Proiectul de hotărârea a Guvernului “Pentru modificarea și completarea Regulamentului Consiliului Național pentru Participare”

Proiectul hotărârii Guvernului “Pentru modificarea și completarea Regulamentului Consiliului Național pentru Participare” este elaborat de către Guvernul în scopul instituționalizării raporturilor dintre autoritățile publice centrale şi societatea civilă, dezvoltării la nivel naţional a mecanismelor de promovare a participării organizaţiilor societăţii civile la procesul decizional – angajamente prevăzute în “Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016” aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014, precum și pentru consolidarea platformei de comunicare cu societatea civilă în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică.

Proiectul are ca scop de a actualiza Regulamentul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 11 din 19 ianuarie 2010 “Cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru Participare” în baza căruia Consiliul Național pentru Participare (numit în continuare CNP) își desfășoară activitatea. Misiunea CNP-ului este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă intereselor societăţii.

Data limită pentru comentarii este 17 noiembrie 2016.

Mai multe detalii accesați: www.particip.gov.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *