PROCES-VERBAL nr. 9 al ședinței CN ONG din 28 iulie 2021

Locație: online, Platforma Zoom

Durata: 15:00 – 16:00

Participanți la ședința Consiliului ONG:

 1. Tudor Lazăr, Asociația Obștească Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO);
 2. Elena Nofit, Asociația Obștească Centrul National de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT;
 3. Laurențiu Racu, Asociația Obștească Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM);
 4. Stanislav Ciobanu, Asociația Obștească ”Concordia. Proiecte Sociale”;

Persoane absente motivat:

 1. Vitalie Cîrhană, Asociația Obștească Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”;
 2. Irina Selezniova, Asociația Obștească Centrul European „Pro-Europa” Comrat.
 3. Maria Procopciuc, Asociația Obștească Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”;

Stanislav Ciobanu s-a prezentat din ca fiind delegat din partea AO Concordia. Proiecte Sociale în Consiliul ONG, de profesie avocat și cu o experiență nouă în sectorul asociativ și se va integra ușor, fiind proactiv, va învăța și va ajuta să ajungem la rezultatele propuse.

Tudor Lazăr a dat start lucrărilor ședinței prezentând agenda ședinței cu subiectele incluse în ordinea de zi.

Subiectele puse în discuție:

 1. Angajare de experți pentru analiza, elaborare de politici în promovarea și dezvoltarea societății civile; advocacy policy/mentorat; climat și mediu favorabil pentru ONG-uri; participarea în grupurile de lucru guvernamentale de domeniu, etc.
 2. Demers sau solicitare actualizata de date referitor la rapoartele organizațiilor ce au beneficiat de 2%;
 3. Crearea paginii noi de facebook ale Consiliului ONG;
 4. Identificarea tematicilor de promovare și dezvoltare a societății civile prin materialele promoționale ale Consiliului ONG;
 5. Demers către ASP din partea Consiliului catre ASP referitor la taxe pentru aprobarea denumirii organizației necomerciale;
 6. Actualizări, informarea membrilor Consiliului ONG referitor la planul de acțiuni al Consiliului;
 7. Alte întrebări din partea membrilor CN ONG de interes public.

Agenda desfășurată a ședinței:

 1. Angajare de experți pentru analiza, elaborare de politici în promovarea și dezvoltarea societății civile

Tudor Lazăr a precizat dacă sunt propuneri referitor la cercetare.

Elena Nofit a menționat că aici este vorba si despre acele studii, cercetăți analize pe care trebuie să le facem, prin urmare ce ține de capacitarea noastră de a ne consolida cunoștințele pe un subiect anumite nu este grav, o vom face mai tîrziu. Acum este important să ne focusăm pe analize și cercetări pe subiecte legate de societatea civiă. Una dintre subiectele discutate anterior a fost analiza redirecționate pe 2%. A fost o discuție cu Ilie Chirtoacă de la CRJM, care nu au prevăzut nimic în acest sens și ei încurajează mai multe organizații să scrie despre aceasta. Consiliului ONG își dorește o cercetare, analiză care să arate publicului și donatorilor cum s-au cheltuit banii din 2%. Care sunt recomandările, sugestii către raportare…

La acest moment trebuie sa facem ToR pentru selectarea unui expert sau grup de experți și ceea ce facem noi trebuie sa se combine cu activitatea care face CRJM.

Tudor Lazăr a vorbit despre implicarea Consiliului ONG în anumite activități specifice. Activități mai tumultoase vor începe din toamnă, deoarece avem Guvern și va fi clar componența  grupurilor de lucru și competențele autorităților în acest domeniu vor mai largi, și atunci va fi nevoie să fim mai vocali, mai implicați.

Elena Nofit a menționat analiza pe cadrul de autoreglementare și codul de etică al asociațiilor obștești. Elaborarea unui model după care să se conducă toate organizațiile.

Următorul pas ce urmează a fi făcut este anunțul sau ToR pentru angajarea expertului sau grup de experți referitor la analiza gestionării resurselor financiare acumulate din redirecționarea celor 2%.

Secretariatul va elabora un draft în google drive și va oferi acces de modificare tuturor membrilor, astfel ca pina la sf. de august să avem un draft final de aprobat la urmatoarea sedinta a Consiliului ONG.

 1. Demers sau solicitare actualizata de date referitor la rapoartele organizațiilor ce au beneficiat de 2%

Tudor Lazăr a facut o incursiune referitor la expedierea a demersului către 3 organizații care am rugat să prezinte un raport financiar despre gestionare celor 2 %. La care nu am primit nici un răspuns. Acum urmează să expediem un demers repetat la aceste organizații și în caz că nu raspund în termenul de 30 de zile vom solicita informație de la ASP sau FISC.

Tudor va modifica demersul, în care va include că după 6 luni, organizațiile să prezinte raportul sau să fie publicat și să fie indicat unde va fi publicat și unde putem găsi această informații. Este important să cunoaștem ce se face cu acești bani colectați, deoarece conform mecanismului de 2% trebuie să fie utilizați pentru servicii de utilitate publică.

Săptămîna viitoare Tudor va expedia demersul modificat pentru discuții, sugestii, astfel ca după aprobare de către Consiliului ONG să fie expediat către organizațiile vizate.

 1. Crearea paginii noi de facebook ale Consiliului ONG.
 2. Identificarea tematicilor de promovare și dezvoltare a societății civile prin materialele promoționale ale Consiliului ONG;

A fost creată o pagina nouă de facebook a Consiliului ONG, care are pînă la moment 329 de aprecieri. Cind sunt activitati ale organizatiilor membre ale Consiliului sa oferim link-ul la pagina de facebook creată si sa distribuim, mediatizam activitatea Consiliului, să încercăm să dezvoltăm această comunitate de organizații ale societății civile care să urmărească această pagină și să distribuie această informație.

Tudor Lazăr a propus distribuirea rolurilor referitor la evenimentele din societatea civilă: aspecte legale, activitatea Consiliului, etc. Elaborarea unui plan de lucru ce ține de activitatea societății civile, oportunitate, plan de postari, etc. in care să avem minim o postare pe săptămînă, implicare tuturor membrilor Consiliului în aprobarea postarilor.

Elena Nofit a menționat că toți ar trebui fi implicați in furnizare de date si informații, doar 1-2 persoane să coordoneze procesul in sine, sa fie corect stilistic și să se implice de postare. Toți membrii vor posta studii, modificari in lege, anunturi despre societatea civilă în chat-ul comun al consiliului, informație scrict destinată activității ONG-urilor/societății civile și nu altele.

Tudor Lazăr a menționat domeniile în care s-ar putea implica fiecare distr noi: Laurențiu – tinere, Tudor – capacity building, Stanislav – domeniul social, etc.

Fiecare membru al Consiliului ONG este responsabil să expedieze informații din domenul în care activeză către Secretariat și după ce vor fi verificate stilistic vor fi postate pe pagina de facebook.

 1. Demers către ASP din partea Consiliului catre ASP referitor la taxe pentru aprobarea denumirii organizației necomerciale;

Tudor Lazăr va contact pe Dumitru Dîrul, autorul acestui demers și va reveni la următoare ședință cu detalii la acest subiect.

 1. Actualizări, informarea membrilor Consiliului ONG referitor la planul de acțiuni al Consiliului;

Tudor Lazăr a menționat că lista de priorități ale Consiliului ONG sunt fixate in planul de actiuni elaborat in google drive și bazat pe rezoluția Forumului.

Elena Nofit a vorbit despre inițiativa Expert Group a Priorităților de politici pentru noul Guvern propuse de Platforma Națională a Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic, care întrunește circa 100 de organizații neguvernamentale din Republica Moldova. La capitolul Societate Civilă din aceste priorități de politici, Centrul CONTACT a fost inclus:

 • Dezvoltarea unui mecanism eficient de consultare permanentă a organizațiilor societății civile pe subiectele de importanță strategică;
 • Îmbunătățirea transparenței Parlamentului în procesul decizional, prin completarea Regulamentului Parlamentului cu prevederi cuprinzătoare sau revizuirea și adoptarea Codului de proceduri parlamentare, elaborarea şi aprobarea unui Regulament al Biroului permanent al Parlamentului, reglementarea procedurii de urgență, implementarea sistemului de vot electronic, publicarea în termen util și într-un format accesibil a tuturor informațiilor privind activitatea Parlamentului și revitalizarea Platformei de colaborare cu societatea civilă;
 • Lansarea platformei E-legislație, care urma a fi funcțională din 2019;
 • Elaborarea unei noi Strategii de Dezvoltare a Societății Civile, cu un rol accentuat al Cancelariei de Stat, în parteneriat cu organizațiile societății civile, care să ia în calcul evaluările strategiilor anterioare și o comunicare extinsă cu OSC-urile locale, inclusiv pe durata implementării strategiei;
 • Încetarea atacurilor la societatea civilă prin campanii de dezinformare, atacuri din partea politicienilor, încercări de a limita spațiul civil prin inițiative legislative etc.
 • Aprobarea Regulamentului de finanțare a proiectelor OSC-urilor din fonduri publice;
 • Modificarea mecanismului actual privind donațiile filantropice și sponsorizare și
 • elaborarea unui mecanism simplu, clar și eficient;
 • Elaborarea și aprobarea mecanismului de contractare și finanțare din bugetul de stat a serviciilor sociale prestate de organizațiile societății civile acreditate;
 • Constituirea de urgență a Comisiei de Certificare și aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea acesteia.
 1. Alte întrebări din partea membrilor CN ONG de interes public.

Elena Nofit a menționat despre Apelul public din partea Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei îndeamnă candidații înregistrați la alegerile parlamentare anticipate să includă în programele electorale subiectul filantropiei.

Laurențiu Racu a propus includerea în demersul despre Comisia de Certificare și Centrul Național pentru Voluntariat, care a expirat in aprilie curent.

Laurențiu urmează să elaboreze un demers separt din numele Consiliului ONG către instituțiile vizate pentru numirea Centrului Național pentru Voluntariat, care va fi prezentat la următoarea ședință.

Tudor Lazăr a propus să discutăm despre actualizarea demersului despre Comisia de Certificare către ASP, Parlament, Președenție și Guvern. Expedierea demersului in luna septembrie, până atunci adaptăm și consultăm pe intern acest demers – un singur document către toți cei menționați.

Următoarea ședință a Consiliului ONG se propune a fi organizată in perioada 7-8 septembrie 2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *