Note pentru ședința din data 25.01.2013 cu Prim-ministrul Vlad Filat

Prezentat de Antoniţa Fonari,  Vicepreşedinta CNP, Secretar General al Consiliului Naţional al ONG 

• La 04.01.2013, prin străduinţa Consiliului ONG şi ai constituenţilor săi, a fost publicată în Monitorul Oficial, Strategia Dezvoltării Societății Civile pentru perioada 2012 – 2015. Documentul se anexează.

 

• Mulțumim Parlamentului şi Guvernului pentru susținere în toata perioada de elaborare a documentului, între  29 decembrie 2011 şi până la adoptarea proiectului de toate fracţiunile din Parlament, la 28 septembrie 2012. Mulţumim în avans şi Cancelariei de Stat, care pare deschisă să se implice mai activ în implementarea documentului în discuţie.

 

• Pentru elaborarea Strategiei au avut loc aproximativ 35 de ședințe/întâlniri ale grupului intersectorial format din reprezentanți ai Parlamentului şi Guvernului, în baza celor 3 grupuri de lucru care au formulat priorităților Strategiei. Lista de şedinţe şi responsabilii din partea ONG/APC se anexează.

 

• Scopul Strategiei este crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea unei societăţi civile active, capabile să contribuie progresiv la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, să stimuleze coeziunea ei socială şi să dezvolte capitalul ei social. Documentul urmăreşte implementarea a trei obiective generale: (I) Consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice; (II) Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile; (III) Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului.

 

• Strategia este publicată în 2013, dar Consiliul Național al ONG din R. Moldova şi Ministerele de resort au început acțiunile de implementare din 2012 şi anumite produse sunt deja realizate.

 

• Reieșind din ce am discutat la ultima ședință a Biroului Permanent CNP și cu membrii Consiliul ONG, considerăm că este nevoie de o întâlnire separată cu Prim-ministrul, Cabinetul de Miniștri (în special Ministerele care sunt vizate în acest document) și Cancelaria de Stat.

 

 

Insistăm că este nevoie de o ședință separată, deoarece trebuie în primul rând să fie determinată care va fi structura responsabilă de cooperarea cu societatea civilă, care va prezenta Parlamentului anual (până la 31 martie), raportul privind punerea în aplicare a Strategiei Dezvoltării Societății Civile. Alte subiecte care necesită a fi discutate la întâlnirea solicitată sau la mai multe întâlniri tematice sunt:

 

– Instituirea Unității responsabile de cooperarea cu societatea civilă – considerăm că la moment Cancelaria de Stat, instituția care parcă ar trebui să coopereze cu societatea civilă este supraîncărcată și este nevoie să stabilim formatul acestei Unități și procedura de funcționare. Spre exemplu în majoritatea țărilor din UE, există Ministere sau Departamente care au scopul de a dezvolta și consolida societatea civilă, acest fapt crescând implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor şi dezvoltând capacitatea comunităţilor de aşi asigura un nivel de trai mai bun.

 

– Mecanismul de procurare a serviciilor sociale de către Stat, CNP a început o colaborare cu MMPSF încă 2 ani în urmă şi apreciem ce a făcut Ministerul în special 2012.

 

– Proiectul de lege privind redirecționarea a 2 % din impozitul pe venit a persoanelor fizice sau juridice pentru sectorul necomercial – documentul a fost inclus şi în Strategiei Dezvoltării Societății Civile 2008.

 

– 2011, iar donatorii externi au oferit bani pentru promovarea conceptului începând cu 10 ani în urmă, inclusiv Guvernul a beneficiat de această susţinere.

 

– Revizuirea fondurilor actuale oferite prin programele de finanțare ale Ministerelor, prioritate care se află deja în Planul Guvernului pentru anul 2013. Acest lucru este urgent pentru că donatorii internaționali consideră că Guvernul din R. Moldova este capabil să realizeze reforme pentru asigurarea bunăstării cetățenilor  și de aceea majoritatea finanțărilor pentru ONG-uri au început să fie retrase deja.

 

– Fiecare minister are un plan anual şi anumite ministere au inclus parţial, iar altele nu au inclus deloc activităţile prevăzute în Strategia despre care discutăm. Solicităm o şedinţă cu Viceprim-ministrul Mihai Moldovanu şi vice-miniştrii de resort, pentru ca activităţile pentru 2013 (şi activităţile restante din 2012) din Prioritatea III –  „Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului” să se regăsească în planurile anuale ale ministerelor responsabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *