Poziţia publică a Consiliului ONG din Republica Moldova cu privire la profanarea simbolurilor religioase evreieşti şi discursul de instigare la ură în locurile publice

Condamnăm oricare formă de profanare a simbolurilor religioase. Considerăm că discursurile de ură vizavi de oricare grup din societate este o manifestare de intoleranţă şi xenofobie.
Apreciem, că în contextul procesului de deschidere în societate, diverse grupuri constituente ale societăţii noastre îşi pot împărtăşi identitatea fără frică în public.
Salutăm declaraţiile autorităţilor publice, poziţiile partidelor politice care au condamnat acţiunile destructive şi intolerante.

Recomandări autorităţilor publice:
• Centrul pentru Drepturile Omului va documenta cazul dat, în colaborare cu Biroul Relaţiilor Interetnice şi în cooperare cu organizaţiile sectorului asociativ relevant, vor colecta informaţii pertinente privitor la situaţiile şi cazurile de intoleranţă, discriminare, manifestări de fobie pentru a le supune unor dezbateri publice.
• Autorităţile poliţiei, Procuraturii vor investiga acţiunile persoanelor din grupul religios agresiv şi intolerant, calificându-le în baza Codului contravenţional (art.54 CC) pentru aţâţarea urii şi desconsiderarea condiţiilor desfăşurării dreptului la întrunire (art.67 CC).
• Autorităţile poliţiei şi autorităţile publice locale vor asigura protecţia întrunirilor pe tot parcursul acestora.
• Ministerul Educaţiei şi Ministerul Culturii şi al Turismului vor promova măsuri de conştientizare civică de edificare a valorilor de toleranţă şi a diversităţii multiculturale în instituţiile educaţionale.
Adresări actorilor publici:
• Posturile audiovizuale publice şi private vor iniţia un şir de programe de discutare constructivă a valorilor civice, multiculturale, a toleranţei şi coexistenţei paşnice în societate.
• Mitropolia Moldovei va da o apreciere oficială publică a acţiunilor preotului Cibric, îşi va prezenta scuzele pentru acţiunile ultimului.
• Conducătorii confesiunilor religioase din Republica Moldova vor iniţia un dialog interconfesional pentru a susţine procesul de edificare a societăţii bazate pe respectul mutual.
• Reprezentanţilor comunităţii evreieşti o comunicare mai bună şi mai exactă cu poliţia şi autorităţile publice locale în vederea desfăşurării şi asigurării întrunirii pe tot parcursul acesteia.

Fapte:
Pe 11.12.2009, între orele 15.30-16.15, Asociaţia Obştească “Congresul Evreiesc din Moldova” a sărbătorit în Scuarul Europei, Hanuca-simbolul luptei pentru libertatea religioasă. La ceremonie, în centrul Scuarului a fost amplasată o Hanuchie (sfeşnic tradiţional cu 9 braţe), a fost aprinsă prima luminare, expuse steagurile Republicii Moldova şi Israelului, cîntată muzică tradiţională; au luat cuvînt cîţiva politicieni şi persoane publice, inclusiv un diplomat israelit. La întrunire au participat în jur de 70 de persoane. Au asistat 5 poliţişti de la RPS Scut şi 7 poliţişti în civil de la Comisariatul Buiucani, ca echipă de documentare.

În anul 2009, Hanuca începe pe 12 decembrie. Conform tradiţiei, prima lumînare a Hanuchiei se aprinde în ajun. Scrisoarea iniţială adresată Primăriei Chişinău, semnată de preşedintele Congresului – Emanuil Grinşpun a fost depusă pe 27.11.2009. În scrisoare se solicită amplasarea Hanuchiei într-un loc public şi aprinderea primei lumînări. Pe 03.12.2009, Congresul a depus o notificare de a desfăşura o ceremonie religioasă, în perioada 11-19.12.2009, între 15.30-16.30, cu participarea a 100-150 de persoane, indicînd ca loc de desfăşurare Scuarul Europei. În calitate de conducător al întrunirii din partea Congresului a fost indicat Domnul Pavel Tuev. În notificarea nu s-a solicitat asigurarea pazei obiectelor religioase pe perioada sărbătorii. Astfel, Hanuchia urma să rămînă în Scuarul Europei timp de 8 zile, pînă pe 19.12.2009. Pe 04.12.2009, Primarul General, a dispus asigurarea ajutorul medical (Direcţia Sănătăţii), salubrizarea spaţiului (Autosalubritate), asigurarea ordinei publice (poliţia), iluminării şi sonorizării contra plată (Lumiteh). Ultima dată Hanuchia a fost instalată în 2002 şi 1995 în Scuarului Teatrului de Operă şi Balet. În ceilalţi ani, Hanuchia a fost instalată în faţa Sinagogii, strada H.Liubavici. Afară de Congresul Evreiesc (fondat 2003), în Republica Moldova mai funcţionează Asociaţia Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreeşti (reinregistrată 1997), Casa evreiescă Kedem (înregistrată 2005), altele.

Pe 13.12.2009 (duminică) un grup de pînă la 100 de persoane, în frunte cu Anatolie Cibric (preot la Biserica „Sfînta Paraschiva”), înarmaţi cu drapelele Republicii Moldova, cruci şi lozinci, între orele 11.00-12.00, au protestat în Scuarul Europei. La îndemnarea organizatorilor, participanţii, în timpul desfăşurării întrunirii, au transportat Hanuchia lîngă monumentul lui Ştefan cel Mare plasînd-o răsturnată lîngă soclul statuii. În locul Hanuchiei, în Scuarul Europei a fost instalată o cruce ortodoxă. Întrunirea s-a încheiat în scuarul monumentului lui Ştefan cel Mare. Cibric a rostit cuvinte „Noi suntem în ţară ortodoxă şi Ştefan cel Mare a apărat-o de tot soiul de jidovi, dar ei au venit şi au pus Menora. Este o fărădelege, o îngăduinţă a puterii de stat de astăzi, care a permis aşa ceva într-o ţară ortodoxă. Eu fac apel, dacă sînteţi ortodocşi, sculaţi-vă şi spuneţi cuvîntul vostru”. Autorităţile publice nu au fost notificate cu privire la desfăşurarea acestei întruniri. 15-20 poliţişti aflaţi la faţa locului, nu au intervenit pentru a proteja Hanuchia, dar au încercat, fără succes, să-i convingă pe protestatari să nu recurgă la acţiuni de agresiune asupra simbolului instalat.

În după amiază zilei de 11.12.2009, reprezentanţii Congresului au transportat Hanuchia la Memorialul Victimelor Holocaustului (str. Ierusalim), în prezenţa a 20 de poliţişti.
Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei afirmă că gestul enoriaşilor nu a fost aprobat de conducere. “Este vorba de o acţiune necoordonată cu conducerea Mitropoliei Moldovei. Vom investiga acest caz şi vom lua măsurile care se impun. Este o acţiune regretabilă.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *