SDSC (2018–2020)

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 51
din 23-03-2018

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
a societăţii civile pentru perioada 2018–2020 şi a
Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de
dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020

Publicat : 18-05-2018 in Monitorul Oficial Nr. 157-166 art Nr: 298

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Art. 1. – Se aprobă Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018–2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020, cuprinse în anexele nr. 1 și nr. 2.
Art. 2. – Guvernul, în cooperare cu organizaţiile societății civile, va prezenta anual Parlamentului, pînă la data de 31 martie, un raport privind implementarea strategiei și realizarea planului de acţiuni, indicate la art. 1.
Art. 3. – Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020 se vor realiza prin intermediul instrumentelor prevăzute de către aceasta.
Art. 4. – Comisia protecție socială, sănătate și familie exercită controlul asupra implementării prezentei legi.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Andrian CANDU

Nr. 51. Chișinău, 23 martie 2018.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2