.    Discuţii asupra documentului” Apel Consiliul ONG probleme de înregistrare”.
d.    Apelul Consiliului ONG probleme de înregistrare, va fi modificat în urma comentariilor membrilor Consiliului ONG;
e.    Apelul va fi trimis la toate organizaţiile de toate nivelele;
f.    Apelul va fi plasat pe toate reţelele formale ale Consiliului ONG;
g.    Membrii Consiliului ONG se vor documenta foarte bine referitor la cazurile de refuz de înregistrare a ONG de către Ministerul Justiţiei;
h.    Se va face la final un document public.

Preşedintele şedinţei                                                                                                 Mircea Eşanu

Secretarul şedinţei                                                                                                      Viorica Macari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *