Proces-verbal al ședinței CN ONG din 26.06.2019

Locaţie: Sediul AO „Concordia. Proiecte Sociale”, str. A. Corobceanu 22, mun. Chișinău

Durata: 15:00 – 16:00 

Persoane prezente la ședința Consiliului ONG:

 1. Antonița FONARI- Directoare, Platforma pentru Cetățenie Activă (CAP).
 2. Tamara ADAȘAN– Directoare, AO HOMECARE
 3. Oxana MIRON- Specialist lobby și advocacy, AO ”Concordia. Proiecte Sociale”
 4. Sergiu NEICOVCEN- Director, Centrul Contact.
 5. Petru MACOVEI– Director executiv, AO ”Asociația Presei Independente”. Online
 6. Ludmila IACHIM- Directoare executivă, AO „MOTIVAȚIE”
 7. Carolina BUZDUGAN– Secretară Generală, AO „Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF)

Persoane absente:

 1. Sergiu OSTAF- Director, Centru de Resurse pentru Drepturile Omului
 2. Andrei GAIU- Director, Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață (TDV) / membru al Biroului Executiv, CNTM.
 3. Ilie CHIRTOACĂ- Consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 4. Tatiana SAVVA- Economistă, Centrul Analitic Independent Expert-Grup

A consemnat și a elaborat procesul-verbal: Oxana MIRON, Specialist lobby și advocacy, AO ”Concordia. Proiecte Sociale”

S-a discutat și s-a decis:

 1. Colaborarea cu Cancelaria de Stat și Parlamentul Republicii Moldova

Miron Oxana a adus la cunoștință despre faptul că la data de 20.06.2019 au fost remise demersuri către Cancelaria de Stat și Parlamentul Republicii Moldova cu propunerea de relansare a ședințelor cu Secretariatul Parlamentului și Cancelaria de stat cu referință la implementarea Strategiei Dezvoltării Societății Civile și a Rezoluției Forumul ONG. Textul scrisorilor fiind agreate în format electronic de către membrii Consiliului ONG.

Astfel, demersurile au fost înregistrate sub nr.8458 din 21.06.2019 la Cancelaria de Stat și sub nr. DPA-F 1019/19 la Parlamentul Republicii Moldova.

La 25.06.2019 a avut loc ședința cu Prim-ministra Maia Sandu cu societatea civilă, în cadrul căreia Președinta Antonița Fonari a punctat necesitatea intensificării realizării obiectivelor propuse în cadrul Forumului ONG.

Antonița Fonari și-a expus opinia vizavi de demersul înaintat din partea Platformei Parteneriatului Estic către Guvernul Republicii Moldova. A menționat faptul că Platforma Parteneriatului Estic are anumite sarcini și obiective, care nu au fost specificate în demers, fiind doar notate sarcinile și acțiunile de care este responsabil Consiliul ONG.

Carolina Buzdugan și-a exprimat opinia că în cazul când o organizație neguvernamentală este membru activ în mai multe Platforme și Rețele în cadrul unui discurs înaintat prezintă opinia Platformei sau Rețelei (în caz când este delegat), dar nu a unei organizației aparte.

Petru Macovei a propus pe viitor că să nu apară astfel de divergențe să fie consultat și Consiliul ONG în cazul când se include acțiuni de care este responsabil Consiliul.

În continuare pentru intensificarea colaborării Tamara Adașan a propus înaintarea unui demers către Comisia protecția socială, sănătate și familie din cadrul Parlamentului Republicii Moldova pentru programarea unei întrevederi, unde ar putea fi puse spre discuției dificultățile cu care se confruntă organizațiile neguvernamentale din domeniu socio-medical.

Antonița Fonari a propus acest demers să fie redirecționat și către Direcția informațional-analitică, dar scrisoarea să conțină organizarea unei întrevederi pe domenii de interes comun pentru toate organizațiile neguvernamentale.

Sergiu Neicovcen a propus de trimis reiterat Ministerelor responsabile de implementarea SDSC un demers de reorganizarea ședințelor de lucru.

S-a decis:

Prin vot unanim a fost decis înaintarea scrisorilor către:

 1. a) Comisia protecția socială, sănătate și familie, în copiei Direcției informațional –analitice tot din cadrul Parlamentului Republicii Moldova.
 2. b) Scrisoarea către Parlamentul Republicii Moldova va fi adresată în vederea organizării unei întrevederi pe domenii de interes comun întru implementarea Strategiei Dezvoltării Societății Civile și a Rezoluției Forumului ONG.
 3. c) Trimiterea reiterat scrisorilor către Ministrele de resort menționate ca parteneri la implementarea SDC.

 Desemnarea Vicepreședintelui CN ONG

Conform regulamentului Consiliul ONG pct. 5 „la expirarea mandatului de 3 luni, mandatul Președintelui este preluat de către Vicepreședintele Consiliului. Consiliul va asigura desemnarea Vicepreședintelui în bază de rotație, după expirarea mandatului de 3 luni, este ales prin vot deschis Vicepreședintele Consiliului, pe o perioadă determinată”.

Membrii Consiliului ONG au propus candidatura lui Andrei GAIU pentru funcția de Vicepreședinte.

S-a decis:

Prin vot unanim Andrei GAIU a fost ales în funcția de Vicepreședinte al Consiliului ONG.

 1. Altele

3.1. Antonița Fonari a adus la cunoștință membrilor Consiliului ONG că la măsurile întreprinse pentru organizarea unei întrevederi cu unul din donatori s-au soldat cu insucces.

În acest context, a parvenit propunerea de a scrie proiectul în formă scrisă cu prezentarea lui ulterioară către donatori.

S-a decis:

Secretariatul Consiliul ONG va elabora un draft de proiect cu suportul Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului ONG.

3.2. Neicovcen Sergiu a adus la cunoștință membrilor Consiliului ONG despre faptul că în cadrul proiectului cu ECNL Centrul Contact are posibilitate să susțină evenimente de scurtă durată (mese rotunde, ședințe) cu tematica din Strategia Dezvoltării societății Civilă, în special obiectivul nr. II.

Perioada de realizare a evenimentelor până în luna noiembrie 2019.

S-a decis:

Sergiu Neicovcen vine cu un mesaj către membrii Consiliul ONG privind această oportunitate, iar cei cointeresați în termen de 2 săptămâni vor reveni cu un mesaj către dumnealui cu specificarea activităților.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *