proces verbal al ședinței Consiliului ONG din 07.07.2015

Proces-verbal al ședinței din 07.07.2015
a Consiliului ONG

Locaţie: Str. Armenească, 13 (CPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Data: 07.07.2015

    Mun. Chișinău                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Durata: 16:00 – 18:00

Participanţi:

1. Ecaterina MARDAROVICI, Președintă a Consiliului ONG; Directoare Executivă,
Clubul Politic al Femeilor 50/50
2. Ghenadie ȚURCANU, Vicepreședinte al Consiliului ONG; Coordonator Programe,
Centrul PAS
3. Antonița FONARI, Secretar General al Consiliului ONG; Vicepreședinta CNP
4. Alexei BUZU, Director Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
5. Gheorghe ZASTAVNEȚCHI, Coordonator proiecte, Centrul „Speranţa”
6. Iuliana CANTARAGIU, Expertă Proiecte, Centrul Național de Mediu
7. Serghei NEICOVCEN, Director Executiv, Centrul „Contact”
8. Nina LOZINSCHI, Coordonatoare ”Tineri și Liberi”

Invitați:

1. Sorina MACRINICI, Consilieră juridică, Centrul de Resurse Juridice

S-a discutat și s-a decis:

1. Proiectul de lege privind modificarea legii 2%, elaborat de CRJM.

S-au discutat propuneri de modificare a mecanismului 2%.
Sorina Macrinici a prezentat proiectul de lege privind modificarea legii 2%, elaborat de CRJM în baza propunerilor parvenite de la organizațiile societății civile. La capitolul asigurarea egalității de tratament pentru organizațiile societății civile și instituțiile religioase au fost propusă următoarele condiții de acces pentru asociațiile obștești: înlocuirea statutului de utilitate public pentru asociații obștești cu demonstrarea că desfășoară activități de utilitate public conform art. 30 din Legii privind asociațiile obștești, activează de cel puțin un an până la înregistrarea în lista beneficiarilor desemnării procentuale, nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscal anterioare. Pentru cultele religioase: demonstrarea activității de utilitate public, activează de cel puțin un an până la înregistrarea în lista beneficiarilor desemnării procentuale, nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscal anterioare. La capitolul beneficiarii desemnării procentuale prin consens cu Ministerul Justiției a fost stabilit ca lista beneficiarilor să fie stabilită anual de către Ministerul Justiției și să fie publicată pe pagina web a Ministerul Justiției până la 31 decembrie, în baza cererilor de a beneficia de desemnările procentuale din partea asociațiilor obștești și cultelor religioase.
Efectuarea desemnărilor să se realizeze o dată pe an, la momentul depunerii declarației pe venit.
La capitolul control și sancțiuni, s-a propus introducerea unui formular de raportare a sumelor primite ca rezultat al desemnării procentuale de către beneficiari. Inspectoratul Fiscal de Stat va verifica modul de utilizarea a sumelor primite, cu publicarea online a acestor rapoarte. În cazul utilizării sumelor primite ca rezultat al desemnării procentuale contrar destinațiilor organizațiile obștești și cultele religioase vor restitui în buget suma utilizată contra destinației.
În cadrul discuțiilor a fost propus ca suma primită ca rezultat al desemnării procentuale să fie utilizată într-un termen ce nu depășește o perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea, termenul poate fi prelungit pentru următorul an, la solicitarea beneficiarului, în caz contrar, sumele se restituie la buget.
Ecaterina Mardarovici a precizat ca este necesar de precizat ce presupune cheltuielile administrative, de comparat cu practica internațională.
Alexei Buzu a propus ca modificările propuse de societate civila privind legea 2% să fie făcute publice pentru a putea fi cunoscute de un număr mai mare de organizații.
Sorina Macrinici a precizat că în urma adoptării legii CRJM va elabora un ghid de utilizarea a legii 2%.
Antonița Fonari a menționat că procesele verbale, recomandările discutate în cadrul ședinței vor fi publicate pe pagina web a Consiliul ONG, în așa fel informația fiind accesibilă și pentru toate persoanele interesate.

S-a decis: Elaborarea unei liste cu argumente și conținutul cheltuielilor administrative care va fi prezentată de către Sorina Macrinici tuturor membrilor Consiliului ONG până la sfârșitul săptămânii. Proiectul propus de societatea civilă, elaborat de CRJM, să fie propus conducerii Parlamentului.

2. Planificarea întâlnirii cu conducerea Parlamentului pentru săptămâna 13 –17 iulie.

Antonița Fonari a informat că a avut mai multe discuții telefonice cu Președintele Parlamentului Andrian Candu și Vicepreședinta Liliana Palihovici pentru a stabili o întâlnire conform Convenției de cooperare dintre parlament și societatea civilă. Data întâlnire urmează să fie stabilită până la sfârșitul săptămâni.
Au fost propuse ca subiecte pentru ordinea de zi a întâlnirea cu conducerea parlamentului și comisia parlamentară a drepturilor omului: proiectul de lege privind mecanismul 2%, proiectele de lege privind cota de gen.
La recomandarea Vicepreședintei Parlamentului pentru aprobarea proiectului de lege privind cota de gen sunt necesare discuții cu fiecare fracțiune parlamentară. S-a propus organizarea unei dezbateri publice unde să fie invitați liderii fracțiunilor parlamentare unde să se discute subiecte ce țin de rezultatele alegerilor locale 2015, limbajul sexist și proiectul de lege 180 din 2014.
Alexei Buzu a propus ca înainte de dezbaterile publice CPD să realizeze un apel public, unde vor fi prezentate procentul de reprezentare a femeilor în alegerile locale din 2015 și solicitarea promulgării în lectura a doua a legii privind cota de gen.

S-a decis: Subiectele ordinii de zi a ședinței cu conducerea Parlamentului: proiectul de lege privind mecanismul 2% și proiectul de lege privind cota de gen. La ședință să fie înmânată o scrisoare de mulțumire conducerii Parlament pentru adoptarea legii privind controlul tutunului.
Alexei Buzu va elabora o sinteză a celor două proiecte de lege privind cota de gen și o va expedia tuturor membrilor.
Expedierea unei scrisori către Președintele Nicolae Timofti pentru a promulga Legea nr.124 din 29 mai 2015 “Privind modificarea şi completarea unor acte legislative”, care va îmbunătăţi standardele de trai şi calitatea vieţii în Republica Moldova și publicare ei pe pagina web a Consiliului ONG.

3. Cum evităm conflictele de interese în Consiliul ONG.

În cadrul discuțiilor a fost abordată subiectul finanțatorilor cu care Consiliul ONG a avut anumite situații neplăcute iar membrii Consiliul ONG au acte de colaborarea cu acești donatori.
S-a decis: Ca act de recomandare pentru toate organizațiile membre ca pe viitor să se informeze reciproc privind proiectele desfășurate, în mod special cele care vizează activități care implică CNO, pentru a decide de comun acord dacă ele coincid cu scopul și obiectivele CNO.

Președinta ședinței                                                                              Ecaterina Mardarovici

Secretara ședinței                                                                                Nina Lozinschi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *