Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunță selectarea candidaților la Programul de stagii în Parlament

În perioada sesiunii de primăvară 2017, sunt oferite stagii în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului, după cum urmează:

– Secretariatul Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică – 3  locuri;

– Secretariatul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi – 2 locuri ;

– Secretariatul Comisiei economie, buget și finanțe – 1 loc;

– Secretariatul Comisiei protecție socială, sănătate și familie – 2 locuri;

– Secretariatul Comisiei politică externă și integrare europeană – 1 loc;

– Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media – 2 locuri;

– Secretariatul Comisiei drepturile omului și relații interetnice – 2 locuri;

– Direcția petiții și audiențe – 1 loc;

– Direcţia generală comunicare și relații publice – 3 locuri:

1) Centrul vizite și informare – 2 locuri;

2) Secția relații cu mass-media – 1 loc;

– Direcția informațional-analitică – 1 loc;

Direcția generală documentare parlamentară – 3  locuri:

1) Secția pentru lucrările plenului Parlamentului – 1 loc;

2) Secția redactare – 2 locuri;

– Serviciul dezvoltare strategică – 1 loc;

– Serviciul audit intern – 1 loc.

La  Programul de stagii  pot candida persoanele care fac studii de licenţă în ultimul an, studii de master, de doctorat, tineri specialiști din mediul academic, științific şi reprezentanţi ai societăţii civile, conform procedurii de admitere la Programul de stagii.

Condiţiile de aplicare la Program sînt de voluntariat, fară remunerare, recompensă financiară sau materială. Costurile aferente Programului  sînt acoperite în totalitate de către stagiar.

Condiții generale de participare/admitere la concurs:

Candidatul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

–       să nu aibă calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, pînă la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică;

–       să nu aibă antecedente penale nestinse, alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice;

–       să aibă vîrsta de pînă la 30 de ani;

–       să prezinte dovada înscrierii la studii de licenţă (cu media la ultima sesiune de minim 8,5), de masterat (cu media de licenţă de minim 8,5) sau doctorat (cu media de maşter de minim 8,5) în Republica Moldova sau în străinătate, ori dovada angajării în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu experienţă de lucru de pînă la 2 ani;

–  să respecte condiţiile de participare/admitere la concurs, termenul de depunere a dosarului de participare.

 Candidatul care va aplica la stagiul în cadrul Direcţiei generale comunicare și relații publice trebuie să dețină studii în jurnalism, comunicare și relații publice, design-grafică. Se solicită masteranzi.

Dosarul de participare va include obligatoriu:

–  formularul de aplicare;  

–  scrisoare de recomandare;

–  scrisoare de intenţie;

–  copia buletinului de identitate;

–  copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;

– copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);

–  copia carnetului de muncă;

–  cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere;

–  copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului;

–  certificat medical (forma 086-2/e);

Dosarul de admitere la concurs se va depune  personal, prin oficiul poştal – la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane, sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

–  (022) 82-05-71, Valentina Didencu, consultant principal, Direcția resurse umane, coordonator de

Program;

–   (022) 82-05-74, Vera Onica, consultant principal, Direcția resurse umane.

Data limită de depunere a dosarului 10 februarie  2017.

Candidatul admis la Programul de stagii va fi informat.

Formular de aplicare la Programul de stagii în Parlament

Programul de stagii în Parlamentul RM

Sursa: www.parlament.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *