Şedinţa nr 24 a Consiliul ONG

Agenda Şedinţei nr. 24 a Consiliului ONG
Oraşul Chişinău Data: 31 martie 2011
Asociaţia Presei Independente Timp: 10:30 – 12:00
Str. Bucureşti, 77

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1. Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare; Preşedinta Consiliul ONG.
2. Petru Macovei, Director, Asociaţia Presei Independente; Vice-preşedinte Consiliu ONG.
3. Antoniţa Fonari, Director executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG.
4. Sergiu Ostaf, Director, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului.
5. Vera Ţurcanu-Spatari, Director de Proiect, Consiliul Naţional al Tineretului.
6. Ion Manole, Preşedinte, Asociaţia „Promo-LEX”.
7. Sergiu Neicovcen, Director, Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT.
8. Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte, Asociaţia „Caroma Nord”.
9. Ilia Trombiţchi, Director, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS.
10. Vitalie Cîrhană, Director, Asociaţia Obştească, Institutul de Instruire în Dezvoltare „Millenium.
11. Dorina Focşa, Coordonator „Tineri şi Liberi; Secretar Consiliul ONG.

AU CONFIRMAT CĂ VOR LIPSI :
12. Liliana Samcov, Director Executiv, AO Demos.

ORDINEA DE ZI:

1. Forumul Societăţii Civile – detalii organizatorice, subiectele principale din agenda, invitaţi, locaţie, cofinanţări. Antoniţa Fonari;
2. Formatul raportului de activitate a Consiliului ONG pentru perioada 2008 – 2011. Dorina Focşa;
3. Implementarea amendamentelor privind utilitatea publică din legea cu privire la asociaţiile obşteşti. Mesaj public pentru a delega persoane responsabile din societatea civilă pentru a face parte din Comisia de Certificare. Sergiu Ostaf, Daniela Terzi-Barbăroşie;
4. Întâlnirea membrilor Consiliului ONG cu Vice-preşedintele Parlamentului Doamna Liliana Palihovici. Antoniţa Fonari;
5. Participarea reprezentanţilor Consiliului ONG la vizita de studiu din Brussel şi Londra. Sergiu Neicovcen;
6. Conferinţa anuală „Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă”. Antoniţa Fonari;
7. Acordul de colaborarea cu Primăria Municipiului Chişinău. Ion Manole.

1. Forumul Societăţii Civile – detalii organizatorice, subiectele principale din agenda, invitaţi, locaţie, cofinanţări.
S-a decis:
a. Forumul Societăţii Civile va fi organizat pe data de 12 – 13 mai.
b. Secretariatul Consiliului ONG va include toate propunerile de le şedinţa privind formatul şi subiectele agendei Forumului, iar varianta finală a agendei va fi discutată prin e-mail.
c. Pentru deschiderea Forumului ONG vor fi invitaţi oficialităţi din partea statului şi finanţatorii evenimentului.
d. Vor fi incluse în agendă subiecte ce ţin de durabilitatea financiară a ONG, consolidarea imaginii ONG în Republica Moldova, parteneriatul ONG cu autorităţile publice.
e. În a doua zi a Forumului va fi discutat Statutul şi Regulamentului Consiliului ONG, iar la final aceste documente vor fi aprobate de toţi participanţii Forumului ONG, iar ulterior vor fi aleşi noi membri ai Consiliului ONG.

2. Formatul raportului de activitate a Consiliului ONG pentru perioada 2008 – 2011.
S-a decis:
a. La Forumul Societăţii Civile raportul va fi prezentat în timpul unei sesiune plenare de către doi membri ai Consiliului ONG, Preşedintele Consiliului în exerciţiu şi Secretarul General al Consiliului ONG.

3. Implementarea amendamentelor privind utilitatea publică din legea cu privire la asociaţiile obşteşti. Mesaj public pentru a delega persoane responsabile din societatea civilă pentru a face parte din Comisia de Certificare.
S-a decis:
a. Daniela Terzi-Barbăroşie va face scrisoare menţionată în procesul-verbal de la şedinţa anterioară, pentru a fi identificate persoane responsabile din societatea civilă care ar putea face parte din Comisia de Certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei.
b. Acest mesaj va fi trimis la cât mai multe reţele de organizaţii pentru a informa un număr cât mai mare de persoane despre posibilitatea de a face parte din componenţa nouă a Comisiei de Certificare.
c. Sergiu Ostaf va răspunde la e-mailul venit de la CNPAC pentru a explica neclarităţile apărute privind obţinerea statutului de utilitate publică.

4. Întâlnirea membrilor Consiliului ONG cu Vice-preşedintele Parlamentului Doamna Liliana Palihovici.
S-a decis:
a. Întâlnirii cu Doamna Palihovici va fi organizată marţi, 5 aprilie, miercuri, 6 aprilie sau vineri, 8 aprilie după masă, săptămâna viitoare, ora întâlnirii va fi anunţată prin e-mail.
b. La întâlnirea cu Doamna Palihovici, Vice-preşedintele Parlamentului vor fi discutate 2 subiecte: schiţa agendei pentru Conferinţa „Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă” şi transparentizarea procesului de activitate a Parlamentului.

6. Conferinţa anuală „Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă”.
S-a decis:

a. Proiect de agendă va cuprinde două părţi, în prima parte se va pune accent pe discutarea carenţelor privind activitatea Parlamentului din perspectiva îmbunătăţirii acestora, iar fiecare reţea de organizaţii care a avut o comunicare cu Parlamentul poate sa dea câteva exemple de experienţe de succes.
b. În a doua parte a evenimentului fiecare Preşedinte de Comisie a Parlamentului să aibă o întâlnire cu reprezentanţii ONG din domeniu, unde vor fi discutate subiecte privind colaborarea dintre Parlament şi societatea civilă.

Anexă: Schiţa agendei Forumului Societăţii Civile din 12 – 13 mai.

Preşedintele şedinţei Daniela Terzi-Barbăroşie

Secretarul şedinţei Dorina Focşa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *