Proces-verbal al ședinței de lucru pentru organizarea și desfășurarea Conferinței anuale de cooperare dintre Parlament și societatea civilă 17 martie 2015

Ședința a fost prezidată de către Doamna Secretar a Parlamentului Republicii Moldova, Ala POPESCU.

Au participat:

 1. Rujanschi Olga – Parlamentul RM
 2. Victor Rusu – șef DIA
 3. Serebreanschi Irina – DIA
 4. Lilia Levco – DIA
 5. Inga Baciu – DIA
 6. Gamurar Ecaterina – DIA
 7. AntonițaFonari – Secretariat Consiliul ONG
 8. Frasîneac Alina – Consiliul Național al ONG
 9. Mardarovici Ecaterina – Consiliul Național al ONG
 1. S-a discutat situația la zi referitor la organizarea Conferinței de cooperare dintre Parlament și societatea civilă:
 • Invitațiile către Președinții comisiilor permanente și persoanele responsabile de cooperarea cu sectorul asociativ au fost expediate;
 • Scrisoarea către domnul Prim-ministru pentru solicitarea raportului pe marginea Strategiei de dezvoltare a societății civile 2012 – 2015 – a fost expediată;
 • Scrisoare prin intermediul căreia se solicită participarea miniștrilor și a persoanelor responsabile de domeniul asociativ din cadrul ministerelor – a fost expediată;
 • S-au pregătit și urmează a fi semnate și expediate scrisorile către corpul diplomatic;
 • Până în momentul de față, Consiliul Național al ONG-urilor a recepționat 9 aplicații pentru participare la eveniment.
 1. S-a discutat și s-au efectuat modificări în agenda Conferinței:
 • Doamna Popescu a propus ca pe dimensiunea de cooperare dintre UNDP și Parlament să fie prezentată de către Sergiu Galițchi, iar în locul lui Oskar Kastens, consultant Parlamentar al PNUD MoldovasăvorbeascădoamnaNarineSahakyan – reprezentantrezident PNUD.
 • Doamna Fonari a propus ca în agendă să se includă Guvernul în sesiunea nr. II, care să vină cu o informație despre cooperarea acestora cu finanțatorii;
 • Doamna Mardarovici a specificat că în sesiunea I, Cancelaria de Stat vine cu un raport pe marginea gradului de implementare al Strategiei, iar în sesiunea nr. II să fie un raport în care va fi inclus susținerea care o au din partea donatorilor;
 • Doamna Popescu a propus elaborarea unei scrisori către Cancelaria de Stat prin intermediul căreia să se solicite delegarea unei persoane care va face o prezentare a parteneriatului Guvernului cu partenerii de dezvoltare și modalitatea în care acest proces influențează cooperarea cu societatea civilă.
 • S-a decis:
 • În momentul în care v-a fi recepționat raportul de evaluare al Strategiei de dezvoltare a societății civile 2012 – 2015 să fie expediat către donatori împreună cu agenda definitivată;
 • Consiliul național al ONG-urilor să mobilizeze ONG-urile pentru a avea prezența necesară la eveniment;
 • A se expedia lista cu reprezentanții corpului diplomatic către Consiliul național al ONG pentru a fi revizuită;
 • Următoarea ședință a grupului de lucru se va desfășura pe 31 martie 2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *