Platforma pentru Egalitate de Gen participă la organizarea Conferințe ”EGALITATEA DE GEN”

Platforma pentru Egalitate de Gen vă  invită la data de 9 decembrie la Conferința națională  “EGALITATEA DE GEN ÎN REPUBLICA MOLDOVA:perspectiva societăţii civile” care este organizată în parteneriat cu Fundația Est Europeană.

Scopul conferinței este de a promova egalitatea de gen în politică şi în alte sfere ale vieţii. Conferinţa este parte integrantă a proiectului „Îmbunătățirea participării femeilor în politică prin sporirea capacităților și suport extins în Moldova” implementat în parteneriat cu UN Women, PNUD Moldova şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Guvernului Suediei.

Amintim că Platforma pentru Egalitate de Gen (în continuare – Platforma) este o uniune benevolă de persoane fizice și juridice care au scopul de a contribui la promovarea egalității de gen în Republica Moldova.

Misiunea Platformei este de a consolida eforturile tuturor actorilor din societatea civilă care militează pentru promovarea egalității de gen.

Actualmente, gradul de reprezentare al femeilor în Parlament și Guvern rămâne a fi mai jos decât media la nivel internațional, în acest context impunându-se necesitatea stringentă a adoptării mecanismului cotei minime de reprezentare pentru ambele genuri, fapt demonstrat și de circumstanțele istorice, mai exact trecerea a 14 ani de la semnarea, Declaraţiei Mileniului, prin care Moldova s-a angajat să sporească reprezentarea femeilor în funcţii decizionale.

Obiectivele Platformei se regăsesc în propunerile pentru programul de guvernare în domeniul promovării egalității de gen 2014 – 2018, prezentate în Agenda Egalității de Gen și anume:

 • Promovarea participării şi reprezentării echilibrate a femeilor;
 • Prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi a violenţei în familie;
 • Promovarea unui mediu propice pentru asigurarea egalităţii de gen pe piaţa muncii;
 • Promovarea antreprenorialului feminin;
 • Promovarea unui cadru instituţional adecvat pentru asigurarea egalităţii de gen.

Reieșind din angajamentele țării, prioritatea Platformei pentru anul 2015 este adoptarea și implementarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, privind cota de gen, prin acțiuni de lobby și advocacy, activități de sensibilizare a opiniei publice, întâlniri cu comisiile parlamentare și ministerele de resort.

Legea adoptată trebuie să conţină următoarele prevederi minime: (I) cota minimă de 40%, (II) cota să fie aplicată pentru fiecare 5 locuri din lista de candidaţi, (III) CEC şi instituţiile electorale la nivel raional şi local să nu înregistreze listele de candidaţi care nu respectă aceste cerinţe.

În perioada scurtă de activitate a Platformei s-au făcut următoarele solicitări publice:

 1. Apel către noua coaliție de guvernare AIE 3, prin care s-a solicitat, în contextul elaborării programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova, să se includă criteriul reprezentării echitabile a femeilor și bărbaților şi numirea unei femei în funcția de prim-ministră.
 2. Apel pentru fiecare femeie deputată, prin care s-a solicitat ca acestea să devină vocea solidară în favoarea cotei de gen din Parlamentul Republicii Moldova și condiționării adoptării măsurilor speciale temporare pentru asigurarea egalității de facto în organele decizionale
 3. Apel Prim-Ministrului Valeriu Streleț, cu solicitarea de a-și asuma –  în cadrul Reuniunii Liderilor Globali cu privire la Egalitatea de Gen și Abilitatea Femeilor Angajament pentru Acțiune, la sediul ONU, din New York, 27 septembrie – angajamente clare și veritabile pentru asigurarea egalității de gen. Documentul respectiv a fost expediat și Vicepriministrei  Natalia Gherman care a participa la eveniment.
 4. Scrisoare către Vicepriministra Natalia Gherman, ca la întoarcerea de la evenimentul din 27 septembrie, de la ONU, să ne informeze despre angajamentele asumate, din partea țării în contextul egalității de șanse și criteriile de numire a ambasadorilor R. Moldova.
 5. Apel public Prim-Ministrului Republicii Moldova, prin care s-a solicitat  ca lista candidaţilor pentru funcțiile de ambasadori/ambasadoare ai Republicii Moldova un număr echilibrat de femei și bărbați, astfel încât pe listă să se regăsească cel puțin 7 femei.
 6. Scrisoare publică Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Ambasada SUA în Republica Moldova cu solicitarea de a refuza candidatura dlui Valeriu Ghilețchi în procesul de acreditare pentru funcția de Ambasador al RM în SUA.

Platforma pentru Egalitate de Gen a participat la următoarele întruniri:

 1. Întâlnire a societății civile cu candidatul la funcția de Prim-Ministru, unde s-a discutat Programul de activitate a Guvernului din perspectiva de gen. 29 iulie 2015
 2. Şedinţă cu Vicepreședinta Parlamentului unde s-a discutat despre proiectul de lege 180 privind cota de gen și s-a planificat o întâlnire cu Platformei cu Femeilor Deputate. 15 septembrie 2015
 3. Atelier de coordonare a eforturilor societății civile pentru egalitatea de gen, la care a participat  și Excelența Sa Dafina Gercheva, Rezidentul Coordonator ONU în Moldova. 21 septembrie 2015
 4. Întâlnire cu Platforma Femeilor Deputate, unde s-a discutat necesitatea solidarități femeilor deputate de a vota cota de gen. 7 octombrie 2015
 5. În parteneriat cu ”Gender-Centru” a fost organizată Masa Rotundă „Egalitate de Gen: provocări și perspective”. 4 noiembrie 2015
 6. În parteneriat cu ”Gender-Centru” a fost organizat Concursul Național ”Femeia Moldovei – Speranța țării”. Noiembrie 2015
 7. Participarea la Forumul Femeia pentru pace, organizat de Asociaţia Femeilor din Ukraina și AFAM. 1 decembrie 2015
 8. Implicare în campania „16 zile de acţiuni împotriva violenţei de gen”.

Toate anunţurile/evenimentele privind egalitate de gen sunt publicate pe site-ul www.consiliuong.md și pe pagina de Facebook/Platforma pentru Egalitate de Gen, inclusiv informație despre şedinţele Platformei.

 Platforma pentru Egalitate de Gen întrunește aproximativ 20 de organizaţii şi persoane fizice.

 Membrii Platformei:

 1. Asociația femeilor antreprenoare din Moldova (AFAM): afam.md
 2. Asociația Obștească Promo-Lex: promolex.md
 3. Asociația Obștească ”Gender-Centru”: gender-centru.md
 4. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD): progen.md
 5. Centrul de Resurse ale Organizațiilor neguvernamentale pentru Drepturile Omului (CReDO): credo.md
 6. Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”/ Secretariatul Consiliului ONG: consiliulong.md
 7. Clubul Politic al Femeilor 50/50: club50.md
 8. Asociația Obștească ”Femeia Modernă”: femeiamoderna.org
 9. Asociația Obștească ”Femeia pentru Viitor”
 10. Asociația Obștească ”Tinerii pentru dreptul al viață” : tdvmoldova.wordpress.com
 11. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități : advocacy.md
 12. Vocea Femeilor Rome ”ROMANO ALAV”: porojan.md/ www.roma.md/
 13. Alina Andronache, Militantă pentru egalitate de gen
 14. Antonița Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG
 15. Olga Nicolenco, Trainer gender
 16. Natalia Scobioală, Activistă
 17. Daniela Enachi, Analistă financiară
 18. Tatiana Chebac, Militantă pentru egalitate de gen

Membrii observatori ai Platformei:

 1. Fundația Est Europeană (FEE): eef.md

Biroul Permanent al Platformei, mandatul I:

 1. Valentina Bodrug-Lungu, Președinta ”Gender-Centru”, Președinta Platformei
 2. Victoria Apostol, cordonatoare CReDO, Vicepreședinta Platformei
 3. Elena Meseaț, Asociația femeilor antreprenoare din Moldova (AFAM)
 4. Cornelia Călin, Asociația Obștească Promo-Lex
 5. Alexei Buzu, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
 6. Violeta Dumitrașcu, Clubul Politic al femeilor  50/50
 7. Alina Andronache, militantă pentru egalitate de gen

Secretariatul Platformei este asigurat de Centrul de Resurse ”Tineri și Liberi”:  Nina Lozinschi , Secretară Generală a Platformei, tel.: 022 567 549, fax: 022 567 489; e-mail: tineri.liberi@gmail.com

2 comentarii la „Platforma pentru Egalitate de Gen participă la organizarea Conferințe ”EGALITATEA DE GEN”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *