Ședința Consiliului ONG cu reprezentanții Cancelariei de Stat

La data de  5 februarie  2013, a avut loc şedinţa Consiliului ONG cu reprezentanţii Cancelarie de Stat. Activitatea a fost organizată în urma întâlnirii membrilor Consiliului Național pentru Participare și a Consiliului ONG cu Premierul Vlad Filat, unde a fost discutată viziunea privind implementarea Strategiei Dezvoltării Societății Civile și necesitatea instituirii unității de cooperare dintre societatea civilă și autoritățile publice. AICI pot fi văzute integral notele pentru ședința cu Premierul.
Primul subiect din ordinea de zi, a fost o scurtă introducere a activităţii Consiliului Naţional al ONG şi implicaţiile acestuia în procesul de implementare a Strategiei. Domnul Ruslan Codreanu, Şef al Direcției Politici Publice, Planificarea Strategică şi Asistenţă Externă,  a făcut o prezentare generală a Cancelariei de Stat, afirmând că este o autoritate publică care asigură organizarea activităţii Guvernului în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, crearea cadrului general pentru definirea priorităţilor de activitate a Guvernului, suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale. Atribuțiile Cancelariei de Stat sunt de a asigura  asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii Prim-ministrului şi viceprim-miniştrilor, asigură respectarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a cerinţelor prevăzute de cadrul normativ în vigoare privind elaborarea, avizarea, definitivarea şi prezentarea proiectelor de acte legislative, pregăteşte materialele analitico-informaţionale, inclusiv cu asistenţa autorităţilor publice competente, asupra documentelor parvenite în adresa Guvernului, asigură coordonarea procesului de planificare a politicilor publice şi de elaborare a documentelor de politici, în conformitate cu priorităţile programului de guvernare şi strategiile de dezvoltare.Domnul Ruslan Codreanu a explicat că în conformitate cu noile modificări Cancelaria de stat va mai avea funcția de a elabora analizele ex-ante a politicilor publice. La nivel de structură Cancelaria de stat este condusă de un Secretar de Stat, care este membrul al Guvernului, fiind asistat de trei miniștri de stat. Subdiviziunile Cancelariei de Stat sunt Direcțiile, secțiile și recent a fost instituit biroul pentru relații cu diaspora. La moment Cancelaria de stat, inclusiv cu numărul personalului din blocul administrativ, are circa 270 de angajați.

Instituirea unităţii de cooperare dintre societatea civilă şi autorităţile publice a fost un alt subiect cu argumente pro şi contra, expuse de participanţii la şedinţă, în ceea ce priveşte modalitatea de formare şi funcţionare a acesteia.  Atât reprezentanţii Consiliului ONG, cât şi al Cancelarie de Stat au fost de acord că este necesar de pus bazele unui mecanism de monitorizare a Strategiei, al cărui durabilitate să nu fie influenţat direct de factorul uman, în special de fluctuaţia cadrelor din interiorul Cancelarie Reprezentanții Cancelariei de Stat au afirmat că la moment avem peste o sută de Strategii și ar fi imposibil să instituim pentru fiecare dintre acestea câte o unitate de monitorizare a implementării.

 Concluziile ședinței:

1. Reprezentanții Cancelariei de Stat  vor numi persoane responsabili de monitorizarea implementării Strategiei Dezvoltării Societății Civile din cadrul instituției.
2. Fiecare Minister responsabil de punerea în aplicare a Strategiei, conform Planului de Acțiuni, va delega o persoana care va coordona și monitoriza  procesul de implementare.
3. Se va analiza posibilitatea formării unei unități formată din reprezentanți ai Cancelarie de Stat și ai societății civile care vor monitoriza rezultatele Strategiei în conformitate cu obiectivele propuse.

Vă reamintim că în conformitate cu Legea privind aprobarea Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile, această unitate necesită a fi instituită cu scopul de a întruni reprezentanţi ai executivului şi ai societăţii civile, pentru coordonarea şi monitorizarea implementării documentului. Şi structura responsabilă de cooperarea cu societatea civilă va prezenta Parlamentului anual, până la data de 31 martie, raportul privind executarea prevederilor Planului de acţiuni şi, respectiv, privind implementarea Strategiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *