Realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului în 2013 au fost premiate în Moldova

CHIȘINĂU, 10 decembrie 2013 – Realizările remarcabile în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova în 2013 au fost premiate astăzi în cadrul unei ceremonii festive, organizată de Națiunile Unite cu ocazia Zilei Drepturilor Omului, marcată anual la 10 decembrie.

Transmisă în direct de posturile publice Moldova 1, Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, Gala Premiilor ONU în domeniul drepturilor omului a întrunit înalți oficiali, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și corpului diplomatic, organizații neguvernamentale și mass-media.

Ediția din 2013 a inclus șase premii pentru realizări importante în domeniul drepturilor omului pe parcursului anului:

teatru-spălătorie, organizație independentă de teatru, a fost premiat pentru expunerea inegalităților sociale, combaterea discriminării și celebrarea diversității prin piese de teatru și artă. Proiectele teatrului-spălătorie au implicat persoane din grupurile social-vulnerabile, cărora li s-a oferit șansa să-și povestească istoriile de viață de pe scena teatrului și astfel să schimbe stereotipurile și prejudecățile despre grupul lor.

Centrul “Speranța”, una dintre cele mai importante organizații din Moldova, care se preocupă de drepturile și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, a fost premiat pentru curaj și inovare în eforturile de integrare a copiilor cu nevoi speciale în instituțiile generale de învățământ. În prezent, „Speranța” dezvoltă un sistem de servicii de asistență pentru copiii cu dizabilități, familiile lor și furnizorii de servicii care ar permite dezvoltarea potențialului fiecărui copil într-o măsură cât mai mare.

Centrul de sprijinire și dezvoltare a inițiativelor  civice “Rezonans” (Bender) a fost premiat pentru activitățile sale în domeniul drepturilor omului în regiunea transnistreană, în special în domeniul egalității genurilor și promovării drepturilor femeilor. În 2013, „Rezonans” a coordonat participarea pentru prima oară a societății civile din regiunea transnistreană în discuțiile privind Republica Moldova de către Comitetul ONU privind Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW).

Centrul de zi „Răsărit” (Străşeni) a fost premiat pentru acțiuni de protecție a drepturilor persoanelor în etate. Peste 300 de persoane în vîrstă beneficiază anual de serviciile oferite de centru, inclusiv mese calde, servicii de spălătorie, facilități pentru baie, cazare, îngrijire medicală și activități sociale. Centrul este un model de acordare a serviciilor sociale și educaționale pentru asigurarea dreptului oamenilor în vârstă de a rămâne integrați în comunitate.

Nina Costiuc, primarul satului Budeşti, unul dintre cei mai activi primari din Moldova, a fost premiată pentru eforturile sale continue de îmbunătățire a situației drepturilor omului la nivel local, inclusiv pentru combaterea traficului de ființe umane, precum și pentru mobilizarea comunității în renovarea grădiniței, spitalului și școlii din sat și a unui centru comunitar.  

Olga Petica, activist în domeniul drepturilor omului, a primit premiul pentru perseverența și angajamentul în apărarea și promovarea drepturilor grupurilor vulnerabile. Ea a lucrat cu multe organizații locale și internaționale de apărare a drepturilor omului în acordarea asistenței persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor și grupurilor LGBT, copiilor cu dizabilități, oamenilor în vîrstă și în sporirea nivelului de informare despre discriminare și rele tratamente față de grupurile vulnerabile.

“O societate este puternică atunci când  oferă protecție celor care au cel mai mult nevoie de solidaritate. Atunci când drepturile celor vulnerabili sunt cel mai mult sprijinite, normele de drept sunt consolidate pentru fiecare și noi toți avem de câștigat”, a spus Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident ONU în Moldova.

Moldova a întreprins pe parcursul anului un șir de acțiuni importante în domeniul asigurării și protecției drepturilor fundamentale ale omului. Politicieni, autorități publice, societatea civilă și comunitățile au avut un mesaj puternic pentru acțiuni de combatere a violenței împotriva femeilor și fetelor. Expertul principal ONU Thomas Hammarberg a publicat un raport amplu privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, care include un șir de recomandări pentru îmbunătățiri.

Parlamentul a aprobat Legea cu privire la activitatea mediatorilor în comunitățile locuite de romi, astfel fiind creată o rețea de mediatori care facilitează incluziunea socială a acestui grup extrem de marginalizat. Ministerul Sănătății a decis ca spitalele psihiatrice să fie dezinstituționalizate și transferate în grija instituțiilor medicale din comunități, astfel respectând principul de bază al Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității, creat în cadrul legii anti-discriminare din 2012, și-a început oficial activitatea.

Raportorul special ONU pentru sărăcie extremă s-a aflat în misiune oficială în Moldova și a prezentat un șir de recomandări urgente privind deinstituționalizarea, combaterea impunității  persoanelor din instituții și asigurarea incluziunii persoanelor de etnie romă. Moldova a fost discutată în cadrul a două comitete ONU, ambele oferind recomandări pentru asigurarea egalității femeilor și stoparea exploatării copilului.
Premianții au fost selectați în baza unui proces de consultări publice, aceștia fiind evaluați de experți în domeniul drepturilor omului din țară. Printre criteriile utilizate în procesul de evaluare au fost creativitatea, perseverența, devotamentul și curajul demonstrat în promovarea drepturilor omului, precum și impactul acestor acțiuni asupra vieții oamenilor.

Gala Premiilor ONU în domeniul drepturilor omului este organizată anual de Organizația Națiunilor Unite în Moldova de Ziua  Drepturilor Omului. Ediția din 2013  a fost susținută de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), Organizația Internațională pentru Migrație (IOM),  Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Programul comun al ONU pentru HIV/SIDA (UNAIDS),  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), Oficiul Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Crimelor (UNODC) și Entitatea ONU pentru Egalitatea Genurilor şi Abilitarea Femeii (UN Women).

Sursa: www.un.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *