Şedinţa nr. 14 a Consiliului ONG

Agenda şedinţei nr. 14 a Consiliului ONG
din data de 20 aprilie 2010

Oraşul Chişinău, Data: 20 aprilie 2010
Str. Armenească, 13 Timp: 16:30 – 18:30
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

AU FOST PREZENŢI:
1. Vera Ţurcanu, Consultant politici nediscriminare, Coaliţia nediscriminare; Preşedintele Consiliului ONG;
2. Antoniţa Fonari, Director executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG;
3. Sergiu Neicovcen, Director, Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT; Vice-Preşedintele Consiliului ONG;
4. Ion Manole, Preşedinte, Asociaţia „Promo-LEX”;
5. Sergiu Ostaf, Director, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului;
6. Vitalie Cîrhană, Director, Asociaţia Obştească, Institutul de Instruire în Dezvoltare „Millenium”;
7. Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare;
8. Dorina Focşa, Asistent „Tineri şi Liberi;

NU AU FOST PREZENŢI:
9. Liliana Samcov, Director Executiv, AO Demos;
10. Ilia Trombiţchi, Director, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS;
11. Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte, Asociaţia „Caroma Nord”.
12. Petru Macovei, Director, Asociaţia Presei Independente;

INVITAŢI:
13. Valeriu Vasilică, Director, Agenţia de Presă Info-Prim Neo
14. Nicolae Panfil, Secretar, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, „Coaliţia 2009”
15. Sorin Mereacre, Director, Reprezentanţa în Moldova a Fundaţiei Eurasia, Preşedintele Consiliului Naţional pentru Participare

ORDINEA DE ZI:

1. 16:30 – 17:00 Întâlnirea cu Domnul Valeriu Vasilică pentru a discuta formatul emisiunilor la care vor participa membrii Consiliul ONG; Valeriu Vasilică
2. 17:00 – 17:30 Iniţiativa Mitropoliei Moldovei de a face un referendum pentru introducerea cursului obligatoriu în şcoli „Bazele Ortodoxiei”. Nicolae Panfil
3. 17:30 – 17:45 Discutarea detaliilor de concept Forumul ONG „ÎmprEUnă – Forum ONG România – Republica Moldova”; Antoniţa Fonari, Sergiu Neicovcen
4. 17:45 – 18:00 Proiectul UNDEF – discutarea propunerii de organizare a şedinţelor regionale în zonele sud, nord şi Găgăuzia pentru consultarea societăţii civile. Stabilirea temei de discuţie din cadrul întâlnirilor:
a. conlucrare dintre societatea civilă şi APL;
b. transparenţa decizională;
c. Strategia de dezvoltare a societăţii civile; Antoniţa Fonari, Sergiu Neicovcen
5. 18:00 – 18:10 Stabilirea organizaţiei (una din cele 4 ONG a Consorţiului finanţate de AED) responsabile de coordonarea şi organizarea şedinţei cu reprezentanţii Centrului European pentru Drept Necomercial (ECNL), vis-a-vis de consultarea proiectului de lege privind Serviciile Sociale (proiect de lege iniţiat cu suportul DFID); Sergiu Ostaf
6. 18.10 – 18:20 Delegarea unei persoane din CN ONG în Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale. Antoniţa Fonari
7. 18:20 – 18:30 Întâlnirea neformală cu mass-media „Ceaiul de la ora 5”, care va avea loc miercuri, 21 aprilie, organizat de Coaliţia cu privire la Voluntariat în Parteneriat cu Consiliul ONG şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD va acoperi şi cheltuielile de organizare). În cadrul întâlnirii se vor prezenta următoarele subiecte:
1. legea cu privire la voluntariat;
2. programul SNV;
3. raportul SNV 2009. Antoniţa Fonari

S-a decis unanim:

I. 16:30 – 17:00 Întâlnirea cu Domnul Valeriu Vasilică pentru a discuta formatul emisiunilor la care vor participa membrii Consiliul ONG;

1. Dezbaterile vor dura 40 minute, maximum o ora şi de fiecare dată vor fi alese teme diferite de discuţie;
2. Au fost identificate de către membrii Consiliului ONG şi Valeriu Vasilică, primele trei teme care vor fi puse în discuţie, colaborarea cu Primăria (pentru vineri, 23 aprilie), discriminarea (pentru vineri, 30 aprilie), problema Transnistriei (încă nu a fost stabilită data);
3. Pentru prima temă a dezbaterii Valeriu Vasilică va coordona cu Antoniţa Fonari, pentru a doua temă cu Vera Turcanu şi pentru a treia temă cu Ion Manole;
4. Prima dezbatere a fost stabilită pentru sfârşitul săptămânii şi va fi cu Domnul Dorin Chirtoacă, în vederea stabilirii unui acord de colaborare dintre ONG-uri şi Primărie;
5. La întâlnirea cu Domnul Chirtoacă, vor fi invitaţi şi lideri de fracţiune, consilieri, o potenţială candidatură pentru prima întâlnire este şi Domnul Cernei.

II. 17:00 – 17:30 Iniţiativa Mitropoliei Moldovei de a face un referendum pentru introducerea cursului obligatoriu în şcoli „Bazele Ortodoxiei”.

1. Să se organizeze luni sau marţi o întâlnire cu membrii ai societăţii civile pentru a dezbate acest subiect, abordând metoda SWOT (Strengthts (Forte, Puncte forte), Weaknesses, (Slăbiciuni, Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi, Sanşe) şi Threats (Ameninţări);
2. Toate ideile vor fi puse pe hârtie, iar la final se va realiza un document în baza concluziilor făcute, această activitate va avea loc în Săptămâna Naţională a Voluntariatului fiind numită, „Voluntariat pentru Biserică”;
3. Persoanele care vor dori să participe se vor înscrie la dezbatere, deoarece vor fi stabilite nişte criteriile de selectare a acestora, pentru a evita apariţia conflictelor în timpul activităţii, iar locul desfăşurării va fi în cadrul unei universităţi (Academia de Studii Economice);
4. Săptămâna viitoare până joi se va discuta cu un reprezentant al Bisericii, pentru a prezenta acel document, părerea societăţii civile şi grupului participant vis-a-vis de iniţiativa efectuării referendumului pentru introducerea cursului de religie în şcoli;
5. Să va prezenta preoţilor practica internaţională vis-a-vis de religie, modalităţi de atragere a enoriaşilor în Rusia, România;
6. La sfârşitul săptămânii viitoare se va organiza o întâlnire neformală cu reprezentaţii autorităţilor publice pentru a prezenta îngrijorările societăţii civile şi poziţia acesteia faţă referendumul iniţiat.

III. 17:30 – 17:45 Discutarea detaliilor de concept Forumul ONG „ÎmprEUnă – Forum ONG România – Republica Moldova”;

1. Sergiu Neicovcen va trimite agenda actualizată pe e-mail, iar ceilalţi membri Consiliului ONG vor veni cu comentarii, sugestii;
2. La următoarea şedinţe a Consiliului ONG se vor discuta subiectele pentru agenda Forumului de la Chisinău, care va avea loc pe 6 mai.

IV. 17:45 – 18:00 Proiectul UNDEF – discutarea propunerii de organizare a şedinţelor regionale în zonele sud, nord şi Găgăuzia pentru consultarea societăţii civile. Stabilirea temei de discuţie din cadrul întâlnirilor:
– conlucrare dintre societatea civilă şi APL;
– transparenţa decizională;
– Strategia de dezvoltare a societăţii civile.

1. Sergiu Neicovcen a menţionat că principalele teme ar fi Strategia dezvoltării societăţii civile şi transparenţa decizională, iar o asemenea întâlnire în Găgăuzia consideră cu nu este foarte utilă si nu va avea impactul dorit;
2. Antoniţa Fonari a accentuat faptul că aceste teme sunt necesare de discutat şi este nevoie de selectat experţii care vor modera atelierele.

V. 18.10 – 18:20 Delegarea unei persoane din CN ONG în Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale. Antoniţa Fonari

1. Persoana delegată pentru a participa la şedinţele Consiliului coordonare a asistenţei externe în domeniu muncii şi protecţiei sociale este Vera Ţurcanu, iar Eduard Mihalaş va fi persoana supleantă ( În cazul în care Vera Ţurcanu nu fi disponibilă să participe la şedinţă, va merge Eduard Mihalaş).

Preşedintele şedinţei Vera Ţurcanu

Secretarul şedinţei Dorina Focşa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *