Proces-verbal al ședinței din 09.03.2016

 

Proces-verbal al ședinței din 09.03.2016

a Consiliului ONG

Locaţie: Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CREDO) Str.  Alexandru Hasdeu 95″A”

Durata: 10:00 – 13:00

Membri ai Consiliului ONG care au confirmat participarea:

 1. Iuliana CANTARAGIU, Președinta Consiliului ONG; Expertă Proiecte, Centrul Național de Mediu;
 2. Dumitru BUDIANSCHI, Vicepreședintele Consiliului ONG; Coordonator de Programe, Expert-Grup;
 3. Antonița FONARI,Secretară Generală a Consiliului ONG; Directoare Executivă, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”;
 4. Ecaterina MARDAROVICI, Directoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50;
 5. Ion GUZUN, Consultant Juridic, CRJM;
 6. Adrian BĂLUȚEL, Secretar General, Platforma Parteneriatului Estic;
 7. Sergiu NEICOVCEN,Director Executiv, Centrul ”Contact”;
 8. Carolina GURĂU, Secretară, Consiliul ONG;

Membri ai Consiliului ONG care au confirmat că nu pot participa:

 1.    Ghenadie Țurcanu, Coordonator de Programe, Centrul ”PAS”
 2.    Terentie CARP, Președinte, CNTM

Membri ai Consiliului ONG care au o confirmat participarea, dar nu s-au prezentat la şedinţă:

 1. Alexei BUZU, Director, CPD

Invitați:

 1. Sergiu OSTAF, Director Executiv, CREDO
 2. Nina LOZINSCHI, Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen

S-a discutat:

1. Constituirea CNP, o nouă abordare propusă de conducerea Parlamentului ca modalitate de consultanţă din partea societăţii civile pentru elaborarea/monitorizarea implementării politicilor publice

În contextul dezbaterii propuse de Parlament pentru a constitui un organ de genul CNP pe lângă legislativ, Antoniţa Fonari a prezentat în cadrul şedinţei 3 opţiuni discutate cu Preşedintele Parlamentului: un CNP la Guvern şi un CNP la Parlament sau constituirea unui CNP comun.

Au fost înaintate mai multe argumente în ceea ce priveşte constituirea CNP:

Ecaterina Mardarovici a menţionat că CNP reprezintă o oportunitate de intervenţie, iar din experienţa anterioară 50% din propunerile concrete ale CNP au fost acceptate. CNP este un instrument prin care societatea civilă organizată intervine şi se expune pe subiecte largi, de o importanţă semnificativă pentru întreaga societate și în domeniul de expertiză ale organizațiilor membre. CNP-ul trebuie să fie relansat la Guvern așa cum s-a convenit la ultima ședință a CN ONG cu Prim-ministrul, iar formula potrivită pentru înființarea unui CNP la Parlament să fie discutată cu conducerea legislativului.

Iuliana Cantaragiu a precizat că un nou mandat de CNP la Guvern, despre care s-a discutat deja cu executivul, trebuie să fie constituit doar dacă va exista finanţare pentru funcţionarea acestuia. De asemenea, este necesară modificarea regulamentului şi a altor aspecte conceptuale de constituire.  În cadrul comisiei de selectare a membrilor CNP să fie delegați membrii CN ONG, pentru a asigura durabilitate.

Antoniţa Fonari a menţionat că un CNP comun pt Guvern şi Parlament reprezintă o modalitate de a consulta societatea civilă pe anumite subiecte şi oportunitatea de a urmări parcursul unui proiect de lege de la elaborare şi până la adoptare. Un CNP la Parlament ar putea fi un instrument de punere în aplicare a Concepției de Cooperare dintre Parlament și societate civilă și un subiect care trebuie discutat în cadrul Conferinței Anuale “Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă”. Acest subiect ar trebui să-l discutăm cu Vicepreședinta Parlamentului, Liliana Palihovici.

Dumitru Budianschi a înaintat propunerea ca pentru monitorizarea transparenţei procesului decizional în cadrul Parlamentului, Consiliul ONG să aibă un proiect separat. În ceea ce priveşte CNP trebuie de stabilit dacă este necesară o comunicare mai strânsă cu Parlamentul şi Guvernul.

Ion Guzun s-a expus asupra opţiunii ca CNP să nu fie o structură instituţionalizată, pentru ca CN ONG să nu-și piardă identitatea.

Sergiu Ostaf a menţionat că este absolut necesară monitorizarea transparenţei la nivel de Guvern şi Parlament, în contextul în care acesta este un element de mandat al CN ONG, iar legea transparenţei a fost modificată şi vor apărea dificultăţi în procesul de monitorizare. În ceea ce priveşte constituirea unei forme de genul CNP la Parlament, domnul Ostaf a prezentat următoarele argumente: constituirea este necesară pentru a previziona anumite schimbări; CNP – o entitate care uneşte organizaţiile şi apără interesele cetăţenilor; CNP – un instrument prin care sunt amplasate în spaţiul public argumente concrete, bine elaborate şi este condiţionat pluralismul opiniilor de expertiză pe diverse domenii; prin intermediul CNP putem contribui la deschiderea proceselor decizionale; este necesară constituirea a două structuri – un CNP la Guvern şi un CNP la Parlament, deoarece o singură structură poate fi mai uşor controlată de domeniul politic și donatori.

Iuliana Cantaragiu a precizat că actualii membri ai CN ONG nu au capacitatea să se implice deplin în două CNP-uri. Este necesar de realizat o analiză SWOT pentru CNP la Guvern şi CNP la Parlament.

S-a decis: să fie solicitat Parlamentului un document oficial prin care să fie descrise cerinţele exacte în ceea ce priveşte constituirea CNP la executiv; să fie organizată o întrevedere oficială cu Parlamentul şi CN ONG pentru a fi discutate condițiile de constituire a unui CNP la Parlament; să monitorizăm ca Guvernul să numească membrii Consiliului ONG în Comisia de selectare pentru CNP.

2. Aprobarea conceptului Atelierelor de lucru pentru constituenții Consiliului ONG: “Cum se elaborează un document public”  şi  “Modalităţi de lucru în reţele de ONG-uri”. 

Ion Guzun a propus ca primul atelier să fie axat pe discutarea metodelor prin care ONG-urile pot reacționa la evenimente publice; instrumentele pe care le folosim pentru a transmite un mesaj (Conferință de presă, Apel public, Scrisori nominale, Declarații, etc.); pași pentru monitorizarea impactului; dezbateri la teme din partea cui sunt lansate reacțiile publice și cum se adună semnăturile.

Sergiu Neicovcen a menţionat că Promo-LEX a elaborat un suport informaţional la acest subiect şi este util pentru consultare.

S-a decis: secretariatul va sistematiza un șir de obiective pentru Atelierele de lucru pentru a fi consultate cu membrii CN ONG. Durata atelierelor va fi de 4 ore.

3. Aprobarea conceptului Dezbaterii publice: « Cine/ce este societatea civilă?»

Iuliana Cantaragiu a menţiont că este potrivit subiectul dezbaterii publice Cine/ce este societatea civilă?, doar că este necesară redenumirea dezbaterii.

Ion Guzun și-a asumat să coordoneze elaborarea unor infografice cu referire la societatea civilă, pentru a oferi o informaţie foarte clară la acest subiect.

S-a decis: secretariatul va transmite domnului Guzun anumite repere pentru elaborarea

4. Comunicarea în Consiliului ONG și coordonarea activităților

Dumitru Budianschi a menţionat că discuţiile şi comunicarea cu organizaţiile din exterior să fie îndeplinite de către Preşedinta sau Vicepreședintele CN ONG.

Iuliana Cantaragiu a propus să fie creat un email pentru conducerea și secretariatul CN ONG în vederea asigurării memoriei instituţionale.

Dumitru Budianschi și Iuliana Cantaragiu au propus să fie creat un e-mail group al participanților Forumului ONG pentru a le expediat e-mailuri de consultare și informare despre activitatea Consiliului ONG. La toți constituenții ar trebui de transmis un mesaj prin care informăm despre retragerea Corneliei Cozonac din Consiliu și numele persoanei care va suplini locul vacant.

Antonița Fonari a amintit că înțelegerea din cadrul Forum-ului ONG a fost că Secretariatul CN ONG plasează toată informația despre activitatea CN ONG pe pagina web și cea de facebook. Pentru moment Secretariatul nu are resurse financiare pentru a face tot volumul de lucru pe care îl solicită membrii CN ONG. De asemenea, Secretara Generală a precizat că la ședința anterioară „Tineri și Liberi” a cerut să se țină cont că banii pentru salarizarea secretariatului (după impozitare) constituie aproximativ 3000 MDL.

Dumitru Budianschi a precizat că este necesar de identificat resurse suplimentare pentru menţinerea Secretariatului CN ONG și cu adevărat până acum membrii CN ONG nu au acordat atenție cuvenită și nu s-au implicat în căutarea de fonduri pentru secretariat.

Adrian Băluțel și-a asumat să creeze un mail list pe google groups pentru toți constituienții CN ONG.

S-a decis: organizarea Şedinţei CN ONG în aprilie, în cadrul căreia vor fi abordate aspecte privind Secretariatul CN ONG şi a unui atelier de lucru pentru constituenții Consiliului ONG.

5. GPEDC

Antonița Fonari a prezentat scrisoarea prin care Secretarul general al Guvernului roagă Consiliul ONG să completeze chestionarul cu privire la implicarea societății civile în exercițiul de monitorizare a Parteneriatului Global pentru Eficientizarea Cooperării pentru Dezvoltare. Documentele primite de la Guvern și Nota informativă urmează să fie plasate pe pagina web a CN ONG.

S-a decis: secretariatul CN ONG va completa chestionarul și-l va trimite membrilor CN ONG și Cancelariei de Stat. Membrii Consiliului pot completa chestionarul împreună cu secretariatul CN ONG sau fiecare individual. Printre organizațiile care urmează să transmită chestionarul la Guvern se numără și CONTACT, CRJM, Expert-Grup.

 

Președinta ședinței                                                                                                     Iuliana Cantaragiu

Secretara ședinței                                                                                                        Carolina Gurău

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *