Şedinţa nr. 23 a Consiliului ONG

Agenda şedinţei nr. 23 a Consiliului ONG

Oraşul Chişinău, Data: 17 februarie 2011
Restaurantul Big Deal Timp: 18:00 – 19:00
Mitropolitul Varlam 69

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1. Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare; Preşedinta Consiliul ONG.
2. Petru Macovei, Director, Asociaţia Presei Independente, Vice-preşedinte Consiliu ONG.
3. Antoniţa Fonari, Director executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG.
4. Sergiu Ostaf, Director, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului.
5. Vera Ţurcanu-Spatari, Director de Proiect, Consiliul Naţional al Tineretului.
6. Sergiu Neicovcen, Director, Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT.
7. Ion Manole, Preşedinte, Asociaţia „Promo-LEX”.
8. Vitalie Cîrhană, Director, Asociaţia Obştească, Institutul de Instruire în Dezvoltare „Millenium.
9. Ilia Trombiţchi, Director, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS.
10. Dorina Focşa, Coordonator „Tineri şi Liberi; Secretar Consiliul ONG.

INVITAŢI:
11. Dorin Chirtoacă, Primarul Municipiului Chişinău.
12. Lilian Carp, Şef al Aparatului Primarului General.

NU AU CONFIRMAT PREZENŢA:
13. Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte, Asociaţia „Caroma Nord”.
14. Liliana Samcov, Director Executiv, AO Demos.

ORDINEA DE ZI:

1. Semnarea Acordului de colaborare a Consiliului Naţional al ONG cu Primăria Municipiului Chişinău.
2. Detalii privind organizarea Forumului Societăţii Civile – data, locaţia, cofinanţări.

1. Semnarea Acordului de colaborare a Consiliului Naţional al ONG cu Primăria Municipiului Chişinău.

S-a discutat:
a. Acordul de colaborare a Consiliului ONG cu Primăria a fost analizat, fiind incluse modificări la mai multe capitole a acestuia.
b. Primarul Municipiului Chişinău a menţionat faptul că documentul este necesar a fi împărţit pe capitole, iar fiecare capitolul să conţină articole.
c. La obligaţiunile părţilor s-a propus includerea perioadei de prezentare a rapoartelor de activitate a subdiviziunilor la şedinţele publice;
d. Primarul Municipiului Chişinău a propus ca Acordul de colaborare să fie semnat luni, 22 februarie, ora 12:00.
e. Antoniţa Fonari a propus ca la eveniment să fie invitaţi ONG-şti şi mass-media.

S-a decis:
a. În Acordul de colaborare cu Primăria au fost realizate modificări la Capitolul I, au fost reformulate scopul şi obiectivele documentului, au fost incluse sub puncte la capitolul II obligaţiunile părţilor.
b. Subdiviziunile vor prezenta rapoarte de activitate în şedinţe publice cu participarea viceprimarului de sarcină, a consilierilor municipali din comisiile de profil, a societăţii civile, mass-media şi alte persoane interesate.
c. Subdiviziunile vor prezenta rapoartele în ultimele două săptămânilor ale fiecărui semestru.
d. Luni 22 februarie, ora 12 la Primăria municipiului Chişinău va fi semnat Acordul de colaborare, la eveniment va fi invitată şi presa.

2. Detalii privind organizarea Forumului Societăţii Civile

S-a decis:
a. Forumul societăţii civile va avea loc în luna mai, pe 12-13 mai şi va dura 1 zi şi jumătate.
b. Până pe data de 12 martie va fi trimisă o propunere de proiect pentru o cofinanţare a Forumului la Fundaţia Est-Europeană.

Preşedintele şedinţei Daniela Terzi-Barbăroşie

Secretarul şedinţei Dorina Focşa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *