Proces – verbal al ședinței din 13.04.2016

Proces-verbal al ședinței din 13.04.2016

a Consiliului ONG

Locaţie:   Str. Armenească, 13 (CPD),  mun. Chişinău                                                                                                                                                                   

Durata: 17:00 -19:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Membri ai Consiliului ONG care au confirmat participarea

 1. Iuliana CANTARAGIU, Președinta Consiliului ONG; Expertă Proiecte, Centrul Național de Mediu
 2. Antonița FONARI,Secretară Generală a Consiliului ONG; Directoare Executivă, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
 3. Ecaterina MARDAROVICI, Directoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
 4. Ghenadie Țurcanu, Coordonator de Programe, Centrul ”PAS”
 5. Ion GUZUN, Consultant Juridic, CRJM
 6. Terrence CARP, Președinte, CNTM
 7. Adrian BĂLUȚEL, Secretar, Platforma Parteneriatului Estic
 8. Alexei BUZU, Director, CPD
 9. Carolina GURĂU, Secretară, Consiliul ONG

Membri ai Consiliului ONG care au confirmat că nu pot participa:

 1. Sergiu NEICOVCEN,Director Executiv, Centrul ”Contact

Membri ai Consiliului ONG care nu au făcut nici o confirmare:

 1. Dumitru BUDIANSCHI, Vicepreședintele Consiliului ONG; Coordonator de Programe, Expert-Grup

 

S-a discutat și s-a decis:

 1. Scrisoarea/întâlnirea cu Parlamentul RM

În cadrul şedinţei s-a discutat despre scrisoarea de la Parlament, prin care eram invitați să participăm la dezbaterea privind crearea unui mecanism trilateral de cooperare dintre Parlament, Guvern și societatea civilă. Iuliana Cantaragiu a dat citire scrisorii, pentru a reaminti conţinutul acesteia şi fiecare membru al Consiliului s-a expus asupra subiectului.

Ion Guzun a menţionat despre draftul de documentului la care s-a lucrat online în contextul colaborării cu Parlamentul și că ar fi bine ca membrii de birou care îți asumă să finalizeze un proces, să realizeze angajamentul în termeni rezonabili.

Antoniţa Fonari a propus ca toate subiectele incluse în documentul la care s-a lucrat online să fie discutate în cadrul ședinței trilaterale dintre Parlament, Guvern şi Societate civilă.

Ecaterina Mardarovici a menţionat că în cadrul ședinței trilaterale se va discuta decizia finală privind constituirea CNP și a amintit despre promisiunile Prim Ministrului, Pavel Filip vizavi de subiectul CNP, lansate la 2 şedinţe anterioare (19.01.2016 și 12.02.2016). De asemenea, a sugerat că este necesar să amintim Guvernului despre colaborarea cu societatea civilă şi  să verificăm dacă există deschidere în acest sens.

Iuliana Cantaragiu a concretizat că poziția generală agreată de Consiliul ONG este că CNP trebuie să existe la Guvern, iar Parlamentul trebuie să colaboreze cu societatea civilă în baza Concepției privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă.

Ion Guzun și-a asumat să o contacteze pe Mihaela Iachimovici de la Parlament  pentru a vedea la ce etapă este organizarea ședinței trilaterale şi dacă va fi cazul vom transmite scrisoarea din partea Consiliului ONG, cu opinia oficială. Antoniţa Fonari s-a angajat să abordeze subiectul CNP, la ședința Platformei pentru Egalitate de Gen cu Prim Ministrul din 14.04.2016, pentru a avea un răspuns când va fi constituit un CNP la Guvern.

 

 1. Modificarea componenţei conducerii Consiliului ONG

Mandatul Preşedintei, Iuliana Cantargiu a expirat, iar în acest context membrii Consiliului ONG au votat noua conducere a Consiliului.

Conform regulamentului, Președinte devine membrul care a deţinut funcţia de vicepreşedinte. Dumitru Budeanschi deţine funcţia de Vicepreşdinte, însă Dumnealui a solicitat ca membrii Consiliului să identifice şi să voteze o altă candidatură, motivând lipsa de timp pentru o implicare activă în acest sens.

Astfel, pentru funcţia de Preşedintă a fost votată în unanimitate candidatura Antoniţei Fonari, iar pentru funcţia de Vicepreşedinte a fost în votată în unanimitate candidatura lui Adrian Băluţel.

 

 1. Transmiterea Secretariatului către o altă organizație membră a Consilului ONG

Pentru a transmite Secretariatul Consiliului ONG unei alte organizaţii membre au fost propuse 2 organizaţii: CRJM și Centrul Contact

În acest sens, Ion Guzun a  menţionat că pentru a lua o astfel de decizie trebuie să discute cu colegii din echipă, în cadrul unei şedinţe interne.

Sergiu Neicovcen, nu a fost prezent la şedinţă şi opinia Dumnealui vizavi de acest subiect urmează a fi discutată ulterior. Iuliana Cantaragiu îl va contacta pe Sergiu imediat după ședință pentru a discuta subiectul.

Alexei Buzu a propus elaborarea unor Termeni de Referinţă privind activitatea/procedurile Secretariatului Consiliului ONG, pentru a facilita transmiterea către o altă ONG membră.

Antoniţa Fonari a menţionat că „Tineri şi Liberi” poate asigura unele lucrări pentru Secretariatul Consiliului ONG, inclusiv  pe perioadă cînd o alta organizație va prelua Secretariatul, dar cu condiția ca acest termen să nu depășească finele verii 2016.

 

 

Președinta ședinței                                                                                                     Iuliana Cantaragiu

Secretara ședinței                                                                                                        Carolina Gurău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *