Proces verbal al ședinței CN ONG din 09.11.2018

 

Locaţie: Sediul  AO „Concordia. Proiecte Sociale”                      Durata: 15:00 – 16:00 

str. A.Corobceanu 13/1, mun. Chișinău

Persoane prezente la ședința Consiliului ONG:

 1. Andrei GAIU, Director Tinerii pentru Dreptul la Viață (online)
 2. Antonița FONARI, Director, Platforma pentru Cetățenie Activă (CAP) (online)
 3. Oxana MIRON, Specialist lobby și advocacy, AO ”Concordia. Proiecte Sociale”
 4. Sergiu NEICOVCEN, Director Centrul Contact
 5. Tatiana SAVVA, Economist, Centrul Analitic Independent Expert-Grup
 6. Ludmila IACHIM, Directoare, Asociația ,,MOTIVAȚIE”
 7. Petru Macovei, Director executiv, AO ”Asociația Presei Independente”
 8. Eugen Chihai, Asistent de Director, AO ”Concordia. Proiecte Sociale”

Persoane care au absentat:

 1. Tamara ADAȘAN, Director, AO ”Homecare”
 2. Vladislav GRIBINCEA, Președinte, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 3. Carolina BUZDUGAN, Secretar General, AO „Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF);
 4. Sergiu OSTAF – Director, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului

A consemnat și a elaborat procesul-verbal: Eugen Chihai,  Secretar al Consiliului ONG.

S-a discutat și s-a decis:

 1. Limitarea dreptului de întrunire a minorilor

Printr-un mesaj electronic, dna Carolina Buzdugan a informat membrii Consiliului ONG că APSCF va elabora un document de poziție vis-à-vis de raportul prezentat de Ombudsmanul pentru drepturile copiilor și dezbaterile de la ședința din plenul Parlamentului cu referire la participarea copiilor.

S-a decis:

Consiliul ONG va elabora un apel aparte către instituțiile vizate sau se va alătura documentului de poziție elaborat de APSCF.

 1. Proiectul Legii cu privire la organizațiile necomercial

Printr-un mesaj electronic, Vladislav Gribincea a solicitat colegilor din cadrul Consiliului ONG să discute pe marginea subiectelor ce țin de atacurile recente care țintesc direct sau indirect ONG-urile din RM și procesul de adoptare proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale.

S-a decis:

Consiliul ONG va elabora o notă de poziție în care își va exprima îngrijorarea privind lipsa de transparență în procesul de adoptare a proiectului de lege cu privire la organizațiile necomerciale, solicitând informarea și consultarea societății civile, astfel încât OSC-le să poată interveni cu propuneri.

Se va solicita dlui Vladislav Gribincea să elaboreze partea de argumentare a notei de poziție.

 1. Rezultatele ședinței cu MSMPS din 06.11.2018

Oxana Miron a menționat că în cadrul ședinței din 6 noiembrie curent cu reprezentanții MSMPS s-a discutat despre procesul de implementare a Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018–2020. S-a stabilit că legislația existentă în domeniul social creează impedimente în asigurarea cetățenilor cu servicii sociale de calitate. Din aceste considerente, se impune crearea unui grup de lucru cu reprezentanții interesați în asigurarea sustenabilității serviciilor sociale. Din grup au fost propuși să facă parte MSMPS, Ministerul Finanțelor, CALM, Departamentul de descentralizare administrativă din cadrul Cancelariei de Stat și ONG-urile active în domeniul social.

S-a decis:

Să se identifice care sunt ONG-urile interesate să participe în cadrul grupului de lucru și, până la data de 16 noiembrie curent, să se elaboreze o listă care va fi expediată MSMPS.

 1. Consultarea membrilor Consiliului ONG atunci când se expediază propuneri către Ministere

Membrii prezenți la ședință au convenit că ar fi salutabil faptul ca fiecare organizație membru al Consiliului ONG să se consulte cu ceilalți membri înainte de a expedia propuneri către ministere.

 1. Organizarea ședințelor Consiliului ONG

S-a propus ca ședințele Consiliului ONG să fie organizate în fiecare a 3-a săptămână a fiecărei luni.

S-a decis:

De a chestiona membrii Consiliului ONG care ar fi cea mai potrivită zi a săptămânii a 3-a din fiecare lună pentru organizarea ședințelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *